Waarom het christendom het eenzijn ontkent

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juni 2004

Ik weet maar al te goed dat je in een wereld bent groot gebracht die al het mogelijke doet om te voorkomen dat jij je eenzijn met je God accepteert. Velen van jullie zijn zelfs in een cultuur en met een religie opgegroeid die beweert mijn zoon Jezus Christus op aarde te vertegenwoordigen; die cultuur en religie ontkent echter de Aanwezigheid van de Levende Christus in jullie en programmeert jullie om jouw eenzijn met jouw God te ontkennen. De reden daarvoor is dat deze religie juist is overgenomen door die denkwijze die mijn zoon Jezus vervolgd heeft, toen hij 2000 jaar geleden op aarde was en die hem van godslastering en het schenden van de letter van de wet in de buitenwereld, beschuldigde. En deze denkwijze blijft tot op de dag van vandaag de Levende Christus in al het leven ontkennen. Het was inderdaad de missie van Jezus de mensen erin op te voeden dat ze één met hun God zijn, het eenzijn dat als gevolg van de eerste zonde verloren is gegaan toen hun levensstroom de directe, innerlijke verbinding met de IK BEN Aanwezigheid losliet en vast kwam te zitten in het dualiteitsbewustzijn, van delingen en gescheidenheid – het doodsbewustzijn.

Mijn geliefde harten, ik vertrouw erop dat jullie kunnen begrijpen dat alle problemen en onvolkomenheden die je thans in je persoonlijke leven en op planeet aarde als geheel ziet, voortkomen uit dit moment van deling, het moment van afscheiding van de Ene God. Ik vertrouw er daarom opdat jullie kunnen begrijpen dat de uiteindelijke oplossing voor de problemen op planeet aarde, de ultieme sleutel om Gods koninkrijk op aarde te brengen, is dat een kritiek aantal mensen het tot een prioriteit in hun leven maakt hun eenzijn met hun God weer opnieuw op te eisen. Ik vertrouw erop dat jullie kunnen begrijpen dat de leringen die ik heb gegeven als de lagen van een piramide zijn die geleidelijk op elkaar gestapeld worden tot je het hoogste punt van de piramide bereikt. Wat is dan die top van een piramide? Mijn geliefde harten, het is het punt waar alles samen valt, het punt van eenzijn. Dat punt van eenzijn is de visie van het oog dat op één punt gericht is waarover Jezus sprak toen hij zei: “Wanneer uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht” (Lucas 11:34). Het is het kruispunt van de energiestroom in de vorm van het cijfer 8 tussen het spirituele rijk en het materiële rijk. En daarom wordt iemand die het Christusbewustzijn verwerft, de open deur tussen de hemel en de aarde, de open deur die niemand kan sluiten.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.