Er is geen heilige plek op aarde

Geascendeerde Meester Jezus, 11 februari 2010

Kijk naar de vormen hier, kijk naar hoe zorgvuldig die zijn vervaardigd. Je mag het kunst noemen, je mag het bewonderen. Ik bewonder ze niet, ondanks de vakkundigheid die erin zit, ondanks de goede bedoelingen die erin zijn gegaan van een paar kunstenaars. Het is geen kunst, mijn geliefden, het is de gruwel van troosteloosheid, die op de heilige plek staat waar het niet hoort te zijn. Behalve het feit dat dit niet een heilige plaats is, want er bestaat geen enkele heilige plek in Rome, noch in Jeruzalem, noch ergens anders. Er is geen heilige plek op aarde, want die heilige plek zit in jou. En als je die daar niet vindt, heb je een plek in de buitenwereld gemaakt die je aandacht afleidt van jou innerlijk, je hebt heiligschennis gepleegd, je hebt er een afgod van gemaakt. En dus moet die inderdaad sterven voor je vrij kunt zijn.

En als je niet bereid bent het alleen te laten sterven, dan moet jij mee sterven en moet jij mee ten onder gaan. Want je raakt zo verstrikt in dat bewustzijn – door jouw onwil om na te denken, jouw onwil om de verantwoording te dragen voor jouw eigen wezen, jouw spirituele pad, jouw eigen verlossing – want dat is natuurlijk de essentie van de boodschap die in 2000 jaar geleden predikte. Het koninkrijk van God zit binnenin jou.

Wat betekent dat? Het betekent dat jij alleen verantwoordelijk bent om naar het koninkrijk van God binnenin JOU op zoek te gaan. Niemand kan het voor jou zoeken, niemand kan jou naar dat koninkrijk brengen, tenzij jij het in jezelf zoekt. En daarom ben jij verantwoordelijk voor je eigen verlossing, want jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van jouw vrije wil en hoe je die wil gebruikt hebt en de kracht van jouw aandacht, je medescheppende krachten, om een identiteitsgevoel te creëren als sterfelijk mens die óf een zondaar is, óf jou er op andere manieren van weerhouden heeft om naar dat koninkrijk te gaan. Jij denkt dat je een proces moet doormaken voor jij naar het koninkrijk kunt gaan in plaats van te accepteren wat ik 2000 jaar geleden zei: het koninkrijk is nabij – als je bereid bent naar binnen te gaan en het daar te zoeken.

Je kunt het op elk moment vinden; er is geen ander proces dan het proces waar je doorheen moet om de waarheid te veranderen die je gelooft – de waarheid die een leugen is, maar jij gelooft dat het de waarheid is en denkt dat er iets is dat jou van het koninkrijk van God scheidt. Iets wat je in het verleden hebt gedaan, een voorwaarde die God heeft gesteld, omdat jij in zonde of wat ook maar geboren bent. Je hebt een of andere voorwaarde op deze wereld macht over jouw Geest, over je Bewuste Zelf en je eenzijn met je spirituele zelf, je IK BEN aanwezigheid, gegeven. Dat is het gesneden beeld dat je voor God geplaatst hebt binnenin jou, en JIJ alleen hebt het gecreëerd en alleen JIJ kunt het ont-creëren. Alleen jij kunt eraan voorbij gaan, alleen jij kunt beslissen dat je het wilt laten sterven door het geen licht te voeden met jouw aandacht.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.