Begrijpen hoe verlossing werkt

Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

Master More heeft gezegd dat als je een portret van hem zou schilderen, hij het al getranscendeerd zou hebben voor de verf droog was. Welnu, ik kan je ervan verzekeren dat ik, Jezus, al vele keren getranscendeerd was voor het eerste evangelieschrijvers besloten een pen op papier te zetten en mijn levensverhaal op te schrijven. Vanaf het allereerste begin werd de katholieke kerk gebaseerd op een vervalst concept dat je Christus kunt laten gehoorzamen aan wereldse ideeën, overtuigingen, mentale kaders, gesneden beelden. En ze probeerden de Levende Christus in een gesneden beeld te veranderen. En ze zijn erin geslaagd door veel mensen ertoe te brengen dit gesneden beeld te aanbidden. Veel zielen hebben dit beeld de afgelopen 2000 jaar steeds opnieuw aanbeden, van de ene incarnatie naar de volgende, werden opnieuw geboren in een christelijke cultuur waarin zij dan, opnieuw, werden blootgesteld aan deze rigide visie, dit rigide beeld van Christus.

Hoeveel levens heeft een ziel nodig om in een christelijke kerk te zitten – omhoog te kijken naar de Christus aan het kruis aan het hoofd van de kerk – voor de ziel het gevoel gaat krijgen dat er meer moet zijn bij de innerlijke boodschap van Christus? Ach, mijn geliefden, dat is een vraag die ik wilde dat ik kon beantwoorden. Maar ik kijk op de mensheid neer en krab mij achter mijn oren en zeg: “Hoe is het mogelijk dat zij hier niet genoeg van krijgen? Hoe kunnen ze nog steeds iedere zondag daar zitten, diezelfde oude gezangen zingend, naar diezelfde oude preken luisterend, die door diezelfde oude priester worden gegeven – die het als levensroeping heeft gezien om in principe steeds maar weer dezelfde preek iedere zondag steeds maar weer opnieuw te geven?” Hij denkt misschien dat er variatie in zit, maar het is dezelfde preek, want hij versterkt het gesneden beeld van de externe Christus die op een dag terugkeert om je te redden. Terwijl ik als de innerlijke Christus gezien wilde worden die je helpt iets te transcenderen, zodat je daadwerkelijk het koninkrijk van God binnenin jou ervaart, precies op dat moment.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.