Christus zal over de aarde regeren

Geascendeerde Meester Jezus, 8 april 2007

En Christus zal waarachtig voor eeuwig en altijd regeren. En waarom zal Christus voor eeuwig en altijd regeren? Omdat Christus – het universele Christusbewustzijn, het Levende Woord, de LOGOS – boven tijd en ruimte staat. En dus hebben de machten van de antichrist de tijd gekregen, maar ze hebben het niet eeuwig aan tijd. Want zij kunnen de tijd en ruimte die hen de ruimte geeft voor hun dualiteit, niet transcenderen. Want als zij de dualiteit zouden transcenderen, dan zouden het geen machten van de antichrist meer zijn, maar zouden ze natuurlijk weer één worden met de waarheid van Christus. Dus kom ik jullie deze Paasmorgen begroeten en ik zeg tot elk van jullie: “De Christus is in Jou opgestaan!”

Wanneer zal Christus op aarde regeren?
En er bestaat geen twijfel over of Christus voor eeuwig en altijd de wereld van vorm zal regeren. Maar de vraag is, wanneer Christus in staat zal zijn op aarde te regeren en die vraag kan niet door mij beantwoord worden – zelfs al ben ik geascendeerd naar mijn Vader en zelfs al heb ik alle macht in de hemel en op aarde (Matteüs 28:18). Want alle macht op aarde hebben, betekent niet dat ik, Jezus, kan ingrijpen en de mensheid kan verlossen en de wereld als een boekrol oprollen of zomaar ineens Gods koninkrijk manifesteren.

Want ik ben weliswaar één met de universele Christusgeest die één is met de Vader – en dus één met de Vaders wil. En wat is de wil van de Vader voor de aarde? Welnu, natuurlijk dat de vrije wil van individuele medescheppers de mogelijkheid krijgt gebruikt te worden. Dus, zelfs al heb ik alle macht in de hemel en op aarde, ik kan die macht op aarde niet gebruiken, tenzij iemand op aarde bereid is de open deur voor het Levende Woord te worden en bereid is het pad van Christusschap inderdaad te bewandelen totdat zij het Levende Woord, tot ze het vleesgeworden Woord worden. En dan kan ik door hen door de sluier heenstappen en heb ik het gezag op aarde te handelen door degenen die één met de Christusgeest zijn geworden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.