God vraagt geen bloedoffers

Geascendeerde meester Moeder Maria, 16 april 2006

Zodoende is het een triest feit dat de meeste religies op deze planeet – tenminste in hun belangrijkste versies – de brede weg presenteren die naar vernietiging leidt. Ze beloven je dat als je hun aanwijzingen opvolgt, jij gered kunt worden zonder het ego op te geven, zonder te zoeken naar de balk in je eigen oog en hem eruit te trekken. Ach mijn geliefden, dit is zo‘n subtiele illusie en het is zo gemakkelijk voor het ego van de mensen om ze in die illusie te laten geloven.

Veel mensen die de leringen hebben bestudeerd, volgen eigenlijk deze brede weg. Ze denken dat door een uiterlijke lering te bestuderen of bepaalde rituelen te beoefenen om licht op te roepen, ze eigenlijk gered kunnen worden zonder hun ego te te boven te komen, zonder zich van hun ego af te scheiden en de Christusgeest aan te nemen. Mijn geliefden, mijn hart gaat uit naar allen die in deze illusie vastzitten en die denken dat ze over het pad naar verlossing lopen, maar in werkelijkheid is het de weg die eindigt met de dood van de ziel, de spirituele dood van de ziel.

Ik voel vooral compassie voor de vele christenen die, rondom Pasen, denken dat ze zullen worden gered door het bloed van Jezus dat aan het kruis werd verspild. Het wordt tijd, en het is de hoogste tijd, dat christenen overal beseffen dat onze God een God van onvoorwaardelijke liefde is en een God van liefde houdt niet van bloedoffers als genoegdoening voor zonden. Het hele idee van bloedoffers als genoegdoening voor zonden was een primitief concept dat vanaf het allereerste begin door de mensen die het hebben ontvangen, niet correct is begrepen. Daardoor heeft het menselijke ego, vanaf het allereerste begin, het concept van een offer vervormd. En in iedere religie waarin offers zijn uitgevoerd, is deze vervorming snel tot in het extreme doorgevoerd en nergens meer dan in die religies die om een mensenoffer vroegen.

Daardoor is het idee dat de dood van Jezus aan het kruis het allergrootste offer was, en de allergrootste boetedoening voor de zonden van de mensheid, zo’n primitief idee dat het soms nauwelijks te bevatten is dat iemand het in deze moderne tijd gelooft. Hoe kan het dat mensen er niet in slagen te zien dat geen enkele liefdevolle God ooit van zijn zonen – geen enkele zoon of dochter – eist op die manier te worden behandeld als boetedoening voor de zonden van de mensen?

De waarheid is dat bepaalde gedeelten in de Bijbel werden gegeven om de Joden te helpen de overgang van het Oude Testament te maken van juist in de Tempel van God bloedoffers te brengen naar de nieuwe leringen die Jezus kwam brengen – namelijk dat er geen bloedoffer nodig was wanneer je naar de Christusgeest reikt die de allergrootste genoegdoening is voor zonden. Daardoor is het ritueel van de Heilige Communie niet een viering waarbij je het bloed van Jezus drinkt en het vlees van Jezus eet. Het is de bedoeling dat het een viering is waardoor je deel uitmaakt van de wijsheid en de liefde van de Christusgeest, zodat je dat Christuslicht je wezen laat binnenkomen, waardoor het de desem wordt die het hele brood dat jouw bewustzijn vormt, laat gisten. Daardoor krijg jij, ook, de Christusgeest en door die Christusgeest word je de helemaal vrij van je zonden.

Mijn geliefde harten, hoe kan het dat zo veel christenen in deze illusie geloven, zelfs tot op het punt dat ze niet eens over een andere lering willen nadenken, behalve dan het idee dat het bloed van Jezus aan het kruis hun zonden heeft weggewassen. Dit kan alleen maar, omdat hun hart zich heeft afgesloten voor de hogere waarheid van God, de Levende Waarheid van Christus die echt ieder moment van de dag op de rechtvaardige en onrechtvaardige mensen neerdaalt.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.