De meestersleutel om zonde te overwinnen

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

Er staat nog een citaat in de Bijbel dat zegt dat de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven zal worden. Maar de waarheid is dat die niet vergeven wordt, totdat het achterwege gelaten wordt. En zie je, mijn geliefden, wanneer jij de zonde achterwege laat, de verwerping van de Heilige Geest, word jij onmiddellijk één met de Heilige Geest. En dan wordt jou die zonde vergeven, omdat jij niet meer die persoon bent die zondigde. Jij bent méér geworden. En dit is de waarheid die wij jullie al op veel omslachtige manieren hebben geprobeerd te vertellen.

Je bent wie jij denkt dat je bent – totdat je denkt dat je méér bent. En wanneer jij beseft en accepteert dat jij méér bent, heeft dat oude zelf – dat beperkte zelf – afgedaan. En jij bent herboren in Geest – wanneer jij de Geest accepteert, die jou komt bevrijden van dat beperkte identiteitsgevoel. Degenen die zich tegen de Heilige Geest uitspreken, diegenen die zich tegen het WOORD uitspreken, doen dat omdat zij hun bewustzijn niet willen veranderen. En hun bewustzijn, zoals ik al eerder heb uitgelegd, houdt hen buiten het koninkrijk. Wat betekent het dat de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven wordt? Het traditionele beeld van de christelijke kerken – het ver verwijderde wezen in de lucht – laat het voorkomen alsof God of Christus of de Heilige Geest jouw zonden moet vergeven. Maar dat is niet zo. JIJ moet jouw zonde vergeven door hem achterwege te laten, door je bewustzijnsstaat te veranderen.

En op het moment dat jij die bewustzijnsstaat verandert, word je bevrijd van dat oude bewustzijn. En dat oude bewustzijn was de ware zonde, niet de daden in de buitenwereld – zelfs niet de daden in de buitenwereld dat je de Levende Christus, of hem, of zijn volgelingen hebt gedood. Dat alles kan je worden vergeven op het moment dat jij bereid bent jezelf te veranderen, jouw perspectief te veranderen, de valse geesten los te laten – het grote aantal geesten, het legioen van geesten in de dualiteit die jou alle kanten optrekken om je maar met de dingen op deze wereld te identificeren. Op het moment dat jij bereid bent ze los te laten en één met die ene Geest te worden, wel dan ben jij bevrijd van dat vroegere zelf: jij bent niet meer dat wezen.

Er is een gezegde dat geen enkele gevallen engel ooit verlost is. En dat is waar. Omdat jij, zolang jij jezelf als een gevallen engel beschouwt, jezelf niet kunt verlossen, het koninkrijk van God niet kunt ingaan. Dus daarom moet jij de identiteit van een gevallen wezen – of een zondaar – laten sterven, zodat jij – de Bewuste JIJ – in een nieuwe identiteit herboren wordt. Begrijp je die waarheid?

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.