De natuurwetten zijn niet mechanisch

Geascendeerde Meester Saint Germain, 24 december 2007

De wetenschap heeft het concept natuurwetten gecreëerd. En er zijn zeker wetten die de evolutie van de natuur leiden. Maar het probleem met de materialistische wetenschap is dat die de mensen de indruk heeft gegeven – het fundamentele geloof, het paradigma – dat zelfs de natuurwetten mechanisch zijn en daardoor altijd op een bepaalde manier functioneren en de natuurwetten door niets kunnen worden gewijzigd.

Dit heeft er in verscheidene vorige samenlevingen – die een hoog intellectueel niveau hadden – voor gezorgd dat zij de overvloed kwijtraakten die ze hadden bereikt. Een paar hadden zoveel overvloed dat je, zou hebben gezegd dat het een Gouden Eeuwmaatschappij was, in vergelijking tot jullie huidige beschaving. En in zekere mate was dat ook zo. Maar die maatschappijen werden op den duur overgenomen door mensen die geen evenwicht hadden op het gebied van macht. Die mensen, die geen evenwicht in macht hebben, proberen altijd degenen die geen evenwicht in liefde hebben in hun macht te krijgen – die dan de passieve volgelingen van de blinde leiders worden.

En toen de blinde leiders het hadden overgenomen, hebben zij een maatschappij gecreëerd waarin de mensen het heel comfortabel hadden. Maar zij hadden het zo naar hun zin, omdat zij in de eerste plaats het mechanisatiebewustzijn hadden gebruikt om mechanische technologische instrumenten te maken die hen gaven wat zij nodig hadden om hun levensstijl te handhaven. En in de tweede plaats waren zij er door het mechanisatiebewustzijn toe gebracht te geloven dat er niets anders was dan hun huidige levensstijl, dat er geen grotere overvloed mogelijk was dan zij al hadden. Omdat zij volgens de natuurwetten – en de beperkingen die in de natuur op deze planeet waren ingebouwd – niet meer dan dat konden krijgen.

Dit is het scenario dat bedoeld wordt met het gezegde dat onwetendheid een zegen is. De mensen waren onwetend van het potentieel dat zij meer konden krijgen en daarom hadden zij een bepaalde staat van tevredenheid, een bepaalde staat van comfort, bereikt bij wat ze al hadden. En dit was in grote mate het geval bij de Joden in de tijd waarin Jezus verscheen. En daarom moest hij bepaalde wonderen verrichten die de mensen uit het bewustzijn losschudden dat er bepaalde beperkingen waren, dat er bepaalde dingen onmogelijk waren voor een menselijk wezen.

Degenen die tegenwoordig vastzitten in het aspect van het mechanisatiebewustzijn die materialistische wetenschap wordt genoemd, zeggen, terugkijkend op de tijd van Jezus en die zijn wonderen ontkennen: “Dit gaat in tegen de natuurwetten en daarom kan het, vanzelf, niet mogelijk zijn dat iemand de doden kan opwekken, de zieken genezen door een simpel bevel, of over het water lopen of water in wijn veranderen. Zodoende moet Jezus wel een kwakzalver zijn geweest, hij moet wel een charlatan zijn, hij moet de mensen hebben gehypnotiseerd om zijn wonderen te geloven. Of de evangelisten hebben het allemaal bedacht om Jezus speciaal te laten lijken.”

De waarheid is dat de natuurwetten niet mechanisch zijn. Wanneer je een bepaalde mate van Christusbewustzijn krijgt, kun je verder gaan dan wat de wetenschap tegenwoordig de natuurwetten noemt. En dan kun je die oneindig creatieve kracht om de uitbreidende en samentrekkende kracht van de Vader-Moeder God – door het evenwicht van de Christusgeest – gebruiken om een veel hogere manifestatie naar buiten te brengen dan momenteel op aarde mogelijk is.

Wat de wetenschap momenteel ziet als natuurwetten, zijn in feite niet Gods wetten. Het zijn de wetten die door het dualiteitsbewustzijn van het mechanisatiebewustzijn worden gecmaakt waardoor een actie een tegengestelde reactie moet hebben. En daardoor wordt elke actie beperkt door de reactie. Er zijn bepaalde beperkingen waar menselijke wezens niet overheen kunnen – zolang zij nog in de dualistische bewustzijnsstaat, het mechanisatiebewustzijn, gevangen zitten. En Jezus kwam aantonen dat het bij de mensen onmogelijk is om de huidige beperkingen van de natuur te overschrijden, maar dat met God alles mogelijk is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.