Een samenleving boekt vooruitgang door het collectieve bewustzijn te accelereren

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 26 november 2011

Dit kan in het begin misschien een vreemd concept lijken voor veel samenlevingen in het westen. Maar alleen omdat je niet beseft dat de samenleving dit letterlijk al eeuwen, zo niet millennia, doet. Hoe gaat een samenleving vooruit naar een ander, verschillend niveau? Dat gebeurt maar op één manier.

Eerst beginnen een paar mensen onder de bevolking hun individuele bewustzijn te verhogen naar een bepaald bewustzijnsniveau. En naarmate een kritieke massa wordt bereikt, volgt wat de natuurkunde een fasetransitie noemt, omdat anderen ineens op dezelfde lijn komen als de mensen die vooroplopen. En dan volgt er een omslag in het collectieve bewustzijn. Er kunnen zeker nog een paar achteraan komen, maar de omslag in het collectieve bewustzijn heeft al plaatsgevonden. En ineens wordt iets wat een poosje geleden nog een onoverkomelijk bezwaar leek gezien zoals het eigenlijk is: gewoon een andere situatie, waar we een manier voor kunnen vinden om die te overwinnen.

Kijk naar jullie moderne samenlevingen. Vergelijk die eens met samenlevingen van 200, 500, en 1000 jaar geleden. Verplaats je in de denkwijze die de mensen toen hadden. Besef dat er heel veel dingen waren die zij als onoverkomelijke obstakels beschouwden. En tegenwoordig vind je het vanzelfsprekend dat je die obstakels kunt overwinnen.

Denk eens na, als één heel simpel voorbeeldje, hoe jullie allemaal bepaalde afstand hebben overbrugd om naar dit evenement te komen. Bedenk eens hoe lang het 200 jaar geleden duurde om vanuit jullie huis op deze specifieke locatie te komen. Voor sommigen van jullie zou het weken geduurd hebben en nu zou je het in een paar uur per vliegtuig of een paar uur meer met de auto of trein kunnen doen.

Kunnen jullie inzien dat wat jullie tegenwoordig vanzelfsprekend vinden nog niet zo heel lang geleden een onoverkomelijk bezwaar voor de mensen leek. En kun jij je dan ook niet in de toekomst verplaatsen en beseffen dat als de geschiedenis een voorbeeld is, dat de mensheid dan haar bewustzijn zal blijven verhogen. En dat er een tijd komt waarin een paar obstakels die jullie tegenwoordig onoverkomelijk toe lijken, als heel eenvoudige problemen worden beschouwd, waar niemand zich meer druk over maakt.

En kunnen jullie dan ook niet beseffen dat de stap die zowel jou persoonlijk als de samenleving zou kunnen helpen, zou zijn dat de mensen zouden beseffen dat wij ons bewustzijn al geaccelereerd hebben. Maar dat wij, als wij ons hierop bewust richten en het bewuster leerden doen, de mate van acceleratie zouden kunnen opvoeren.

En dan zouden wij onze samenlevingen heel snel uit een paar situaties kunnen accelereren die we nu als een bedreiging voor die samenlevingen zien – of het nu de financiële crisis is, of dat het onrust is of conflicten zijn die ons onoverkomelijk toe lijken. En waarachtig, die ZIJN onoverkomelijk wanneer je die door het filter van een bepaalde bewustzijnsstaat bekijkt. En daarom vind je nooit de oplossing, wanneer je door dat filter kijkt.

Je kunt het probleem slechts transcenderen door je bewustzijn naar een hoger niveau te accelereren, omdat je dan kunt zien wat je daarvoor niet zag. En dan, met je nieuwe bewustzijn, je nieuwe visie, wordt de oplossing opeens heel duidelijk. En dit is de kracht van de Vierde Straal, wanneer je het ware innerlijke aspect, acceleratie, begrijpt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.