Jij bent niet hier om de wereld te veranderen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 8 april 2007

Hoe hoe kun jij koorddansen door de Christus in actie te zijn zonder te ver in één van de dualistische uitersten te gaan? Welnu, je moet voor alles één waarheid in gedachten houden: Als de Levende Christus ben jij niet hier om een specifieke verandering in de buitenwereld op aarde te bewerkstelligen! Je bent niet hier om Amerika op te voeden om geascendeerde meesters te erkennen. Je bent niet hier om wereldvrede te brengen. Je bent niet hier om de machtselite en hun manipulaties in de economie te ontmaskeren. Je bent niet hier om het internationale banksysteem omver te werpen. Je bent hier niet om uitspraak in de rechtszaak Row versus Wade teniet te doen.

Let er op dat ik niet zeg dat een aantal van deze zaken geen deugdelijke doelen zijn die moeten worden bereikt, die gerealiseerd moeten worden. Maar jij bent niet hier om dat te laten gebeuren. Want wat er op deze aarde dient te gebeuren, moet door de vrije wil van het volk tot stand komen. En daardoor zien jullie hoe de Amerikaanse regeringsvorm – hoe de grondwet, de Onafhankelijkheidsverklaring – het concept ‘wij, het volk’ inlijft. Wat jij wel als de Levende Christus kunt doen, is mensen bewust maken opdat zij de beste keuzes kunnen maken. Maar de Levende Christus is geen dictator die binnenkomt en de macht overneemt, de macht van de andere dictator afpakt die als de echte slechterik, de echte schurk in het spel, wordt herkend.

Wanneer jij in de val loopt dat jij denkt dat je hier bent om een bepaald resultaat te bereiken – wanneer je hier bent om de macht van een of andere groep mensen of duistere machten omver te werpen – wat doe je dan? Wel, dan doe je wat Jezus zei toen hij de wereld als een toneel beschreef en het leven als een theaterstuk met afzonderlijke rollen. Er zijn veel rollen op deze wereld die gebaseerd worden op het dualiteitsbewustzijn. En er is een rol door de kromme geest in het leven geroepen om speciaal degenen in de val te laten lopen die zich bewust zijn geworden van het pad naar Christusschap, maar nog geen balans daarin bereikt hebben. En zij nemen die rol, omdat zij denken dat zij als vertegenwoordigers van Christus moeten vechten en de vertegenwoordigers van de antichrist moeten vernietigen en een bepaald resultaat moeten halen door een bepaalde actie van degenen teniet te doen die zij als de vertegenwoordigers van de antichrist beschouwen.

Zien jullie hoe subtiel deze val kan zijn? Hoe gemakkelijk kan iemand die zich bewust geworden is van het spirituele pad – die in vuur en vlam staat om God, de zaak van Christus, te dienen – in die rol stappen zonder te merken wat er gebeurt. En mensen kunnen dan van hun koers afdwalen, soms decennia lang, denkend dat zij voor God en voor de geascendeerde meesters aan het werk zijn, maar in werkelijkheid spelen ze gewoon een andere dualistische rol die in principe niets toevoegt om de ware zaak van de geascendeerde meesters aan te prijzen, namelijk de mensen helpen het dualiteitsbewustzijn te ontstijgen.

Begrijpen jullie wat ik zeg? We zijn er in beginsel niet op uit om wereldvrede te scheppen, om Amerika uit Irak te krijgen, de zaak Roe versus Wade teniet te doen, de monetaire elite omver te werpen. Onze allereerste zorg is mensen uit de blindheid die door het dualiteitsbewustzijn wordt veroorzaakt, wakker te schudden, omdat de mensen wanneer zij uit de dualiteit ontwaakt zijn, de juiste keuzes gaan maken. En als de dualiteit eenmaal overwonnen is, dan valt al het andere op zijn plek. Begrijp je? Zoals de Christus zei: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen je bovendien geschonken worden.”

Niet gehecht zijn aan specifieke resultaten
We hebben door de millennia heen gezien hoe degenen die een ware religie gevolgd hebben, een ware spirituele leer – helemaal vanaf de leringen van Abraham, de leringen van Mozes, mijn leringen als de Boeddha en de leringen van Jezus, tot de leringen van de geascendeerde meesters in de afgelopen eeuw – naar deze leringen zijn gaan luisteren, maar doordat zij al te enthousiast daarover werden, eraan gehecht raakten resultaten in de buitenwereld te behalen. Zij zijn op de doodlopende weg beland door eerst bepaalde dingen op deze wereld te zoeken in plaats van te reiken naar het echte doel om de leer die ze volgen te belichamen, tot het moment waarop zij die leer worden, ze worden één met die lering, ze worden één met die leraar.

En als jij eerst dat doel van eenzijn en het juiste gebruik van jouw scheppende vermogens zoekt – wat evenwichtig gebruik van je scheppende vermogens is – dan kunnen de resultaten in de buitenwereld er misschien wel of niet aan worden toegevoegd. Want nogmaals, het is Gods Wil dat mensen vrije wil hebben en dat ze die vrije wil op aarde totaal mogen uitleven. Natuurlijk willen wij, de geascendeerde meesters, bepaalde resultaten in de buitenwereld zien. Uiteindelijk willen we het koninkrijk van God en de Gouden Eeuw van Saint Germain fysiek op aarde gemanifesteerd zien. Maar dit kan niet tot stand komen door er op de verkeerde manier mee bezig te zijn. Want zoals Jezus zei: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar niet met God, want met God is alles mogelijk.”

Dus wat is het tweede waar je over moet nadenken om in evenwicht te komen? Wel, het is precies wat ik als de Boeddha onderwees, namelijk onthechting. Onthecht zijn is niet hetzelfde als niet erom geven, onverschillig zijn. Want toen ik Boeddha werd, was ik niet onthecht in die zin van onverschillig te zijn. Dat is natuurlijk ook de reden dat ik niet gewoon in het Nirvana bleef en die staat van gelukzaligheid bleef ervaren waarover wij eerder gesproken hebben.

Ik kwam vrijwillig terug naar de aarde om te onderwijzen en stelde mij daardoor aan de krachten op aarde bloot. Niet dat deze krachten mij konden raken, maar desondanks moest ik toch in de wereld van dualiteit leven en omgaan met studenten die bij mij kwamen in allerlei stadia van het dualiteitsbewustzijn. En hoewel hier vrij weinig over genoteerd is, kan ik je ervan verzekeren dat een aantal studenten dat persoonlijk bij mij kwam, heel erg in het dualiteitsbewustzijn vastzat en mij vrijwel op dezelfde manier behandelden als sommige discipelen van Jezus hem – waar, zoals hij zei, Petrus een goed voorbeeld van was, die de Levende Christus in zijn mentale kader wilde passen en de Levende Christus dwingen zich aan dat mentale kader aan te passen. Zo waren er ook studenten die de Levende Boeddha wilden dwingen in hun mentale kader te passen in plaats van de Boeddha hen uit die mentale kaders te laten halen.

Onthechting is de sleutel tot Boeddhaschap. En onthechting is de sleutel tot Christusschap. En die onthechting komt als je begrijpt wat ik heb uitgelegd. Het ware doel van de geascendeerde meesters voor de aarde is het doel om het bewustzijn van de mensen uit de dualiteit te halen, zodat zij volledig omhoog kunnen reiken en het Levende Woord in zichzelf ontdekken, waardoor zij spontaan juiste beslissingen kunnen nemen. Omdat zij wat een aantal van mijn latere volgelingen ‘de beginnersgeest’ hebben genoemd bezitten en wat Jezus omschreef met de volgende woorden: tenzij je als een klein kind wordt, zul jij het koninkrijk niet binnengaan.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.