Christelijke overtuigingen onderzoeken

HOOFDPAGINA

De meeste christenen nemen veel overtuigingen als vanzelfsprekend aan en die worden daarom nooit onderzocht. In deze sectie vind je een kritisch onderzoek van veel voorkomende overtuigingen over bloedoffers, zonde, Bijbelboeken over verlossing en andere onderwerpen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Verzameld zijn in naam van Jezus

• In Jezus naam bijeenkomen is geen kwestie van in hetzelfde gebouw zijn.
• Je moet accepteren wat Jezus aanbiedt in de vorm van jouw Christuszelf.
• Het mysterie van Christus is zeventien eeuwen over het hoofd gezien door het orthodoxe christendom.
• God heeft veel zonen en dochters naar deze wereld gestuurd opdat de wereld door hen misschien kan worden gered.

Lees hier meer over.

 

God vraagt geen bloedoffers

• De meeste religies op deze planeet – maar in ieder geval de doorsneeversies – presenteren de brede weg die tot vernietiging leidt.
• Veel mensen denken dat zij kunnen worden gered zonder hun ego te hoeven loslaten.
• Het is een misvatting dat de dood van Jezus aan het kruis het allerhoogste offer was en de afbetaling van de zonden van de mensheid.
• Het hart van veel christenen is afgesloten voor de hogere waarheid van God, de Levende Waarheid van Christus.

Lees hier meer over.

 

De meestersleutel om zonde te overwinnen

• Wanneer je afstand doet van zonde, het afwijzen van de Heilige Geest, word je onmiddellijk één met de Heilige Geest.
• Jouw zonden zijn je vergeven, omdat je niet meer dezelfde bent als de persoon die heeft gezondigd.
• Je bent wie je denkt dat je bent – totdat je denkt dat je méér bent.
• De sleutel om afstand te doen van zonde, is dat jij je identiteit verandert.

Lees hier meer over.

 

Begrijpen hoe verlossing werkt

• Er staat een hordeur voor de ingang van de hemel
• Elementen van dualiteit in jouw bewustzijn kunnen niet door de hordeur heen en daardoor kun je pas naar de hemel als je die opgeeft.
• Je bewuste zelf heeft op zich geen substantie en daarom past jouw bewuste zelf wel door de hordeur.

Lees hier meer over.

 

Elk Bijbelboek is al gedateerd voor het is geschreven

• Jezus heeft zichzelf al vele malen getranscendeerd voor de vroege evangelieschrijvers besloten pen en papier te pakken en zijn levensverhaal op te schrijven.
• Christelijke leiders hebben de Levende Christus in een gesneden beeld veranderd en zij zijn erin geslaagd om veel mensen over te halen om dit beeld te aanbidden.
• Hoelang zullen de mensen nog tevreden zijn met dit door mensen gemaakte beeld van Christus voor zij voor het echte gaan?

Lees hier meer over.

 

Schuldgevoel is niet constructief

• Wanneer je het bewustzijn hebt opgegeven dat ervoor heeft gezorgd dat je deed wat je ook maar in het verleden hebt gedaan, hoef jij je daar niet schuldig over te voelen.
• Het is helemaal niet constructief om je schuldig te voelen. Het is een lagere vibratie, een vibratie van antiliefde.

Lees hier meer over.

 

Slechts weinig christenen zien Jezus als een bron van vreugde

• Heel weinig mensen associëren Jezus met liefde, in plaats daarvan concentreren zij zich op zijn lijden aan het kruis.
• Vraag de Levende Christus om de balk in je eigen oog bloot te leggen die je belet om de illusies te zien die je mentale kader vormen.
• Denk hier eens over na: het koninkrijk van God zit in jou. Het koninkrijk van God is nabij. Ik ben bij je, altijd.

Lees hier meer over.

 

Er is geen heilige plek op aarde

• Geen enkele plaats op aarde is echt heilig. Ook Rome en Jerusalem niet.
• Jij alleen bent verantwoordelijk voor het koninkrijk van God in jóú.
• Je hebt een bepaalde voorwaarde op deze wereld macht gegeven over jouw Geest.

Lees hier meer over.

 

De leugen dat materie echt bestaat

• De rol van een Christuswezen is de mensen zo te schokken dat zij hun huidige evenwichtsgevoel moeten loslaten.
• Het is een leugen dat de materiële wereld continuïteit heeft, dat die permanent is.
• Wat jij denkt dat permanent is, zijn slechts beelden die op het scherm van het Ma-terlicht zijn geprojecteerd.
• Het is een satanische leugen dat die beelden geen projectie zijn, maar werkelijke dingen, die onafhankelijk van de Geest voort blijven bestaan.
• Denk na over de illusie die materie is.

Lees hier meer over.

 

De droom van een eeuwig koninkrijk op aarde

• Er is altijd een bepaalde groep mensen geweest die de wens heeft om leider van een koninkrijk of een ander soort staat te worden, die eeuwig blijft bestaan.
• Zij willen dat de mensen zwoegen om monumenten voor zichzelf te bouwen.

Lees hier meer over.

 

De leugen dat jij een tussenpersoon tussen jou en Christus nodig hebt

• De aarde is een tijdelijke schoolklas en de levensstromen die zich aansluiten bij de Geest van Christus, zullen eeuwig blijven bestaan.
• De elite heeft het beeld geschapen dat Christus ver van de mensen weg is en dat de mensen een tussenpersoon nodig hebben om toegang tot Christus te krijgen.
• De elite wordt de valse tussenpersoon tussen de mensen en Christus.

Lees hier meer over.

 

Christus beperkt zich niet tot iets op deze wereld

• Jezus is gekomen om te onderwijzen dat niets op deze wereld Christus gevangen kan zetten.
• Veel christenen hebben het beeld dat Christus zover weg is dat je de fysieke tussenkomst van een kerk of priesterschap nodig hebt.

Lees hier meer over.

 

De enige voorwaarde die bepaalt of jij verlost wordt

• Zolang je het koninkrijk buiten jou zoekt, kun je het niet binnengaan.
• De enige voorwaarde die bepaalt of jij naar binnen kunt gaan, is of je het Christusbewustzijn hebt aangedaan.
• De enige sleutel op het koninkrijk binnen te gaan is een transformatie in bewustzijn.
• Gehoorzaamheid van een kerk op de wereld kan je niet garanderen dat jij het koninkrijk binnengaat.

Lees hier meer over.