Jezus

De geascendeerde meester Jezus is de planetaire Christus, een wereldleraar die zijn rol als volgt heeft omschreven:
“Ik ben gekomen om ieder het leven te geven in al haar volheid. Ik ben waarachtig de echte Jezus, maar ik kom tegenwoordig niet bij jullie als de Jezus die veel mensen door de christelijke kerken kennen, zelfs niet als de Jezus die jullie uit een vorige dispensatie van de Grote Witte Broederschap kennen.

Ik kom als de Levende Christus en met de nadruk op ‘levend’, omdat ik jullie natuurlijk de vlam van de Levende Christus wil schenken die nooit stilstaat.”

Zoals Jezus heeft gezegd: “Het koninkrijk van God is nabij!” Laten wij ons gewoon afkeren van het officiële bedrieglijke beeld van Jezus en hem als onze broeder, leraar en wegwijzer omarmen. Laten wij opnieuw de macht pakken door te zijn wie wij werkelijk zijn en het instrument te worden om een betere maatschappij in het leven te roepen, een samenleving die wordt gebouwd op de waarheid van Christus in plaats van de vele illusies van de antichrist.

Voor elke planeet bestaat er een wezen dat het ambt van Christus bekleedt. ‘Christus’ is ongeacht de sektarische aard van de christelijke religie, een universeel woord dat eenheid van de Schepper met de schepping betekent. Je kunt dus alleen ascenderen als je het Christusbewustzijn hebt bereikt en de illusie dat je een apart wezen bent, hebt opgegeven. Toen Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand gaat tot de Vader dan door mij,” had hij het niet over zijn aardse persoon, maar over het Christusbewustzijn. Tegenwoordig bekleedt Jezus het ambt van Planetaire Christus voor de aarde.

 

Bevrijd zijn van het zichzelf bevestigende Systeem van de menselijke Geest, 9 oktober 2022. Webinar voor Amerika – De Wederopstanding van de Democratie

Christenen houden de Vooruitgang van de Democratie in Amerika tegen, 8 oktober 2022.  Webinar voor Amerika – De Wederopstanding van de Democratie

Vrije, open en neutrale Communicatie is van levensbelang voor Democratie, 6 juni 2022 – Webinar Democratie en Christusschap

Democratie is een Proces van Zelfverbetering met een open Einde, 5 juni 2022 – Democratie en Christusschap

De democratische Naties moeten het Probleem van het Kwaad het Hoofd bieden, 5 juni 2022 – Webinar Democratie en Christusschap

Er is geen Democratie zonder Christusschap, 4 juni 2022 – Webinar Democratie en Christusschap

Vraag en het zal je gegeven worden, 3 oktober 2021 – Webinar voor Korea

Christusschap is een Kwestie van loslaten, 5 december 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Christusonderscheid is een Proces dat uit Fases bestaat
2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Onttrek je aan de emotionele Maalstromen
2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Stap uit Groepen en Gebeurtenissen die leiden tot Verdeeldheid
2020 – Webinar over het Vergroten van je Christusonderscheid

Het Christusbewustzijn weigert om in een mentaal Kader te passen, 1 december 2019 – Tallinn Estland

De Vlam van Christusonderscheid in alle postcommunistische Landen verankeren, 21 september 2019 – Kiev, Oekraïne

Vrij zijn van je Oerzelf, 3 december 2017 – Tallinn, Estland

Onmogelijke Verlangens loslaten, 3 december 2017, Tallinn, Estland

Jouw Spirituele Modus Operandi, 4 juni 2017 – Nederland

Het subtiele Onderscheid tussen Christus en de Antichrist
Geascendeerde Meester Jezus, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Begrijpen waarom je Christusschap niet kunt begrijpen, 5 mei 2017 – Seoel, Korea

Heilige Geometrie in de Aziatische Landen
Geascendeerde Meester Jezus Christus, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

Het Oordeel van Christus over de valse Jezus, 19 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten

Bevrijd je van de moeilijke Mensen in het Leven
Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

Laat jezelf de Vreugde van Christus voelen, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

Het Christuslicht is het Geneesmiddel, 27 augustus 2012 – Helen Michaels

Onderzoek jouw Rol in de Werkelijkheidssimulator, 17 juni 2012

De Kloof tussen jou en Christus overbruggen, 8 april 2012

Enkel de Vreugde van de kinderlijke Geest zal je door 2012 heen halen, 31 december 2011

Het potentieel van  Duitsland om de universele Christus te belichamen, 29 oktober 2011, – Helen Michaels

Het wordt Tijd om de onvoorwaardelijke Vergeving van Christus te accepteren, 29 oktober 2011

De kromme Leugen vernietigen dat de Mensen door het Communisme kunnen worden bevrijd, 24 september – Archangelsk, Rusland

De kristallen Scepter zal de valse Goeroes op alle Werelddelen oordelen, 10 februari 2011, Estland – Helen Michaels

Satan achter je zetten of Satan tussen jou en God in plaatsen, 3 januari 2011

Stem je af op de ware Vreugde van Geest die IK BEN, 13 juni 2010

Ik, Jezus, trek mijn Licht terug uit het Christendom, 11 februari 2010

De Natuur was mijn Kerk, 28 oktober 2009

Ik kom de Christuswezens bewust maken van een nieuwe Kans, 24 oktober 2009

De Twaalfde Straal van Wedergeboorte, 10 mei 2009

Dien volledig door in Vrede te zijn, 4 januari 2009

Kies vandaag in welk parallel Universum ge wilt verblijven, 2 november 2008

De Uitdaging begrijpen om van Individualiteit op Broederschap over te gaan, 24 augustus 2008

NU is het de tijd om het Bewustzijn van de Gouden Eeuw te omarmen! samen met Saint Germain, 28 juni 2008

Het koninkrijk van God is nabij – door de Vereniging van de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder, 23 maart 2008

De wetenschap dat jullie oproepen het verschil ZULLEN uitmaken
Jezus, 14 december 2007

De Levende Christus is de ware Koning van Brittannië, 28 oktober 2007

Europa bevrijden van het verkeerde Gebruik van het WOORD, 20 mei 2007

Het WOORD begrijpen als de LOGOS, 8 april 2007

Door de Hordeur naar de Hemel gaan, 7 april 2007

Ego spel No. 3: Speel je Rol — Oneindig
Jezus, 7 april 2007

Waarom jij GEEN vergeving krijgt als je het Woord INNERLIJK afwijst, 6 april 2007

Waarom jij door het WOORD vrijgesproken of veroordeeld wordt, 6 april 2007

Bewaar je Vrede niet — deel die!, 22 oktober 2006

Laat de mensen in Europa voor de Levende Christus kiezen!, 1 oktober 2006

Word de open Deur voor de Levende Christus, 28 mei 2006

Ik zal je uitzenden om te getuigen van de Waarheid van Christus in deze Tijd, 26 mei 2006

De onvermijdelijke Beslissing om je Ego te laten sterven, 23 april 2006

Het Oordeel is compleet, 31 december 2005

Het is Tijd om mijn ware Boodschap van Eenzijn te begrijpen, 25 december 2005

Zie de Levende Christus in jezelf — en laat het Levende Woord door je heen stromen, 23 december 2005

De Levende Christus is ALTIJD meer dan jij denkt, 23 oktober 2005

Hypocrieten hoeven zich niet aan te melden!, 5 juli 2005

Ik ben gekomen om het Tijdperk van de Universele Christus in te luiden, 1 juli 2005

Oost is Oost en West is West, en die Twee Zullen Elkaar Zeker Ontmoeten, 11 mei 2005

Je kunt niet weggeven wat je niet bezit, 28 maart 2005

Is er Plaats in de Herberg om de Levende Christus geboren te laten worden?, 27 maart 2005

Ik, Jezus Christus, kniel voor God in jou, 26 maart 2005

De ware Gemeenschap van de Heilige Geest, 26 juli 2004

Ik ben opnieuw gekomen — door jullie!, 25 juli 2004

Verlaat het Pad van de Buitenwereld en volg de innerlijke Weg, 19 augustus 2003

De Beslissing je Godvlam in Actie te ZIJN , 13 juli 2003