Word een expert op één terrein

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 maart 2010

Hoe zal je hier dan uitdrukking aan geven? Nu, we hebben je de laatste paar jaar zoveel sleutels gegeven, omdat we gesproken hebben over het dualiteitsbewustzijn en de non-dualiteit, dat ik geen reden zie om je nog meer te geven, maar ik zal je één suggestie doen. Als je op honderden jaren terugkijkt, zie je dat de mensen toen een veel eenvoudiger leven leidden. De meerderheid van de bevolking had een bepaalde plaats in het leven geaccepteerd. Het waren boertjes, of wat het maar waren, maar dat was hun plaats in het leven. Ze waren tevreden om de machtselite te volgen die hun maatschappij regeerde, ze waren er tevreden mee om oorlog te voeren en hun leven op te offeren als de koning hen dat opdroeg. Ze waren tevreden om op het land te leven dat hen toegewezen werd door hun opperheren en op die manier bekeken zij hun leven.

Waarom hadden ze zich hieraan onderworpen? Omdat ze niet wakker wilden worden om bewuste besluiten te nemen. Daarom wilden ze dat een of andere opperheer beslissingen voor hen nam. Wat is er sindsdien in de maatschappij gebeurd? Kijk eens naar jullie samenleving van tegenwoordig – waar wordt die door gekenmerkt? Eén woord informatie. Nog nooit is er meer informatie beschikbaar geweest in de opgeslagen geschiedenis. Waarom kwamen de middeleeuwse mensen niet in opstand tegen hun opperheren? Ze hadden de informatie niet, maar waarom hadden ze die informatie niet? Omdat ze die niet wilden, ze wilden geen verantwoordelijkheid dragen en zichzelf opleiden en hun geest openen. Ze wilden blijven op de plek waar zij zich op hun gemak voelden, zelfs al waren ze niet echt op hun gemak.

Toch voelden zij zich op hun gemak bij het gevoel dat ze niets aan het leven konden doen. Daarom waren ze tevreden met jammeren en klagen over dingen in plaats van er iets aan te doen. Dit is iets wat juist tegenwoordig moet veranderen. Als je deel wilt uitmaken van het Aquariustijdperk, houd dan op met jammeren over omstandigheden in de maatschappij en begin deel uit te maken van de oplossing, in plaats van deel te zijn van het probleem. Stop met jammeren en denken dat je niets kunt doen en dat andere mensen iets moeten doen. Begin naar jezelf te kijken als deel van die veranderingen – en in te zien dat jij wel iets kunt doen.

Wat kun jij doen? Begin jezelf op te leiden, begin met pogingen daartoe te doen. Dit heeft twee aspecten, opnieuw weer een Alpha en Omega. De Alpha is natuurlijk: je eigen bewustzijn verhogen, je eigen psychologische beperkingen overwinnen, je verbeeldingskracht bevrijden. Maar daarna jezelf opleiden in een bepaald aspect van de maatschappij dat je na aan het hart ligt. Word expert in iets. Bestudeer wat je te weten kunt komen. Ik zeg niet dat je een formele opleiding moet doen en een baan krijgen, maar bestudeer de informatie die je in zo grote mate tot je beschikking hebt. Filter het, sorteer het, word expert, zodat je weet waar jij het over hebt – en spreek er dan over. Begin met praten, zeg dingen hardop. Er zijn nog nooit meer kansen geweest, door het internet, door forums en chat rooms en zoveel andere wegen die jou tegenwoordig ter beschikking staan. Begin te praten, maar weet waar jij het over hebt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.