Hoe je echte oplossingen bedenkt voor wereldproblemen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 december 2005

Mijn geliefde harten, begrijpen jullie het sleutel-concept dat wij jullie proberen te geven? Jezus heeft dat op zijn website geprobeerd; ik geef hem jullie in mijn nieuwe boek. Het concept dat je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als het bewustzijn dat het probleem heeft geschapen. De problemen die je overal in Zuid Amerika en Columbia ziet, werden geschapen door de mensen in een bepaalde bewustzijnsstaat. Er bestaat geen oplossing voor deze problemen zolang de mensen in die bewustzijnsstaat blijven.

Dus wat brengt dan wel een verandering tot stand? Dat een aantal mensen de open deur zijn om verder dan dat bewustzijn te reiken dat de problemen in Zuid Amerika heeft veroorzaakt. En veel studenten hebben natuurlijk bewezen dat zij bereid zijn hun bewustzijn te verhogen, verder te gaan dan het bewustzijn dat de problemen rondom hen heeft geschapen. Begrijpen jullie hoe belangrijk dat is? Begrijpen jullie hoe belangrijk het voor de geascendeerde meesters is en hoe belangrijk dat voor God is? Er bestaat echt geen andere manier om de problemen van de mensheid op te lossen, of het nu in Zuid Amerika is of ergens anders. Iemand moet bereid zijn zijn bewustzijn te verheffen boven het bewustzijn dat de problemen veroorzaakt heeft.

Jezus heeft juist 2000 jaar geleden op aarde in het Midden-Oosten rondgelopen, omdat het de duisterste streek op aarde was. Het is nog steeds de duisterste streek op aarde, omdat nog steeds niet genoeg mensen zijn leringen hebben omarmd. Waar gingen zijn lessen over? Het ging allemaal over verder reiken dan het menselijke bewustzijn, het bewustzijn der dualiteit, zodat je zou kunnen reiken naar het Christusbewustzijn, de visie van Christus, de visie van het Christusbewustzijn. Dit is waarachtig de enige oplossing voor de problemen van de mensheid. Er bestaat geen andere oplossing.

Mijn geliefde harten, het is een totale illusie wanneer mensen denken dat dit politieke systeem of dat politieke systeem hun problemen kan oplossen. Het kapitalisme zal de problemen van de armoede in Zuid Amerika niet oplossen, maar het communisme of het socialisme of elke andere vorm van politieke ideologie evenmin die gecreëerd is door menselijke wezens die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn. Zien jullie mijn geliefde harten, hoe belangrijk dit is?

Dit is een concept dat – als maar genoeg mensen het begrijpen – deze planeet in één nacht bijna totaal zou kunnen veranderen, als ze in plaats van her en der naar menselijke oplossingen te zoeken voor menselijke problemen, zouden beginnen te reiken naar de goddelijke oplossing die tot hen komt door de geest van Christus. Als ze enkel contact durfden te leggen met de geest van Christus in hun hart, in plaats van te verwachten dat de Paus, of Jezus, of de regering of de president, hun problemen wel voor hen oplost.

Wacht niet langer op de verlosser van buitenaf
Mijn geliefde harten, dit is het essentiële probleem tegenwoordig op planeet aarde en het is een probleem dat vooral in Zuid Amerika prominent aanwezig is – dat mensen passief wachten tot iemand anders hun problemen oplost. Of ze bidden passief tot God om hun problemen voor hen op te lossen. Begrijpen jullie dat veel mensen die religieus zijn in een passieve bewustzijnsstaat zijn door te denken dat ze tot God kunnen bidden en dat God dan op een magische manier ingrijpt en de problemen voor hen oplost.

Dit werkt simpelweg niet! Mensen hebben al duizenden jaren tot God gebeden voor de oplossing van hun problemen, maar toch zijn die problemen niet weggegaan. En dat komt omdat hun aanpak niet deugt. De aanpak dient verbeterd te worden, zodat mensen beseffen dat God hun problemen ZAL oplossen, maar hij het niet voor hen zal doen als kracht van buitenaf; hij zal het voor hen doen als de innerlijke kracht, de innerlijke God die door de mens die belichaamd is, werkt. Dit is waarachtig wat Jezus 2000 jaar geleden kwam demonstreren, toen hij zei: “Ik en mijn Vader zijn één, ik zelf kan niets doen. Maar mijn Vader werkt door mij heen. De Vader in mij doet het werk.”

Maar God heeft een voertuig nodig om doorheen te werken, omdat hij de mensheid vrije wil gegeven heeft. Dus iemand die hier in een fysiek lichaam leeft, moet zijn vrije wil gebruiken om boven dat menselijke bewustzijn uit te stijgen, te reiken naar de goddelijke oplossing en de open deur te zijn om die oplossing te laten manifesteren.

Jullie kijken naar Zuid Amerika en jullie zien vele problemen. En sommige mensen zeggen: “Is er nog hoop voor de oplossing van deze problemen?” Maar toch zeg ik tegen jullie dat er voor elk probleem dat je ziet, een idee is, er is een inzicht dat zal helpen om mensen dat probleem te laten oplossen. Let op wat ik nu zeg. Er is een idee dat mensen zal helpen hun eigen problemen op te lossen. Alle problemen ontstaan uit onwetendheid. De oplossing voor elk probleem is inzicht, het Christusinzicht dat boven de menselijke onwetendheid staat, het menselijk inzicht, het intellectuele inzicht dat het probleem geschapen heeft.

Wanneer een idee naar het fysieke octaaf gebracht wordt door een open hart en geest, en wanneer dat idee aan de mensen uitgedeeld wordt, dan kan letterlijk een hele maatschappij, een hele natie, in één nacht veranderd worden, juist omdat dat idee zich verspreidt. En alle mensen die afgestemd zijn, worden zich daar ineens van bewust en beseffen: “We hoeven de dingen niet meer op die oude manier te doen. We kunnen het op een nieuwe manier aanpakken, we kunnen een nieuwe manier bedenken om dit te doen.”

Wanneer mensen bij elkaar komen en één van geest zijn, één van hart, één van bedoeling zijn – net zoals de discipelen van Jezus toen de Heilige Geest op hen neerdaalde met Pinksteren – wanneer de mensen bijeenkomen, eenzijn, dan vormen ze een podium om de deur te openen voor de geascendeerde meesters die dan door de sluier kunnen heen stappen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.