Het christendom is de religie van het Zijn

Geascendeerde meester Jezus, 26 juli 2004

Dat is door de mensen die in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, verkeerd begrepen. Zij schiepen een christelijke religie die zij gescheiden zien van andere religies, die beter is dan andere religies, die de enig ware religie, de enige weg naar verlossing is.

Mijn discipelen werden ‘De Volgelingen van De Weg’ genoemd. En jullie herinneren je mijn verklaring: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.” Opnieuw interpreteert het dualiteitsbewustzijn dit als dat niemand tot God komt dan door de persoon van Jezus Christus. Maar in werkelijkheid is de echte verklaring dat niemand tot de Vader komt zonder het Christusbewustzijn dat ik ben. En het Christusbewustzijn maakt het je mogelijk te zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één”, omdat je nu één bent met jouw God in plaats van je gescheiden van die God te zien.

Dat vroeg ik mijn discipelen te manifesteren. Die staat van eenzijn met God. Ze konden het niet volhouden. Maar een paar van hen hielden het lange tijd in stand en enkele gnostische groepen gingen er eeuwen mee door. Maar het orthodoxe christendom, de georganiseerde kerk heeft het nooit gehad, heeft het nooit begrepen, omdat zij het voorbeeld van Petrus volgde, die zijn eenzijn met mij ontkende en daardoor het eenzijn van de discipel met de meester ontkende die de ware vervulling van de meester-discipel relatie is, waardoor de discipel de meester beneden wordt, zoals de Meester de Christus Boven is.

Het koninkrijk van God is binnenin jou en het zal niet plotseling uit de lucht komen vallen zoals veel christenen geloven. Het zal van binnenuit komen, wanneer je het door je heen laat stromen. En daarom vraag ik jullie in de eerste plaats met jezelf te beginnen. Ga naar binnen. Doe alles wat je kunt, gebruik alle hulpmiddelen, de boeken en de leringen die wij gegeven hebben om dat eenzijn tot stand te brengen, dat gevoel van Zijn. En dan, wanneer je het gevoel hebt dat je er een bepaald niveau in bereikt hebt, durf het dan te laten zien.

Durf je licht voor de mensen te laten schijnen, omdat een stad die op een berg ligt, echt niet verborgen kan blijven. Ik zeg: “Denk je dat jij jouw licht verbergt?” En dan beseffen: “Ik zelf kan niets doen.” Welnu dan, als het Gods licht in jou is, is het dan jouw licht dat je verbergt? Als God je zijn licht geeft, wat geeft jou dan het recht het dualiteitsbewustzijn in te schieten en te zeggen: “O, ik moet het verbergen, want iemand anders kan overstuur raken, iemand anders kan zich niet meer op zijn gemak bij voelen.”

Dus vraag ik het jullie opnieuw, als jij je zo voelt – en ik begrijp dat jullie allemaal door een periode van angst heengaan om je licht te laten schijnen – werk er dan aan. Werk eraan vanuit het eenzijn van de bedoeling en kom op dat punt dat het van nature stroomt en je het je niets kan schelen wat de wereld denkt. Omdat je weet dat het bewustzijn van de antichrist weerstand biedt aan alles wat jij voor God doet, het zich altijd tegen het Licht van God zal verzetten, zoals zij zich 2000 jaar geleden tegen mij verzet hebben. Jij komt op dat punt van innerlijk eenzijn waarop je zegt: “Ik ben die ik ben en ik ga gewoon zijn die ik ben, wat er ook gebeurt.”

Op dat moment zul je de volledige bescherming krijgen die de totale transparantie is, omdat de prins van deze wereld komt en niets bij je vindt waardoor hij je kan manipuleren om je licht niet te laten schijnen, het licht van je IK BEN Aanwezigheid dat door je heen schijnt. Dus ik verlaat jullie met dit laatste beeld. Jouw IK BEN Aanwezigheid is een zon. De zon schijnt ononderbroken. Ze is door God ontworpen om haar licht te stralen. Laat haar door jou heen schijnen. En verlicht dan deze wereld.

In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest, verzegel ik jullie in de oneindige liefde en bescherming van de Heer en Verlosser Jezus Christus. Het is klaar! Amen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.