Hoe het christendom, het materialisme en het agnosticisme de mensen in hun macht hebben

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2014

Begrijpen jullie dat het belangrijkste middel om te bepalen wat de mensen in de westerse wereld wisten en geloofden, de christelijke religie, in het bijzonder de katholieke kerk, was. Dat was, zoals wij al vaker hebben gezegd, één van de meest effectieve en succesvolle mind control machines die op deze planeet was gevormd. Meer dan duizend jaar domineerde die het denken van de mensen in de westerse wereld. Ze heeft nog steeds enorme invloed, niet alleen op de katholieke kerk, maar de nazaten van de katholieke kerk in de vorm van christelijke kerken, die voor het overgrote deel voortbouwen op de funderingen die de kerkvaders 1600-1700 jaar geleden hebben gelegd.

Het westerse denken werd heel lang door de christelijke bewering gedomineerd dat er maar één ware religie is, dat er maar één ware weg naar verlossing is, dat er maar één ware doctrine is: Wij hebben de absolute macht en hoogste waarheid, omdat wij het hoogste gezag van God en Christus hebben. De verkeerde hiërarchie op deze planeet was heel lang in staat om de katholieke kerk en het christelijke geloof te gebruiken om de mensen in hun macht te hebben.

Zoals Saint Germain heeft uitgelegd, wanneer er een gevestigde machtselite van gevallen wezens bestaat die de macht over de bevolking heeft gekregen, ontstaat er onvermijdelijk een opkomende machtselite van gevallen wezens. Zij beweren dat zij de mensen willen bevrijden, maar zij willen eigenlijk de positie van de gevestigde machtselite overnemen, zodat zij zelf de gevestigde machtselite worden. De opkomende machtselite begon de wetenschap te gebruiken als hun middel om de macht van de religie tegen te gaan en af te pakken. Zij maakten van de wetenschap een geheel materialistische onderneming die ook beweerde dat zij de absolute waarheid bezat, namelijk dat er geen God bestond en dat elke vorm van spiritualiteit uit subjectieve illusies bestond.

Het nettoresultaat van de strijd tussen die twee subjectieve benaderingen van het leven was, wat ik zojuist de moderne staat van agnosticisme heb genoemd. Dus veel mensen hebben nu de denkwijze dat zij de misvatting inzien van de orthodox christelijke bewering. Zij hebben ook het gevoel dat er iets aan de orthodox materialistische bewering ontbreekt, maar omdat zij niet weten wat het is, gaan ze in de staat van niet weten wat zij moeten geloven. Ze accepteren de subtiele manoeuvre die ook door de verkeerde hiërarchie wordt aangeprezen, dat er geen absolute waarheid bestaat, er geen hogere waarheid bestaat, er niets is wat je zeker kunt weten of geloven. Daarom accepteren zij ook geen gezag die boven het menselijke niveau staat.

Wat is de intrige die daaraan ten grondslag ligt? Je kunt naar de hoofdrichtingen van het christendom kijken, naar het wetenschappelijk materialisme, het agnosticisme, en zeggen dat ze totaal van elkaar verschillen vanuit een bepaald standpunt. Maar als je een stap achteruit doet, zie je dat die allemaal op dezelfde denkwijze worden gebaseerd, die juist de denkwijze van de gevallen wezens is, namelijk dat het dualiteitsbewustzijn de waarheid kan definiëren over wat echt of onecht is. Dit is het onderliggende geloof van de gevallen wezens, mijn geliefden. Dit willen ze jou laten geloven.

De hoofdrichting van het christendom was een door mensen gevormde religie waar een stel door mensen gemaakte doctrines voor nodig was. Ja, ze waren gebaseerd op de leringen van Jezus, maar het waren vervormingen van de leringen van Jezus zoals iedereen die de Bijbel en het Decreet van Nicea leest, kan zien. Zij verheven die door mensen gemaakte doctrines tot absolute waarheid. Het wetenschappelijk materialisme wordt gebaseerd op selectieve bevindingen die tot absolute waarheid worden verheven. Het agnosticisme wordt gebaseerd op de denkwijze dat er geen absolute waarheid bestaat, dat er niets anders bestaat dan de materiële wereld.

Zien jullie in dat het orthodoxe christendom zei dat de gescheiden geest, de dualistische geest, de doctrines van Christus kan definiëren? De materialistische wetenschap zegt dat wetenschappelijke metingen en conclusies kunnen bepalen wat echt en onecht is, wat wel en niet bestaat. De denkwijze van het agnosticisme zegt dat de dualistische geest kan definiëren dat er geen absoluut wezen, geen hogere waarheid, bestaat en daarom is geen enkel idee of bewering belangrijker dan een andere. Maar het is allemaal dezelfde manier van denken, omdat jij – gescheiden en in de dualiteit – bepaalt wat waar is. Dit is de intrige. Die is natuurlijk op elk gebied van onze samenleving gebruikt.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.