Wee de valse zielenherders

Geascendeerde meester Jezus Christus, 25 juli 2004

Ik zeg nu tegen de valse herders die deze zondag in hun christelijke kerken staan – die op hun kansel staan en zich heiliger dan heilig voelen, die het gevoel hebben dat zij de ware vertegenwoordiger van Christus zijn en dat zij het ware evangelie van Christus onderwijzen – tot jullie zeg ik: “Ik ken jullie niet, omdat jullie mijn Levende Aanwezigheid in jezelf ontkend hebben en in de kuddes die in hun kerkbanken zitten, de blinde volgelingen van de blinde leiders zijn, degenen die op weg zijn naar de kuil, de kuil van de hel, het bewustzijn van de hel, wat de ontkenning van Christus is. Ik ken jullie niet! Maar ik zou jullie wel willen kennen – als jullie zouden ontwaken en de Aanwezigheid van de Levende Christus in jezelf niet meer ontkennen.”

Daarom zeg ik: “Ontwaak en kies voor Christus! Kies voor het leven van Christus, dat de enige bron van leven is die er bestaat. Omdat waarachtig niemand tot de Vader komt zonder door de Christusvlam in je hart heen te gaan.” Ik zeg nu tot al die christenen die geloven dat de Bijbel het Levende woord, het waarachtige woord van God, is. Als jullie dat geloven, lees dan de Bijbel. Denk eens aan het voorval dat ik door de Joden uitgedaagd werd en dat ze mij een godslasteraar noemden, omdat ik zei dat ik de Zoon van God was. En ik refereerde aan het citaat uit het Oude Testament, waar staat: “Jullie zijn Goden!”

Sla dan acht op mijn woorden, uit de Bijbel die jullie onfeilbaar noemen en sla acht op die ene zin in het Nieuwe testament die belangrijker is dan welke andere zin ook. Deze: “Het koninkrijk van God is binnenin jou!” Ik vertelde mijn volgelingen niet het koninkrijk van God te gaan zoeken in een Joodse tempel. Ik vertelde hen niet naar Rome te gaan, dat in die tijd het middelpunt van het universum was. Ik vertelde hen niet naar Timboektoe, de Himalaya of waar ook maar te gaan. Ik zei: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.”

Dus als jullie het koninkrijk van God willen zoeken, waarom zou je er dan buiten jezelf naar op zoek gaan? Waarom zou je het in een christelijke kerk zoeken? Waarom zou je het in een christelijke doctrine zoeken? Waarom zou je het zelfs in de Bijbel zoeken? Denken jullie dat het innerlijke koninkrijk van God in de Bijbel is? Nee! Het innerlijke koninkrijk zit binnenin jou, in jouw hart, in de vlam van jouw hart, omdat de Levende Vlam van Christus op het altaar van je hart brandt. Bij veel mensen op de wereld is die Christusvlam uitgegaan. Maar hij kan opnieuw ontstoken worden, want ik ben hier! En ik ben de laatste 2000 jaar bij de mensheid geweest om iedereen die dat wil, het lichaam en bloed van Christus aan te bieden, dat de Christusvlam in jullie hart opnieuw aanwakkert.

Jullie hebben mij 2000 jaar ontkend, toen ik steeds opnieuw bij je kwam als de stille, zachte stem in je hart. Jullie hebben die stem genegeerd. Jullie hebben gezegd: “Het is onmogelijk dat Jezus Christus iets in mijn hart zou kunnen zeggen dat de Bijbel en de leringen die wij kennen, tegenspreekt.” Word wakker en realiseer je dat dit precies is wat de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de wetgeleerden en de tempelpriesters 2000 jaar geleden tegen de Joden zeiden. Ik kwam om die leugen dat je een organisatie in de buitenwereld of priesters nodig hebt om God te bereiken, recht te zetten.

Het koninkrijk van God is binnenin jullie! Als jullie denken dat je iemand van buitenaf nodig hebt om God te bereiken, dan volg je waarlijk de weg die de mens goed toe lijkt, maar waarvan aan het eind de dood wacht. Omdat dat pad je nooit naar het ware koninkrijk van God kan leiden.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.