Het verschil tussen spiritualiteit en religie

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2014

Laten we beginnen met het verschil te bekijken tussen spiritualiteit en religie. Wij, de geascendeerde meesters, ondersteunen religies niet, zoals die algemeen bekend staat op de wereld op aarde. Waarom doen wij dat niet? Omdat religie de mensen van hun God, van de Boeddha, van de innerlijke ervaring van de waarheid, afscheidt. Religie zoals de aarde haar kent, in de grote religies die landen, culturen en beschavingen hebben gedomineerd, is niet van God, komt niet van God, komt niet uit het spirituele rijk.

Ik weet dat velen hiervan zullen schrikken en bezwaar zullen maken tegen die uitspraak, omdat zij zullen zeggen dat zij hun religie, vanzelfsprekend, door directe openbaring uit een goddelijke bron hebben gekregen. Er zijn inderdaad diverse hoofdreligies die in feite, een echte, goddelijke openbaring als basis hebben. Maar toch worden die hoofdreligies niet op de goddelijke openbaring gebaseerd; die worden gebaseerd op de menselijke interpretatie van die goddelijke openbaring. En dat is het verschil.

Spiritualiteit, of zullen wij het mystiek noemen, is anders dan religie, omdat mystiek en spiritualiteit niet proberen jou van je God, van een directe innerlijke ervaring van een hogere bewustzijnsstaat, te scheiden, zelfs een directe innerlijke ervaring van jouw eigen, innerlijke wezen – het zuivere gewaarzijn. Dit is het allerbelangrijkste verschil, en dit is één van de initiaties die de mensheid dit jaar, en zelfs vele jaren daarna, moet ondergaan. De start van een nieuwe cyclus vindt plaats op aarde, en het wordt tijd dat menselijke wezens in grote aantallen, zeker de top tien procent en veel van de 80% van de gewone bevolking, zich bewust worden van het verschil tussen religie of mystiek.

De essentie van de mystieke benadering
Wat is dan de essentie van de mystieke benadering van spiritualiteit, in tegenstelling tot de religieuze benadering? Religie wordt gebaseerd op het heel subtiele concept dat er afstand, een kloof, gescheidenheid, bestaat tussen geest en materie, tussen menselijke wezens en hun God of de spirituele wezens in een hoger rijk.

Je zou misschien kunnen zeggen, als je de neiging hebt om filosofisch te zijn, dat de situatie dat ik dit dictaat geef door een boodschapper die jij als stem van buitenaf kunt horen, deze subtiele overtuiging versterkt. Ik zou het niet oneens zijn met deze uitspraak – als je het verschil tussen spiritualiteit en religie niet begrijpt.

Ik heb de boodschapper geïnspireerd om eerder op de dag te zeggen dat spiritualiteit die niet geïnternaliseerd is, religie wordt.

De nieuwe cyclus die nu aan de horizon verschijnt, is een cyclus waarin steeds meer mensen zich bewust moeten worden van het verschil tussen een vorm van spiritualiteit die op de illusie van een koof wordt gebaseerd die in feite deze illusie handhaaft en de ware spiritualiteit, die het individu helpt om die kloof te overwinnen en een directe ervaring te krijgen van de waarheid dat er een hogere bewustzijnsstaat bestaat, de waarheid dat er een hoger rijk, en hogere spirituele wezens bestaan – die ervaring van de waarheid direct binnenin zichzelf te voelen.

De spirituele benadering die de Boeddha onderricht
De religie stelt doctrines en dogma’s vast en zegt: “Geloof dit, dan ga je naar de hemel. Ontken je dit, dan ga je naar de hel.” Dit plaatst mensen in de situatie waarin zij iets moeten accepteren of afwijzen dat zich buiten hen, buiten hun eigen geest, bevindt. Wat heb ik 2500 jaar geleden geprobeerd te onderrichten? Dat je naar binnen moet kijken om meester over jouw geest te worden en dat je moet beseffen dat de sleutel tot spiritualiteit is dat jij je bewustzijn verhoogt. Dit is geen kwestie van luisteren naar doctrines in de buitenwereld.

Jullie weten dit tegenwoordig niet, omdat het voor de geschiedenis grotendeels verloren is gegaan, maar de Brahmanen in het hindoeïsme waren tegen mij en mijn leer. Ze waren niet zo radicaal als de tegenstanders van Jezus die hem aan het kruis nagelden, maar het kwam er heel dicht bij.

Ze hebben alles gedaan om mij in het openbaar in diskrediet te brengen, toen ik nog geïncarneerd was op aarde. Als er betere technologie voor communicatie geweest en als ik mijn leer nog verder had kunnen uitbreiden, hadden ze nog veel meer gedaan om mij in diskrediet te brengen, zoals men altijd doet met de ware vertegenwoordigers van het licht. Er zijn natuurlijk mensen die elke lering in diskrediet zullen brengen die de mensen bewust maakt van het feit dat er spiritualiteit bestaat, in tegenstelling tot de illusie die religie is.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.