Ons planetaire potentieel

HOOFDPAGINA

Hoewel de geascendeerde meesters de macht hebben om alle duisternis van de aarde te verwijderen, verhindert de Wet van Vrije Wil hen om die macht rechtstreeks te gebruiken. De meesters kunnen hun macht alleen maar gebruiken wanneer wij beslissen dat wij de open deur willen worden door ons bewustzijn te verhogen.

Alle spirituele mensen die in deze tijd geïncarneerd zijn, hebben aangeboden om hier te komen om deel uit te maken van een enorme planetaire verandering. Wij vormen de top tien procent van de bevolking. Alleen als wij Christusschap bereiken, kunnen wij de rest van de bevolking optrekken in plaats van dat de laagste tien procent hen naar beneden trekt.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Ons potentieel om te helpen de aarde te veranderen

• De meeste mensen hebben het gevoel dat er in het spirituele rijk geen oorlogen zijn of andere gruweldaden worden gepleegd.
• De krachten van de antichrist wekken de indruk dat de volmaaktheid van de geest nooit op aarde kan worden gemanifesteerd omdat het kwaad onvermijdelijk is.
• Imperfecties zijn projecties van de geest van menselijke wezens, en elke onvolkomenheid kan worden veranderd als je de geest van voldoende mensen verandert.
• De wonderen van Jezus waren een poging om de mensen aan het schrikken te maken en te beseffen dat je elke situatie kunt veranderen.
• Imperfecties worden geschapen door energie met een lage frequentie en wij hebben de macht om hoogfrequente energie op te roepen om elke willekeurige situatie te transformeren.
• Jezus verrichtte wonderen, omdat zijn geest vrij bleef van de leugen die zonde en onvolmaaktheid is. Wij kunnen dat ook doen.

Lees hier meer over.

 

Hoe kan het koninkrijk van God op aarde komen?

• Om het koninkrijk van God op aarde te laten komen, moet de materie worden gespiritualiseerd, in vibratie verheven.
• Dit kan alleen wanneer wij in de voetsporen van Jezus durven te treden en Christusschap bereiken.
• Alleen dan kunnen wij de werken doen die Jezus deed.

Lees hier meer over.

 

Wat kan God voor anderen doen door mij?

• De essentie van het pad is onbaatzuchtigheid. Jij bent één met al het leven.
• Hoe kunnen wij onze ervaring op het spirituele pad gebruiken om anderen te helpen?
• Wij moeten durven vragen wat God voor anderen wil doen door middel van ons.

Lees hier meer over.

 

Waarom één persoon het verschil kan maken

• De meest voorkomende toestand op aarde is een depressie, het gevoel dat niets ertoe doet en dat je geen verschil kunt maken.
• De krachten van de antichrist willen dat wij ons neergeven.
• Jezus kwam om te demonstreren dat zelfs één persoon het verschil kan uitmaken. In deze tijd is het de bedoeling dat veel mensen hetzelfde doen.
• God kan iets door jou doen dat verschil uitmaakt.

Lees hier meer over.

 

Waarom je in deze tijd geïncarneerd bent

• Wij zijn in deze tijd geïncarneerd om Jezus zijn overwinning te schenken en de Gouden Eeuw van Saint Germain te brengen.
• Wij zijn voorlopers voor het Christusonderscheid.
• De mogelijkheid bestaat dat de massa ontwaakt en dit zal de krachten van de antichrist omverwerpen.
• De machtselite zal er alles aan doen om dit te voorkomen.
• Om onze rol te spelen, moeten wij de stilte in ons opzoeken.

Lees hier meer over.

 

De top tien procent moet een positieve verandering brengen

• Positieve veranderingen moeten van de meest spirituele mensen komen.
• Alles is een manifestatie van bewustzijn en door ons bewustzijn te veranderen, kunnen wij de omstandigheden op de wereld veranderen.

Lees hier meer over.

 

De behoefte aan Christuswezens in Europa

• De mensen die kwaad doen, kunnen pas worden verwijderd wanneer iemand het niveau van Christusschap heeft bereikt dat zij hadden voor zij vielen.
• Daarom willen de krachten van de antichrist dat wij ons Christusschap ontkennen. Die ontkenning begon in Europa bij de katholieke kerk.
• De spirituele mensen in Europa hebben de verantwoordelijkheid om die ontkenning te beëindigen door zelf het pad te bewandelen en de ware leringen van Christusschap te prediken.

Lees hier meer over.

 

De bedoeling die jij had om te incarneren

• De spirituele mensen die nu zijn geïncarneerd, houden allemaal van Saint Germain en willen hem helpen bij het manifesteren van zijn Gouden Eeuw.
• Dit is een cruciaal keerpunt in de geschiedenis van de aarde en wij moeten allemaal onze rol daarin spelen.
• Wij moet de het-voelt-goed-spiritualiteit overwinnen en serieus beginnen een band te krijgen met ons hogere zelf.
• Ons hoogste potentieel is dat wij een open deur zijn voor de geascendeerde meesters.

Lees hier meer over.