Het bewustzijn van de massa begrijpen

Geascendeerde Meester Jezus, 24 augustus 2008

In veel gevallen geven dergelijke sportgebeurtenissen de mensen niet waar zij echt naar verlangen. Omdat dit, zelfs als ze bijeenkomen met een bepaald gevoel van eenzijn, wordt gekleurd door de geest van concurrentie, het verlangen dat hun team wint. Toch is het tot op zekere hoogte, een uitdrukkingsvorm van dat verlangen naar eenzijn, dat verlangen naar iets meer, iets wat het gewone ontstijgt. Alleen, opnieuw, begrijpen de mensen niet waar zij naar verlangen.

Maar de meeste mensen op deze planeet zijn niet in een bewustzijnsstaat waarin zij de ware Geest van Eenzijn kunnen vatten. En dus zijn ze in feite op een bepaald bewustzijnsniveau waar ik 2000 jaar geleden naar verwees als de ‘de grote massa’. De grote massa zijn geweldige mensen, maar zij hebben nog niet een graad van individualiteit gemanifesteerd die hoog genoeg is om boven het maaiveld uit te komen, om boven dat bewustzijnsniveau te gaan staan dat wij misschien het massabewustzijn zouden kunnen noemen of het bewustzijn van de grote menigte.

Natuurlijk hebben zij enige individualiteit, maar die is niet sterk genoeg om tegen de massa in te gaan en dus volgen zij de massa. Niet alleen bij sportevenementen, maar bij alle aspecten in het leven, waaronder waar zij in geloven, hoe zij aanbidden, naar welke kerken ze gaan, op welke politieke partijen zij stemmen en ga zo maar door. Zelfs als het gaat om de details over hoe zij zich kleden of hun haar knippen. Dus wat ik nu aan jullie probeer uit te leggen, is dat veel mensen op aarde – in feite de meerderheid van de mensen op aarde – inderdaad op dit niveau van het bewustzijn van de grote massa zijn. Ze hebben niet genoeg individualiteit, maar zij verlangen wel naar die individualiteit. En dus proberen zij die te vinden door hun team aan te moedigen.

Want wie zijn de mensen in dat team? Welnu, dat zijn natuurlijk de mensen die meer individualiteit hebben, een sterkere individualiteit dan de grote massa. En dat is de reden dat zij graag in een sportteam willen zitten, waarin zij buiten ‘gewoon’ kunnen excelleren. En waardoor zij kunnen opvallen in de massa – en veel van hen verlangen er zelfs naar aanbeden te worden door die massa.

Want begrijp je, wanneer jij je begint te verheffen boven het bewustzijn van de grote massa, zul je een sterker gevoel van individualiteit opbouwen. Maar het is onvermijdelijk dat dat gevoel van individualiteit gekleurd zal zijn door – zelfs in grote mate gebaseerd op – de illusie van gescheidenheid die mensen hun individualiteit probeert op te laten bouwen als een aparte individualiteit. En daardoor streven ze er naar om te excelleren, dat gevoel dat zij anders zijn op te bouwen, dat zij beter zijn dan anderen. En wat zij proberen te verheffen, is, natuurlijk, het gescheiden zelf.

Wat ik echter graag wil dat jullie begrijpen, is dat dit een onvermijdelijke fase in de voorwaartse voortuitgang van het individu is. Want zolang je blind de stromingen van het massabewustzijn volgt, kun je eigenlijk niet het spirituele pad aflopen en persoonlijk Christusschap manifesteren. Want persoonlijk Christusschap is individueel Christusschap. Individueel Christusschap moet door jou als individueel wezen veroverd worden, jou verheffen en direct contact leggen met jouw eigen hogere wezen en spirituele leraren.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.