De leugen dat jij een tussenpersoon tussen jou en Christus nodig hebt

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 16 juni 2013

Degenen die tot de denkwijze van Christus zijn opgeklommen, zien dat het niet nodig is iets op aarde te maken dat tot in alle eeuwigheid duurt, omdat de aarde slechts een tijdelijk klaslokaal is en de levensstromen die zich aansluiten op de Geest van Christus blijven tot in alle eeuwigheid bestaan. Maar hoe blijven zij tot in alle eeuwigheid bestaan? Alleen door voortdurend te transcenderen, want de enige voortduring is zelftranscendentie. Dit is de waarheid van de Geest van Christus in tegenstelling tot het valse beeld dat door de meerderheid van de christelijke kerken die je op aarde ziet, wordt neergezet.

Zij willen een beeld van Christus maken en projecteren dat dit beeld echt is en daarom hebben zij een beeld van Christus gemaakt dat hij van de mensen verwijderd is en dat de mensen dus een bemiddelaar nodig hebben om toegang tot Christus te krijgen. Dit is nu juist het bewustzijn dat je in vermomde vorm in alle misbruik makende, totalitaire, gecentraliseerde regimes terugziet. De mensen zijn machteloos; zij hebben een elite nodig. Als zij naar de elite luisteren, geeft de elite hen het beloofde land – als de mensen de elite de macht en privileges geven waar zij meer dan iets anders naar smachten. De levende mensen die in ieder geval iets begrijpen, die zich hebben afgestemd op de Vlam van Christus, hebben geen behoefte aan iets permanents op aarde. Zij weten dat de voortdurende transcendentie bestaat uit in wat wij de Rivier van Leven of de Heilige Geest hebben genoemd.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.