Je kunt je nooit bevrijden door middel van een autoriteit buiten jou

Geascendeerde Meester Jezus, 24 september 2011

Niemand heeft jou ooit iets aangedaan, want jij bent de enige die jezelf iets kan aandoen – want jij bent degene die een vrije wil in zijn wezen heeft. En dit is natuurlijk iets wat de mensen niet erkennen, daarom heeft de massa zich aan leiders onderworpen, en daarom hebben leiders hen gevoed met de leugen dat ze bevrijd kunnen worden zonder verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, want de staat doet dat wel.

Zie je niet dat het communisme niet gebaseerd wordt op de arbeiders vertellen dat je het zaad van Christus in jezelf hebt en daardoor spiritueel in je eigen onderhoud kunt voorzien, jij jezelf kunt regeren? Nee, het proletariaat heeft iemand nodig die hen regeert, namelijk Lenin en zijn maten. Toon me iemand die echt het proletariaat probeert te bevrijden, zodat het proletariaat kan regeren zonder door iemand geregeerd te worden en dan zou ik misschien aan jou kunnen toegeven dat die persoon wel enig Christusbewustzijn bezit.

Maar iemand die zegt dat je bevrijd wordt door mij te volgen, is er natuurlijk niet op uit om mensen te bevrijden. Want je wordt nooit vrij door iemand te volgen die zichzelf buiten jou opstelt, door zichzelf superieur te maken aan juist de mensen van wie zij beweren dat ze die willen bevrijden. Slechts degenen met de Christusvisie – en dus het eenzijn van al het leven zien – kunnen de open deur zijn om mensen te bevrijden. Alle anderen zullen valse goeroes zijn die de mensen van de ene ramp naar de andere leiden tot de mensen er uiteindelijk genoeg van krijgen en dan zeggen: “We kunnen niet meer naar die externe gezagsdragers luisteren, we moeten naar binnen gaan en het koninkrijk binnenin ons vinden. We moeten de ware Christus binnenin ons vinden in plaats van de valse Christus die aan die houten kruisen in heel veel christelijke kerken overal ter wereld hangt.”

Want hoewel het communisme een uitdrukkingsvorm van de antichrist is, vormen de meeste orthodoxe of grote christelijke kerken een andere uitdrukkingsvorm van de antichrist. De Russische of Oosters orthodoxe kerk is hier zeker geen uitzondering op. Hoewel sommigen zullen aanvoeren dat er minder vervormingen van mijn oorspronkelijke leringen zijn dan in de katholieke kerk – en hoewel ik toegeef dat dit het geval is – betekent het nog niet dat Oosters en Russisch orthodoxe kerken mij vertegenwoordigen, het bewustzijn vertegenwoordigen dat de mensen van een externe gezagsdrager of een aardse gezagsdrager bevrijdt.

Je kunt nooit vrij zijn door een externe gezagsdrager. DAT is de sleutel.

En dus dank ik jullie voor jullie aandacht, omdat ik het Zwaard van Christus inmiddels op deze plaats heb verankerd. Daarom is het klaar, en IK BEN HIJ.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.