Waarom Jezus wonderen kon verrichten

Geascendeerde Meester Master MORE, 26 oktober 2007

Wat betekent het om uit water en uit Geest herboren te worden? Nu, verscheidene dingen. Maar één ding is zeker dat uit water geboren worden, is dat je met je geest tot het inzicht komt dat je eigenlijk het lagere zelf moet opgeven. Want door dat inzicht kan het ‘IK’ van het bewuste zelf zich afscheiden van het sterfelijke zelf, omdat hij beseft dat de ‘IK’ niet sterft als het sterfelijke zelf sterft. Hij zal in zijn ware identiteit van Eén met het Al herboren worden.

En wanneer je die eindige identiteit opgeeft en opgaat in de oneindige identiteit, dan ben je geen ‘IK’ dat zich op het kruispunt bevindt en denkt: “Ik ben dit en ik moet dat hier beneden tot uitdrukking brengen.” Omdat er geen afstand is. Je bent overal, boven en beneden. En dus laat je gewoon de IK BEN Aanwezigheid door je kruispunt naar de vier lagere lichamen stromen en zich door die vier lagere lichamen tot uitdrukking brengen zonder dat de ‘IK’, het bewuste zelf, hierover hoeft na te denken of zelfs te voelen dat iets buiten mij, daarboven, door mij hier heen stroomt en zich hier beneden tot uitdrukking brengt. Omdat hij niet meer denkt dat “IK hier BEN en alleen maar hier BEN”. Hij weet dat hij overal in het bewustzijn van God is. En dan wordt de ‘IK’ de ‘IS’, want dan kunnen de energie, de ideeën, de waarheid uit het spirituele rijk door jou naar het materiële rijk stromen.

Maar niet alleen door jou stromen, maar ook door jou tot uitdrukking gebracht, want je bent je dan volledig bewust van alles wat je doet. En je denkt niet in iedere situatie: “Oh, ik wil niet in deze situatie zijn, ik wilde dat het voorbij was.” Je bent gewoon daar aanwezig met het Al-zijn wat je bent, dat je tot uitdrukking brengt en daardoor de situatie transcendeert en transformeert, zodat andere mensen verheven worden. En zodat de jij meesterschap heeft over het materiële rijk. En het Ma-terlicht wordt verheven, wordt bevrijd van de onvolmaakte matrices die haar opgelegd zijn door het dualiteitsbewustzijn. Dat kan meteen bevrijd worden, waardoor water in wijn wordt veranderd, doden worden opgewekt en zieken worden genezen.

Dit zag je bij Jezus. Jezus was één geworden, hij was de IS geworden en daarom kon God die zogenaamde wonderen door hem manifesteren – die geen wonderen zijn, het is gewoon de natuurlijke staat van het Ma-terlicht dat de waarheid van de Vader tot uitdrukking brengt in plaats van de onechtheid van het dualiteitsbewustzijn. En zoals ik zei over het massabewustzijn dat overal naartoe getrokken kan worden, heeft het Ma-terlicht aangeboden om elke vorm tot uitdrukking te brengen die Gods medescheppers eraan opleggen. Maar dat betekent niet dat het Ma-terlicht geen bewustzijn heeft. Het betekent niet dat het Ma-terlicht ervan geniet om de negatieve vormen aan te nemen en de beelden die niet in harmonie zijn met de hogere principes. Het Ma-terlicht zou dit graag meteen van zich af willen schudden en in plaats daarvan meteen de hogere waarheid van God openbaren.

Veranderingen zijn altijd mogelijk
Dus opnieuw, niets is hopeloos. Er is verandering mogelijk. Dat wil de machtselite jou niet laten geloven en ze willen vooral niet dat de mensen het geloven. Ze willen dat die geloven dat de status-quo niet kan worden veranderd of zeker niet voorbij bepaalde grenzen veranderd kan worden. En dit is de leugen die Jezus aanvocht en dat moeten degenen op aarde voor ons doen, die ook bereid zijn dit aan te vechten. En dit houdt veel in. Je hoeft niet altijd zo krachtig naar buiten te komen om een lering te geven als ik vandaag doe, waar veel mensen, zoals ze zeggen, natuurlijk ondersteboven van zijn, omdat ik weet dat sommigen van jullie zich hier stevig aan hun stoel vasthouden.

Niettemin zijn er veel zachtaardiger manieren om de mensen bewust te maken van het feit dat er altijd verandering mogelijk is. Kijk naar de geschiedenis, mijn geliefden. Kijk eens hoeveel de samenleving in duizend jaar is veranderd. Denk eens terug – ga naar een van de musea die er in Groot-Brittannië en elders zijn en zie hoe mensen in het Stenen Tijdperk leefden. En kijk dan eens hoe jij tegenwoordig leeft, slechts een paar duizend jaar later. En zie dan eens hoeveel er alleen al de laatste eeuw, alleen al in jouw tijd van leven veranderd is. Hoe de computertechnologie de samenleving heeft veranderd.

Want zou een realistische beoordeling je niet moeten tonen dat verandering heel goed mogelijk is? En dat die verandering op vele niveaus kan zijn? En is het niet mogelijk om de mensen te helpen inzien dat de reden waarom de samenleving nu op een hoger niveau zit dan in het Stenen Tijdperk, is dat er expansie in bewustzijn is geweest en dat de expansie in bewustzijn de motor van alle vooruitgang is.

Het is niet zo moeilijk om mensen te laten inzien dat door het feit dat de expansie in bewustzijn in het westen eenzijdig is geweest, omdat mensen hun spiritualiteit vergeten zijn – deels door de vervorming van het christendom die de ware leringen van Jezus van de mensen afpakte en daarna ook door het materialistische bewustzijn – nu, daarna zijn de mensen uit hun evenwicht geraakt en dan krijg je eenzijdige vooruitgang. Je hebt nu de technologische vooruitgang – zoals Jezus onlangs in zijn antwoord op een vraag heeft uitgelegd – en die technologische vooruitgang zelf schept problemen die de mensen niet kunnen oplossen, omdat zij hun spirituele bewustzijn daarmee niet in overeenstemming hebben uitgebreid. Dit is geen, zoals zeggen, rakettechnologie. Het is mogelijk om heel, heel veel mensen deze concepten te laten begrijpen wanneer jij je die eigen maakt en in jouw eigen woorden tot uitdrukking brengt.

Ik heb lang tot jullie gesproken, wat aantoont dat ik een grote wens had om weer vrij op het Britse eiland te kunnen spreken. Ik heb hier verschillende levens geleefd en ben bereid geweest het allergrootste offer te brengen om het Britse volk bewust te maken van een hogere manier, van hogere principes. Ik heb een heel sterk verlangen om deze mensen te zien ontwaken tot hun ware potentieel om een Gouden Tijdperk in dit land tot stand te brengen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.