De enige voorwaarde die bepaalt of jij verlost wordt

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

Maar wat is er dan voor nodig om het koninkrijk binnen te gaan? Welnu, dat jij de diepere betekenis begrijpt van nog een van mijn centrale uitspraken, namelijk, ‘Het koninkrijk van God is binnenin jou’. Want zolang jij er natuurlijk buiten jou naar op zoek bent – zolang jij denkt dat het komt door naleving, door het naleven van overtuigingen en beoefening van een religie in de buitenwereld, of door op een bepaalde manier te spreken, door een bepaalde manier van doen, een bepaalde manier van eten, door het gebruik van deze olie, of die kristallen, of het aansteken van kaarsen, al deze uiterlijke dingen – zolang jij denkt dat als jij dit allemaal doet, jij in het koninkrijk komt, kun jij het koninkrijk niet binnengaan, omdat je probeert door de verkeerde ingang naar binnen te gaan.

De brede weg die tot de ondergang leidt, is natuurlijk het bewustzijn dat denkt dat de dingen uit de buitenwereld je in het koninkrijk in jouw innerlijk brengen. En om dat koninkrijk in jouw innerlijk in te gaan moet jij je gerichtheid op zaken in de buitenwereld te boven komen. Je moet je aandacht naar binnen richten en beseffen dat jij alleen door een omslag in bewustzijn het koninkrijk van God kunt ingaan.

Het belang van die uitspraak – en ik spreek deze woorden in de eerste plaats tot de mensen op de wereld die dit misschien op een bepaald moment lezen of het zelfs vanuit de ether oppikken, omdat mijn woorden het massabewustzijn ingaan – is dat er geen automatisch pad naar het koninkrijk van God is. Je kunt niet op een bepaalde manier leven – of je dit nu een goede christen, een goede hindoe, een goede moslim, een goede boeddhist noemt – met de gedachte dat God jou, nadat jouw fysieke lichaam gestorven is, wel in het koninkrijk der hemelen moet toelaten.

Want de enige voorwaarde die bepaalt of jij er wel of niet kunt komen, is of jij het Christusbewustzijn hebt aangenomen. Als jij die bewustzijnsstaat niet hebt, beschouw jij je gescheiden van God. En hoe kun je het koninkrijk van God binnengaan, zolang jij je van dat koninkrijk gescheiden ziet? Dat kan nu eenmaal niet! Als je ’s avonds laat voor je voor huis staat, naar binnen wilt, naar bed, en jij probeert je voordeur te openen met je autosleutel, hoe waarschijnlijk is het dan dat de deur open gaat? Welnu, je kunt toch wel inzien dat dit niet kan. Dus kun je dan ook niet inzien dat als je probeert de deur naar het koninkrijk de hemelen te openen met de verkeerde sleutel, jij niet kunt binnenkomen? En de enige sleutel is de transformatie in bewustzijn.

En wat is de sleutel voor de transformatie in bewustzijn? Welnu, mijn geliefden, dat is het Levende Woord. Want door je woorden zul je vrijgesproken worden, door je woorden zul je veroordeeld worden. Dat betekent niet dat ik, of God, of een engel daar zit om je te beoordelen. Dit is een tactiek om jou bang te maken, die heel veel christelijke kerken gebruiken om mensen te onderwerpen. Ze hebben een vals beeld gecreëerd, dat wij hier boven in de hemel mensen oordelen en dat wij hen naar een vurig brandende hel zenden, als ze niet de kerk in de buitenwereld gehoorzamen tijdens hun leven op aarde.

Opnieuw, gehoorzaamheid aan de kerk in de buitenwereld kan je toegang tot de hemel niet garanderen, maar ongehoorzaamheid aan een kerk in de buitenwereld garandeert ook niet dat je naar een andere plaats gaat. Want enkel diegenen die het Christusbewustzijn hebben, gaan naar binnen. En wanneer je het Christusbewustzijn hebt, ben je één met het Levende Woord geworden. Je bent het vleesgeworden WOORD geworden.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.