Verzameld zijn in naam van Jezus

Geascendeerde Meester Jezus, 26 maart 2005

Waar twee of drie in mijn naam bijeenkomen, BEN IK in hun midden. En waar meer dan drie in mijn naam bijeen zijn, daar BEN IK ook. Maar wat betekent het eigenlijk om in naam van Jezus Christus bijeen te komen?. Betekent het in een gebouw samenkomen, uit de Bijbel lezen, bidden en mijn naam uitspreken? Sommeert dat mijn Aanwezigheid? Miljoenen christenen overal ter hele wereld geloven dat wel. Toch vergissen zij zich, omdat zij het ware pad niet hebben begrepen dat ik heb onderwezen. En dat ware pad is het innerlijke pad van het hart.

Wat betekent het om in naam van Jezus Christus bijeen te komen? Het betekent allereerst dat je mijn aanbod hebt geaccepteerd of het aanbod van een ander geascendeerd wezen dat zijn of haar lichaam en bloed heeft gebroken, zijn geest voor jou heeft gebroken en jou een klein stukje van zichzelf in de vorm van jouw Christuszelf heeft gegeven. Jij moet dat aanbod hebben aangenomen en jij moet het verstandig hebben gebruikt, omdat de wijze dienaren hun talenten vermenigvuldigd hebben die zij van hun meester hebben gekregen.

Als je een van de domme dienaren bent die hun talenten in de grond van hun menselijke ego heeft begraven of het uiterlijke pad heeft genomen, waarop je God denkt te kunnen behagen door het mechanisch uitvoeren van een ritueel, wat valt er dan te vermenigvuldigen? En als er niets te vermenigvuldigen valt, waarom zou ik dan mijn Aanwezigheid in jullie midden manifesteren? En daarom zeg ik jullie dat ik, tenzij er één op de bijeenkomst is die zijn talenten wel vermenigvuldigd heeft, niet op die bijeenkomst aanwezig zal zijn, hoeveel gebeden er ook opgezegd worden. Waarachtig, dit is het mysterie van Christus dat het orthodoxe christendom meer dan 17 eeuwen over het hoofd heeft gezien.

En het is over het hoofd gezien, omdat het opzettelijk is verwijderd door degenen die niet wilden dat ik de overwinning zou behalen waarvoor ik gekomen ben. En die overwinning was niet dat ik tot afgod zou worden verheven die ver boven alle mensen zou staan. Die overwinning was dat miljoenen mensen over de hele wereld mijn geschenk zouden aannemen, dat mijn Geest voor hen gebroken werd, haar in hun tempel toelaten en daarna hun talenten vermenigvuldigen, totdat het koninkrijk van God, dat het zuurdeeg is, het hele brood van hun bewustzijn laat rijzen. En zo zie je dat het christendom vandaag de dag niet aan haar roeping heeft voldaan en haar potentieel om de kracht van Christus op deze wereld te zijn, niet gebruikt heeft.

En de reden daarvoor is dat zoveel mensen opgevoed zijn met de leugen dat God slechts één Zoon naar deze wereld heeft gezonden. En toch vertel ik jullie de waarheid dat God vele zonen en dochters naar deze wereld heeft gezonden, zodat de wereld door hen gered zou kunnen worden. Als de wereld de zonen en dochters toch eens konden zien zoals ze werkelijk zijn en geloven, in het feit geloven dat God vele individualisaties heeft en er veel van naar de wereld toe gezonden heeft. Daardoor, door het zien dat één zoon of dochter opklimt om de volheid van het Zijn van wie zij zijn te manifesteren, kan iedereen geloven dat ook zij kunnen opklimmen om te Zijn wie zij in God zijn.

 

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.