De valse God in de hemel

Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

“Here God in de hoge, die alomtegenwoordig regeert”, aldus zijn de woorden van het lied dat jullie hebben gehoord, die uit de Bijbel zijn gehaald. Maar ik, Jezus, ben niet gekomen om de wereld bewust te maken van de Here God in de Hoge, die almachtig is. Ik ben gekomen om de God binnenin hen te wekken – die zijn eigen Wet van Vrije Wil respecteert en je dus niet in zijn macht wil hebben. Maar die je probeert te helpen om alles te ontvouwen wat jij al bent, alles waartoe jij werd geschapen om te zijn – zelfs meer dan waarvoor jij werd geschapen. Want jouw God houdt ervan verrast te worden door de creativiteit van de verlengstukken van zichzelf, mijn geliefden.

Hij is geen tiran in de hemel die wil dat jij naar een bepaald geloofssysteem luistert, een bepaald ritueel van hoe jij je in de buitenwereld moet gedragen of ritueel bijeenkomen in aanbidding en gebed. De Here God in de Hoge – in de betekenis van de Here God die een hogere vibratie bezit dan het materiële universum – die Heer, die God, wil zich tot uitdrukking brengen door jou, door een spontane, creatieve stroom met nieuwe manieren waarop het overvloedige leven op aarde wordt gemanifesteerd.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.