Geloof de orthodoxe leugen niet meer

Geascendeerde Meester de Aanwezigheid van Victorie, 3 juli 2005

Dat is de meest afschuwelijke leugen waar de mensheid de afgelopen 2000 jaar mee is opgescheept. Jullie zijn allemaal hier, omdat jullie in je hart weten dat je vrijwillig hebt aangeboden een rol te spelen om die leugen aan het licht brengen bij de mensen op aarde. Door te laten zien dat jij niet in die leugen gelooft, zul jij je daardoor niet laten beperken – je zult van deze verkeerde leraren, deze blinde leiders, weglopen. Je zult uit hun kerk stappen en je zult de boodschap van de daken afroepen dat Christus in jou is opgestaan en dat Christus echt is en dat iedereen een Christuspotentieel heeft. Dat zal de wederkomst van Christus teweegbrengen, wat uiteindelijk de overwinning van het Vissentijdperk is en uiteindelijk de open deur naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk.

Een kritieke massa moet worden bereikt voor je fysieke manifestaties van de Gouden Eeuw zult zien. Dat beslissende aantal is door de wakes die jullie door Moeder Maria’s rozenkransen hebben opgezegd, veel dichterbij gekomen. Het zal zelfs nog dichterbij komen door de wakes die jullie blijven opzeggen. Maar ik moet zeggen dat er een moment komt waarop je niet meer kunt groeien tot je het besluit neemt je vroegere zelfgevoel op het kruis te laten sterven. Je laat het gewoon vallen, zoals de discipelen hun netten lieten vallen en je draait je om en volgt Christus.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.