Waarom de Amerikanen liggen te slapen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 31 augustus 2005

Ik ben een van de hoofdsponsors van de geascendeerde wezens van de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb dat gedaan omdat ik er de noodzaak van inzag dat een natie een bastion van vrijheid moest vormen tegen het rode gevaar en het opkomen van de totalitaire macht die je overal ter wereld ziet. Maar in plaats van hun voorspoed en macht te gebruiken om ware vrijheid te bevorderen, heeft het Amerikaanse volk zich in slaap laten zingen door een comfortabele levensstijl. In plaats van die vrijheid die ze hebben gekregen te gebruiken om hun visie op een betere maatschappij te verbeteren, hebben ze een beperkte visie geaccepteerd die wordt gebaseerd op het comfort van schepsels. Ze hebben geweigerd te erkennen dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt en de verplichting om hun vrijheid en voorspoed te gebruiken om andere mensen te helpen, zowel in hun eigen natie als de arme en minder bevoordeelde mensen overal ter wereld.

In plaats van hun vrijheid te gebruiken om anderen te bevrijden, zijn te veel Amerikanen de god mammon gaan aanbidden. En zodoende zitten ze ’s zondags in hun kerk, en voelen zich heiliger dan heilig, omdat zij Jezus Christus tot hun Heer en Verlosser hebben verklaard. Maar ze beseffen niet dat ze niet de echte Jezus Christus, de echte Jezus, aanbidden of volgen. Ze volgen een afgodsbeeld van Christus. Ze dansen rondom het gouden kalf dat door de valse predikers is gemaakt die in de meeste zogenaamde christelijke kerken in de Verenigde Staten de touwtjes in handen hebben.

De machtselite zingt de mensen in slaap
Deze valse predikers willen niet dat mensen worden gewekt, ze willen niet dat ze zelf nadenken en daardoor houden ze een traditie stand van ze in slaap zingen, een traditie die 1700 jaar geleden werd ingesteld met de fundering van de Rooms katholieke kerk door keizer Constantijn. Hij probeerde daadwerkelijk zijn volk in slaap te zingen om aan de macht te blijven.

Dit patroon van mensen in slaap brengen opdat een kleine elite de meerderheid van de bevolking in hun macht kan houden, is sindsdien voortgezet en versterkt, niet alleen door de katholieke kerk, maar door de meeste christelijke kerken. Dit is natuurlijk een patroon dat zo lijnrecht tegenover de missie van Jezus staat dat het niets minder dan godslastering is. Jezus kwam de mensen wekken om voor het onsterfelijke leven van Christus te kunnen kiezen, het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn in plaats van de dood van het menselijke bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist.

Dus is het probleem dat wij tegenwoordig in de Verenigde Staten zien, dat teveel mensen de god van comfort aanbidden, en ze willen hun leven net zo houden als het tegenwoordig is. Ze willen niet serieus hun levensstijl veranderen, zichzelf veranderen, hun houding in het leven veranderen. Zij willen niet naar een hoger inzicht in hun leven reiken. Ze willen geen verantwoording voor hun eigen leven, hun eigen verlossing of hun natie nemen. Dus ze laten een kleine elite, een machtselite, bijna ieder aspect van het leven in de Verenigde Staten regelen, van de kerken tot de regering, tot de media en de opvoedkundige instituten – en natuurlijk de zakenwereld.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.