De dynamiek van planetaire veranderingen

HOOFDPAGINA

De geascendeerde meesters leggen heel eenvoudig uit wat de basale dynamiek is: De meesters hebben de macht om alle duisternis van de aarde te verwijderen, maar vanwege de Wet van Vrije Wil hebben zij niet het gezag om dat te doen. Wij, degenen die geïncarneerd zijn, hebben dat gezag wel, maar wij hebben de macht niet. De oplossing is dat wij de geascendeerde meesters het gezag geven om op aarde te handelen door hun spirituele licht op te roepen. Alleen spiritueel licht kan de duisternis van de aarde wegnemen.

Let er op dat soortgelijke onderwerpen ook in deze sectie worden besproken.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De rol van vrije wil

 • Zelfs een wezen met zoveel macht als Jezus kan niet in zijn eentje Gods koninkrijk op aarde brengen.
 • Zelfs Jezus staat voor een obstakel dat hij niet kan overwinnen.
 • Dat obstakel is jouw vermogen en bereidheid om het koninkrijk van God in jouw persoonlijke leven, in je samenleving en op de planeet als geheel, te manifesteren.
 • De Wet van Vrije Wil is een absolute wet.
 • Duistere krachten hebben geen respect voor de vrije wil, maar de meesters wel.

Lees hier meer over.

 

Wat wij voor God kunnen doen

 • Jij kunt in je eentje, jullie kunnen in je eentje, niets doen om de wereld te veranderen.
 • Veel van jullie weten al vanaf je jeugd, dat er iets niet klopt met deze wereld.
 • Wanneer jij contact maakt met de macht van God in jou, kun jij een onderdeel van de oplossing worden en niet meer van het probleem.

Lees hier meer over.

 

Pak je rol op als medeschepper van de Gouden Eeuw

 • De mensen moeten een stroom in de vorm van een 8 met de geascendeerde meesters vormen.
 • Het plan van de gevallen wezens op deze planeet komt erop neer dat zij degenen naar beneden willen halen die het potentieel hebben om in deze incarnatie Christusschap te manifesteren.
 • Het Levende Woord moet worden verankerd door degenen die zijn geïncarneerd.
 • Het gevoel van afstand komt bij je ego weg en de valse overtuigingen die je zijn opgedrongen door de eeuwen heen door de valse religies en de vertegenwoordigers van de antichrist.
 • De sleutel tot eenzijn is dat je voor jezelf het volmaakte concept visualiseert.

Lees hier meer over.

 

Hoe je echte oplossingen bedenkt voor wereldproblemen

 • Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft geschapen.
 • Een aantal mensen moet de open deur zijn om verder te kijken dan het bewustzijn dat de problemen heeft geschapen.
 • Het is een totale illusie dat de mensen denken dat een of ander politiek systeem hun problemen kan oplossen.
 • Veel mensen die religieus zijn, hebben een passieve bewustzijnsstaat door te denken dat God, als zij tot God bidden, op een magische manier ingrijpt en de problemen voor hen oplost.
 • Alle problemen ontstaan uit onwetendheid.
 • De oplossing van een probleem bestaat uit inzicht, het Christusinzicht dat de menselijke onwetendheid overstijgt.

Lees hier meer over.

 

De wezenlijke uitdaging op aarde

 • Er bestaat al een opwaartse spiraal waardoor het licht toeneemt.
 • Als het licht zich intensiveert, zullen bepaalde gebieden donkerder lijken, omdat de schaduwen intenser worden in contrast tot het licht.
 • Het belang van spiritueel licht oproepen.

Lees hier meer over.

 

Concentreer je niet meer op conflicten!

 • Veel oprechte spirituele zoekers zijn op een doodlopende weg beland door zich te richten op de problemen die er op aarde zijn.
 • Zij zijn opzettelijk op zoek naar iets wat aan deze behoefte kan voldoen om het gevoel te hebben dat de wereld op de rand van een catastrofe staat.
 • Als je denkt dat de wereld op de rand van de afgrond staat, dan is dat ook zo.
 • De meesters hebben behoefte aan mensen die zich niet meer op de duisternis richten, maar zich in plaats daarvan richten op het licht dat in henzelf zit.
 • Jezus is gekomen op het Tijdperk van Vrede in te luiden, maar hij mag dat niet afmaken.
 • Om het Tijdperk van Vrede te laten culmineren, moet een cruciaal aantal mensen beslissen om de leringen van Jezus te belichamen.

Lees hier meer over.

 

Christus zal over de aarde regeren

 • Het universele Christusbewustzijn staat boven tijd en ruimte
 • De krachten van de antichrist hebben lang genoeg de tijd gehad, maar zij hebben niet eeuwig de tijd.
 • De vraag is niet of Christus eeuwig zal regeren in de wereld van vorm. Maar de vraag is wanneer Christus in staat zal zijn om over de aarde te regeren.
 • Die vraag kan niet door Jezus worden beantwoord, maar alleen door ons.

Lees hier meer over.

 

Jij bent niet hier om de wereld te veranderen

 • We lopen over het smalle koord van de Levende Christus in actie te zijn zonder al te ver tot een van de dualistische extremen te vervallen.
 • Als Levende Christus ben je niet hier om een specifieke uiterlijke verandering op aarde teweeg te brengen!
 • Als Levende Christus kun je de mensen wekken, zodat zij de beste keuzes kunnen maken.
 • De Levende Christus is geen dictator die de macht overneemt.
 • Vermijd de dualistische machtsspelletjes die door de epische strijd worden gedefinieerd.
 • Onthechting bereiken van een specifieke uitkomst door je op het proces zelf te concentreren.

Lees hier meer over.

 

De revolutie moet bij de mensen wegkomen

 • Het establishment, de regering en alle aspecten van de samenleving zijn strenger en minder flexibel dan de mensen zelf.
 • Daarom moet een ware revolutie van onderaf beginnen.
 • De grootste revolutionair in de westerse wereld was Jezus zelf.
 • Het establishment wees Jezus af en alleen de mensen accepteerden hem.
 • Tegenwoordig zijn er veel mensen geïncarneerd die heel, heel dicht bij het manifesteren en het tot uiting brengen van hun Christusschap zijn.
 • De communicatie verloopt zoveel gemakkelijker dan in de tijd van Jezus.
 • Hoe je jouw eigen bewustzijn verandert.
 • Hoe je het collectieve bewustzijn verandert.
 • Spirituele mensen zijn de voorlopers van een omslag in bewustzijn.
 • Wij hebben aangeboden om bepaalde facetten van het massabewustzijn aan te nemen – en die in ons eigen Wezen te transmuteren.

Lees hier meer over.

 

Het bewustzijn van de massa begrijpen

 • De grote massa, zijn prachtige mensen, maar zij hebben nog niet voldoende individualiteit ontwikkelt om boven de massa uit te steken.
 • Zolang je blindelings de stroom van de massa volgt, kun je niet het spirituele pad bewandelen en persoonlijk Christusschap manifesteren.
 • Persoonlijk Christusschap is individueel Christusschap. Die moet je als individueel wezen krijgen, je moet jezelf verheffen en direct contact met je eigen hogere wezen en de spirituele leraren leggen.

Lees hier meer over.

 

De Strijd van Armageddon

 • 2000 jaar geleden hadden de mensen een veel beperkter wereldbeeld dan tegenwoordig.
 • Zij dachten dat de strijd om Armageddon zich geheel op aarde afspeelde en dat de aarde het strijdtoneel vormt dat het lot van het universum zal bepalen.
 • De aarde is maar een heel kleine planeet in een heel groot universum.
 • De aarde is testgebied. Is het mogelijk dat de geascendeerde meesters een voldoende aantal mensen in de top tien procent in staat stellen om de aarde in een ascenderende spiraal te krijgen?
 • Zullen de mensen op aarde de aarde omhoogtrekken of zullen de gevallen wezens haar naar beneden trekken?
 • Hoe de Karmische Raad bepaalt wie er op aarde mag incarneren.
 • De beschuldigende energie van de gevallen wezens overwinnen.

Lees hier meer over.

 

Word een expert op één terrein

 • Om de meesters efficiënter te kunnen dienen, moet je een expert worden op een terrein dat je na aan het hart ligt.
 • Overwin het gevoel dat jij niets kunt doen.
 • Ga een opleiding doen en praat er dan over.

Lees hier meer over.

 

Hoe planeten door het universum naar boven worden getrokken

 • De aarde wordt door de rest van het universum naar boven getrokken.
 • Om weerstand te kunnen bieden aan de Ascensiespiraal, moeten de mensen steeds meer kracht gebruiken en dit intensiveert de strijd.
 • Als de aarde geïsoleerd was, konden de mensen een neerwaartse spiraal scheppen die zij niet konden stoppen.
 • Er is een onderliggende wet die zegt dat je ofwel naar boven of naar beneden gaat, maar dat je niet stil kunt staan.

Lees hier meer over.

 

Een samenleving boekt vooruitgang door het collectieve bewustzijn te accelereren

 • Een samenleving boekt vooruitgang wanneer een paar mensen hun bewustzijn verhogen en daarna het collectieve bewustzijn omhoog trekken.
 • In het verleden beschouwden de mensen veel dingen als onoverkomelijke obstakels. Tegenwoordig zijn dat niet eens problemen meer.
 • De mensheid zal haar gewaarzijn blijven verhogen, haar bewustzijn blijven verhogen.
 • Er komt een tijd dat sommige obstakels die je tegenwoordig als onoverkomelijk beschouwt, zullen worden beschouwd als heel eenvoudige problemen waar niemand zich meer druk over maakt.

Lees hier meer over.

 

Geen enkele kosmische kracht zal verandering teweegbrengen

 • Alles op aarde draait om vrije wil.
 • Geen enkele kosmische kracht mag zich er ooit mee bemoeien en de aarde dwingen om een hogere staat in te gaan.
 • De sleutel tot groei is de visie van de mensen te vergroten, zodat zij betere keuzes maken.

Lees hier meer over.

 

Waarom Jezus wonderen kon verrichten

 • Uit water geboren worden, betekent dat je verstandelijk gaat begrijpen dat jij in feite je lagere zelf moet opgeven.
 • Laat de IK BEN Aanwezigheid door jouw nexus stromen naar de vier lagere lichamen en zichzelf door die vier lagere lichamen tot uiting brengen zonder dat de ‘ik’, het bewuste zelf, hierover hoeft na te denken.
 • Niets is hopeloos. Verandering is mogelijk. De machtselite wil niet dat jij dat gelooft.
 • De reden dat de samenleving tegenwoordig op een hoger niveau zit dan in het Stenen Tijdperk, is dat het bewustzijn zich heeft uitgebreid.
 • Het verhogen van het bewustzijn zorgt voor alle vooruitgang.

Lees hier meer over.

 

De natuurwetten zijn niet mechanisch

 • Het probleem met de materialistische wetenschap is dat het de mensen de indruk heeft gegeven dat de natuurwetten mechanisch zijn en dat je dus niet de natuurwetten zomaar aan de kant kunt zetten.
 • De mensen die onevenwichtig zijn wat macht betreft, zullen proberen de macht te grijpen over degenen die onevenwichtig zijn in de liefde – en die daardoor passieve volgelingen worden van de blinde leiders.
 • De natuurwetten zijn niet mechanisch.
 • Wanneer je een bepaalde mate van Christusbewustzijn bereikt, kun je verder gaan dan wat de wetenschap tegenwoordig de natuurwetten noemt.

Lees hier meer over.

 

Waarom de Amerikanen liggen te slapen

 • Amerika zou een bastion van vrijheid kunnen zijn tegen de opkomst van totalitaire machten die je overal ter wereld ziet.
 • Maar in plaats van hun welvaart en macht te gebruiken om ware vrijheid te bevorderen, heeft het Amerikaanse volk zich in slaap laten zingen door een comfortabele levensstijl.
 • De valse herders willen niet dat de mensen ontwaken, zij willen niet dat zij zelf gaan nadenken.
 • Dit patroon staat in zo’n contrast tot de missie van Jezus dat het niets minder is dan godslastering.
 • Jezus kwam de mensen wekken, zodat zij voor het onsterfelijke leven van Christus konden kiezen in plaats van het bewustzijn van de antichrist.

Lees hier meer over.