Het christendom verspreidt een boodschap die van de antichrist komt

Geascendeerde Meester Jezus, 26 mei 2006

Wat inderdaad de reden is dat de verkeerde leraren op deze wereld – geassisteerd door het ego van de mensen die in machtige posities zitten in de vroege kerk – erin geslaagd zijn om het christendom op de kop te zetten – om mijn leringen op de kop te zetten – en daardoor een heel verkeerd beeld van Christus hebben gepresenteerd. Het is helaas waar dat het doorsnee christendom tegenwoordig een doctrine onderricht die geheel van de antichrist komt, en daadwerkelijk van de geest van de antichrist komt, die de indruk probeert te vestigen dat je met geweld verlost wordt in plaats van overgave. Waarbij je de macht van het ego opgeeft en Gods macht accepteert, omdat zoals Hercules heeft gezegd, jij beseft dat de Wil van God jou niet vreemd is, omdat je weet dat God niet buiten jou is.

Maar ik wil dat jullie erkennen dat jullie allemaal het potentieel hebben om in diezelfde positie te stappen door de onderste helft van een stroom in de vorm van het cijfer 8 te zijn tussen jezelf – het lagere wezen, de Bewuste Jij – en het Hogere Wezen waar jij uit voortgekomen bent, waaronder jouw IK BEN Aanwezigheid, de geascendeerde meester die van datzelfde Wezen komt. En jullie kunnen zelfs naar de hogere niveaus van je IK BEN gaan en de IK BEN DIE IK BEN en die stroom in de vorm van het cijfer 8 weer opnieuw vormen die de Rivier van Leven is die je tot medeschepper van God maakt.

Dit is het potentieel dat jullie allemaal hebben. En het is niet de bedoeling dat jullie allemaal boeken schrijven, maar het is wel de bedoeling dat jullie deel uitmaken van de nieuwe beweging die gericht is en bedacht om het christendom herboren te laten worden in deze tijd. En dit kan alleen gebeuren wanneer veel mensen, op den duur miljoenen mensen, bereid zijn om van de waarheid te getuigen. Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen, en ik heb mijn discipelen de wereld ingezonden om te getuigen van de waarheid.

En zodoende, als je bereid bent om dit van jezelf te accepteren, kunnen jullie aan jezelf werken, aan je angsten, aan je aarzeling, tot je beseft dat je als discipel van Christus geroepen wordt om te getuigen van de Christuswaarheid in deze tijd. En dan zal ik jullie, wanneer jullie eraan toe zijn, uitzenden, zoals ik mijn discipelen uitgezonden heb. Maar jullie moeten bereid zijn om die eerste stap te doen zonder te weten waar die toe leidt. En om op dat punt te komen, moeten jullie de diepgaande leringen van vanmiddag overdenken over het totaal opgeven van jullie concepten, jullie verwachtingen, van hoe jouw pad moet gaan, hoe jullie dienstbaarheid eruit ziet, wat jullie goddelijke plan inhoudt en hoe het zich moet ontvouwen. Geef het allemaal op, laat het van je afvallen.

Want mijn geliefden, enkel door dat op te geven, krijg je de ware onthechting die God door jou heen laat werken. En dit is een concept waar ik Moeder Maria verder over zal laten uitweiden, want zij – als vertegenwoordiger van de Moeder van God – heeft hier een uniek perspectief op.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.