De rol van vrije wil

Geascendeerde meester Moeder Maria, 29 mei 2004

Mijn geliefde harten, vandaag wil ik met jullie een onderwerp bespreken dat de grootste invloed heeft op je persoonlijke leven en op de planeet als geheel. Dat onderwerp is het koninkrijk van God.

Duistere krachten hebben geen respect voor de vrije wil
Ik ben er zeker van dat jullie je herinneren dat mijn zoon Jezus jullie verteld heeft dat één van zijn belangrijkste doelen om naar de aarde te komen, was om het koninkrijk van God naar deze planeet te brengen. Toch moet ik jullie zeggen dat zelfs een wezen met zoveel macht als Jezus niet in zijn eentje Gods koninkrijk op aarde kan brengen. Zelfs Jezus staat voor een obstakel dat hij niet uit de weg kan ruimen. In feite kan geen enkele macht in de hemel dit obstakel uit de weg ruimen. Dat obstakel is jullie bekwaamheid en bereidheid om het koninkrijk van God in je persoonlijke leven, in jullie samenleving en op de planeet als geheel, te manifesteren. Laat me jullie nu uitleggen waarom dit niet-accepteren een onoverkomelijk obstakel is voor de machten in de hemel.

Ik heb jullie al verteld dat de Wet van Vrije Wil een absolute wet is. Er is geen enkel wezen in de hemel dat de vrije wil van de mens mag schenden. Ik ben er zeker van dat jullie inzien dat de duistere krachten die tegen Gods wet en Gods bedoeling in opstand kwamen, niet dergelijke beperkingen hebben. Ze hadden Gods wet de rug al toegekeerd en daarom hebben ze absoluut geen enkel respect voor de vrije wil van menselijke wezens. Ze zullen je vrije wil net zo lang schenden en manipuleren als jij hen toestaat. Ze hebben de meeste mensen op aarde natuurlijk in een bewustzijnsstaat gemanipuleerd die het bijna onmogelijk maakt om de perfectie van Gods koninkrijk op aarde in hun leven en op de planeet te manifesteren.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.