Pak je rol op als medeschepper van de Gouden Eeuw

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 december 2005

Jullie zijn hier om je rol op te pakken om de open deur te zijn voor de Opgevaren Schare om door de sluier te stappen in dit tijdperk en de Gouden Eeuw van Aquarius naar voren te brengen. Wij ZULLEN onze rol boven vervullen, maar de Gouden Eeuw is niet een manifestatie die van één kant komt. In dit tijdperk moet de mensheid de stroom in de vorm van een 8 van Boven naar beneden begrijpen.

Jullie moeten begrijpen dat jullie het Christuslicht hebben gekregen, dat jullie een Christus Zelf hebben gekregen die de open deur is tussen het spirituele rijk en het materiële rijk. En wanneer jullie je verenigen met dat Christus Zelf, worden JULLIE de open deur, en dan kun je net als Jezus zeggen: “IK BEN de open deur, IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven!” Omdat de IK BEN in je die weg, die waarheid en dat leven is.

Dit is de hele samenzwering van de gevallen wezens op deze planeet – om de mensen af te kraken die het potentieel hebben om hun Christusschap te manifesteren in deze incarnatie. Dit is de hele strategie van degenen die de leringen van Christus hebben vervormd en de katholieke doctrine hebben gemaakt die echt de doctrine is van de antichrist. En hierbij spreek ik dit uit voor iedereen die oren heeft om te horen. De katholieke kerk bevordert niet de zaak van Christus, noch in Zuid Amerika, noch ergens anders ter wereld. Het bevordert de zaak van de antichrist door deze mensen af te kraken en hun aangeboren Christusschap en daardoor te verhinderen dat de Christus in het hart van iedereen wordt geboren die bereid is hem de ruimte te geven om binnen te komen.

Dit is de illusie die moet worden overwonnen. En die ZAL worden overwonnen, wanneer we harten hebben die bereid zijn om zich open te stellen om de belichaamde Christus te zijn, om het tot vlees geworden Woord te zijn en zich de open deur laten zijn om het Levende Woord van God doorheen te laten stromen. Dat hebben jullie gedaan door te beginnen met het opzeggen van de rozenkransen van Moeder Maria, omdat achter alle uiterlijke affirmaties in deze rozenkransen, ze bedacht zijn – tot in ieder detail – om je hart te openen, zodat je de open deur kunt zijn voor het Levende Woord om vlees te worden, wat betekent dat het in het fysieke octaaf fysiek wordt en niet alleen in het spirituele rijk bestaat.

Overwin het gevoel van afstand
Het Levende Woord moet worden verankerd door geïncarneerde mensen. Ik kan dat niet voor jullie doen. Jezus kan dat niet voor jullie doen. Moeder Maria kan dat niet voor jullie doen. Jij moet de kelk hier beneden zijn voor ons Levende Woord Boven, zodat er een stroom en een gevoel van eenzijn komt. Wij die in het spirituele rijk zijn, hebben een gevoel van eenzijn met God, wij hebben een gevoel van eenzijn met elkaar en we hebben een gevoel van eenzijn met het hele leven, wat de reden is dat de Heer Christus beweerde dat ‘in zover je dit aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, ge aan mij hebt gedaan.’

Iedere geascendeerde meester voelt zich zo over ieder menselijk wezen op aarde. We zijn broeders en zusters. We staan niet zover boven jullie dat jullie ons niet kunnen bereiken. En daarom sta ik in jullie midden* en ik spreek ik tegen jullie als een gelijke. Ik sta niet boven jullie en spreek tegen jullie vanaf een of ander altaar of kansel. Ik sta juist hier, waar jullie je hand kunnen uitsteken en me aanraken en mijn Aanwezigheid kennen en mijn vlam, want IK BEN hier bij jullie, zo dichtbij als je mij maar wilt laten zijn.

Het gevoel van afstand dat enkelen hebben, is begrijpelijk, maar het is een gevoel van afstand dat niet van mij afkomt en het komt ook niet van de Christus Zelf. Het komt van het ego af en van de verkeerde overtuigingen die je door de eeuwen zijn opgedrongen door de verkeerde religies en de vertegenwoordigers van de antichrist. Ze beweren dat ze de echte vertegenwoordigers van Christus zijn – maar zijn het niet, omdat ze de doctrine van gescheidenheid preken, de gescheidenheid tussen de mens en God, de gescheidenheid tussen God en zijn schepping.

Hoe kan er gescheidenheid zijn tussen God en zijn schepping, wanneer de Bijbel echt zegt dat er zonder hem niets gemaakt is dat gemaakt is en Gods Wezen daarom overal in is? Dit is de leugen die je kunt zien door naar je hart te gaan en te beseffen dat je door God werd geschapen en werd geschapen uit Gods eigen substantie en Wezen. En daarom besef je, wanneer je de lering hebt die in Moeder Maria’s boek werd gegeven over de Bewuste Jij die zich kan vereenzelvigen met alles wat hij bedenkt, dan besef je dat je kunt stoppen met jezelf als menselijk wezen te zien en onmiddellijk jezelf gaan zien als het spirituele wezen dat je echt bent, zelfs al ben je hier geïncarneerd.

En dus zeg ik tegen je dat de sleutel tot dit eenzijn is om het volmaakte concept te handhaven voor jezelf. Begin bij jezelf! Begin te beseffen dat hoewel je fouten hebt gemaakt, hoewel je een ego bezit, je veel meer bent dan dat ego. De fouten die je hebt gemaakt, werden gemaakt omdat jij je door het ego liet foppen door te denken dat je dit of dat moest doen. Maar de aanwijzingen van het ego zijn altijd illusies en daarom zijn al je verkeerde beslissingen gebaseerd op illusies. En daarom zijn ze uiteindelijk niet echt, en als ze uiteindelijk niet echt zijn, hebben ze geen macht over je. Je kunt onmiddellijk uit deze beslissingen stappen en het Christusschap in, loop in de armen van je Christus Zelf en laat hij je stap voor stap hogerop brengen.

Dit is de sleutel. Er is niets dat je ooit op aarde kunt doen dat je ervan kan tegenhouden om in de armen van je Christus Zelf te lopen, dat je ervan kan weerhouden om de open deur te worden voor het Levende Woord. Dit heeft Jezus bewezen aan allen die het willen zien – dat hij niet werd geboren met het volledige Christusschap, hoewel hij al veel verworvenheden had. Hij moest aan dat Christusschap werken, en elk van jullie stuk voor stuk moet dat doen. Maar omdat hij zijn Christusschap heeft gemanifesteerd, kunnen jullie, die zijn ware discipelen zijn, het ook in deze tijd manifesteren.

En wanneer je jouw Christusschap manifesteert, zie je het ware volmaakte concept, zoals vanavond al is gezegd, dat omdat alles wordt gemaakt uit het Ma-terlicht, het Ma-terlicht net zo gemakkelijk de volmaaktheid van God en het koninkrijk van God vergroot kan uitbeelden, als het de onvolmaaktheden die je op deze aarde ziet, vergroot kan uitbeelden. En daarom besef je dat de gevallen wezens een leugen promoten, wanneer ze je proberen te laten denken dat deze onvolmaaktheden permanent zijn of dat ze zo een omvang hebben dat ze niet door het licht van God kunnen worden verteerd dat je oproept door je rozenkransen en je wezen. Zie je dat dit de leugen is die ze eeuwenlang aan de mensheid hebben opgedrongen?

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.