Christus beperkt zich niet tot iets op deze wereld

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 16 juni 2013

Het Christusbewustzijn kan niet tot een kerk, een organisatie, of een priesterdom of zelfs een boodschapper van de geascendeerde meesters, in de buitenwereld worden beperkt. De Christus kan niet tot iets op deze wereld worden beperkt. Dat kwam ik onderwijzen en demonstreren.

“Dit is het lichaam dat voor jullie gebroken is – voor jullie allemaal.” Het lichaam van Christus wordt voor iedereen gebroken, wat betekent dat iedereen er toegang tot heeft. Jullie kunnen besluiten dat jullie de open deur willen zijn en direct in je hart toegang tot Christus te krijgen. Natuurlijk kun je ook zo doorgaan, zoals velen die zichzelf christen noemen, tegenwoordig doen door het beeld van Christus te handhaven dat Christus zover verwijderd is dat je de fysieke tussenkomst van een kerk en priesterdom nodig hebt. Dat toont aan dat jullie niet bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen en je bent niet bereid te doen wat nodig is om het lichaam en bloed van Christus te absorberen.

Wat gebeurt er wanneer je het lichaam en het bloed van Christus opneemt? Nu, zoals veel van jullie op het spirituele pad wel weten, wanneer je het licht opneemt, spoelen alle onopgeloste substanties in jouw wezen naar buiten en worden blootgelegd, wat Serapis Bey zo welsprekend ‘spul’ heeft genoemd. Jullie weten dit allemaal en jullie hebben de moed om dit onder ogen te zien, dus zou je niet moeten aarzelen om de Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud in je op te nemen en die door heel Rusland te verspreiden. En de studenten in de rest van de wereld kunnen natuurlijk precies hetzelfde doen voor hun natie.

Jullie, die al op het pad zijn, zullen niet het gevoel krijgen dat de vlam je ongemakkelijk laat voelen of meer dan jullie nu al met jullie regelmatige oefeningen blootleggen. Je voelt misschien dat de vlam door jullie heen stroomt en daardoor anderen uitdaagt, degenen die niet hun eigen beslissingen willen nemen, die geen verantwoordelijkheid voor hun eigen pad willen nemen en die willen dat iemand anders beslissingen voor hen neemt. Maak je daar niet druk om. Laat het licht door jou heen schijnen en laat het licht het werk doen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.