De droom van een eeuwig koninkrijk op aarde

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 16 juni 2013

Je kunt het ook interpreteren met de denkwijze van gescheidenheid, als een uitdrukkingsvorm van de wens die veel wezens op aarde hebben: een koninkrijk op aarde scheppen dat tot in alle eeuwigheid bestaat. Als je naar de hele geschiedenis kijkt, zie je dat er altijd een bepaalde groep mensen is die de wens heeft om leider van dat koninkrijk te worden of een andere soort staat die tot in alle eeuwigheid bestaat.

Voelden de leiders van het Egyptische wereldrijk zich vanouds niet zo? Deden zij daarom zoveel moeite om die gedetailleerde monumenten van de koningen te bouwen en hen te balsemen, zodat zij zogenaamd tot in alle eeuwigheid in het hiernamaals bleven bestaan, maar ook zo dat hun koninkrijken eeuwig bleven bestaan? Was het niet de droom van veel klassieke beschavingen dat zij de allergrootste beschaving zouden maken die tot in alle eeuwigheid bleef bestaan? Was dat niet de droom van het Romeinse Rijk? Was dat niet de droom van zowel de oosters orthodox kerk als de katholieke kerk om een christelijk rijk op te bouwen dat de hele wereld zou omvatten en tot in alle eeuwigheid zou blijven bestaan omdat het zogenaamd met Christus als sponsor werd opgebouwd? Was dat niet de droom van degenen die de Sovjet Unie opbouwden om een wereldrijk uitgaande van communistische principes te vormen dat de wereld zou overnemen en tot in alle eeuwigheid zou blijven bestaan?

Wanneer je naar die lange geschiedenis kijkt en de leiders die zichzelf altijd als een bevoorrechte elite hebben neergezet, die het volk onderdrukte en misbruik van de mensen maakten om hun wereldrijk op te bouwen, dan kunnen jullie, als spirituele mensen, natuurlijk duidelijk zien dat dit voor de mensen is met wat wij de gevallen denkwijze of de geest van gescheidenheid noemen. Je ziet dat slechts de mensen met de denkwijze van gescheidenheid ooit konden bedenken dat het nodig was een koninkrijk op aarde te maken dat tot in alle eeuwigheid zou duren.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.