Slechts weinig christenen zien Jezus als een bron van vreugde

Geascendeerde Meester Jezus, 28 oktober 2009

Het leven is vreugde. Het leven is vreugde! Zelfbewustzijn is de allerhoogste vreugde die je door een onvoorwaardelijk liefdevolle Schepper verleend wordt, die wil dat jullie alles zijn wat de Schepper is, zelfs meer – en dit dus alleen kan doen door jullie het geschenk van zelfbewustzijn te geven. Ik weet heel goed dat zelfbewustzijn als een vloek kan worden gezien en door velen ook als een vloek wordt beschouwd, wat de waarheid is die de Boeddha in dat leven tot uitdrukking bracht, dat het leven lijden is wanneer het door het filter van de dualiteit wordt bezien.

Zalig zijn zij die het verschil kennen tussen het innerlijke pad en het uiterlijke mechanische pad. Zalig zijn zij die beseffen dat de Levende Christus meer is dan een door mensen gemaakt figuur, kerk, doctrine of ritueel. Zalig zijn zij die de Levende Christus zoeken en bereid zijn verder te kijken dan alle symbolen in de buitenwereld. Zalig zijn zij die beseffen dat Christus volgen niet een kwestie is van een uiterlijk van te voren vastgesteld pad of ritueel volgen. Zalig zijn zij die beseffen dat Christus volgen een kwestie is van naar binnen gaan, je eigen bewustzijn verhogen, dagelijks dat bewustzijn veranderen, dagelijks het oude bewustzijn laten sterven, de oude mens afleggen, de nieuwe mens aannemen, spiritueel in Christus herboren worden, iedere dag een nieuw persoon in Christus worden.

Zalig zijn zij die bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken en te beseffen dat je eigen mentale kader, je eigen overtuigingen en wereldbeelden, je gevangen houden in een gevangenisje, een mentaal kadertje dat fysieke gevangenissen ontstijgt. Zalig zijn zij die weten dat er geen slot op de deur van je mentale kader zit, behalve dan jouw eigen overtuigingen, jouw eigen onwil om naar je overtuigingen te kijken en in te zien dat die onecht zijn. Zalig zijn zij die bereid zijn te reiken naar de waarheid van de Levende Christus die de illusies zal vernietigen die je het gevoel geven dat je dat mentale kader niet kunt, niet behoort, of niet moet achterlaten.

Zalig zijn zij die bereid zijn de Levende Christus te vragen om de balk in je eigen ogen voor jou bloot te leggen die je ervan weerhoudt om de illusies te zien die je mentale kader vormen. Zalig zijn zij die weten dat je op elk moment herboren kunt worden door de onvoorwaardelijke liefde van de Levende Christus te accepteren, door die liefde jouw hart en wezen te laten vullen, zodat er geen ruimte meer is voor enige duisternis en schaduw. Zalig zijn zij die weten dat je het recht hebt, het gezag, het vermogen om je hart en geest te openen om de Levende Christus in je hart geboren te laten worden.

En je kunt dit op elk willekeurig moment doen. Je hoeft niet een of ander magisch tijdstip, magische astrologische configuratie of een bepaalde constellatie van de sterren af te wachten. Je hoeft niet op iets van buitenaf te wachten, want je kunt het elk moment doen, wanneer je beslist dat nu het moment daar is. Want ik sta boven tijd. Ik sta boven ruimte. Ik ben bij je, altijd.

Begrijpen jullie de innerlijke betekenis van deze verklaring niet? Het koninkrijk van God is binnenin jou. Het koninkrijk van God is nabij. Ik ben bij je, altijd. Overdenk dit. Overpeins dit en reik dan naar mijn Geest, de Geest van de Levende Christus. Nodig mij in jouw hart uit – niet voor het laatste avondmaal, maar voor het nooit eindigende avondmaal, waardoor je elke dag het brood des levens eet, waardoor je iedere dag het bloed van Christus drinkt als de Levende Geest die IK BEN.

Dit is mijn Geest die voor jou gebroken wordt in het Levende Woord. Neem, eet, eet alles op, maar weet dat je het nooit allemaal kunt opeten, want het is oneindig. Er is altijd méér en ik ben bereid je meer te geven, eindeloos. Dit is mijn belofte aan degenen die bereid zijn mij te volgen naar het leven en achter te laten wat dood is. HET LEVEN BEN IK. IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven. En zolang ik op de wereld ben – door degenen die geïncarneerd zijn, die bereid zijn de geest van Christus in hun hart geboren te laten worden – BEN IK het licht van de wereld.

Dus ben ik het licht door degenen die de ware volgelingen van de innerlijke Christus zijn. En ik ben het licht door de tienduizenden en miljoenen meer en ik zal nog meer van dat licht zijn, naarmate jullie durven te erkennen dat jullie ook meer van dat licht zijn. Zodoende verzegel ik jullie in de oneindige liefde van het hart van de geascendeerde meester Magda, de geascendeerde meester Jezus. Wij, de echte getuigen boven, verzegelen jullie in onze liefde. Laat het zo zijn. Laat het zo zijn, want het is af. Het is af, mijn geliefden, en het levende woord zal nooit gedoofd worden door het dode woord, of het dode ritueel of de dode stenen. (De meester haalt diep adem.)

Neem wat tijd om je iedere morgen op je adem te concentreren. Adem in en weet dat je de Geest van de Levende Christus inademt. En daarna adem je uit en zie je hoe de levende Geest door jou naar al het leven op aarde wordt uitgeademd. Daardoor ben ik net zo nabij als jouw adem. Denk aan mij. Denk dagelijks aan mij, want ik ben bij je, altijd.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.