Stap uit groepen en gebeurtenissen die leiden tot verdeeldheid

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 2020 – Webinar over het Vergroten van je Christusonderscheid

IK BEN de geascendeerde meester Jezus Christus. Met groot genoegen open ik deze conferentie over het vergroten van Christusonderscheid. Niet vanwege historische gebeurtenissen, maar op grond van de vooruitgang in het collectieve bewustzijn hebben we besloten dat het onderwerp ‘Het Vergroten van je Christusonderscheid’ de belangrijkste bijdrage is die wij konden leveren aan de voortdurende progressie van de planeet, die zoals we al heel vaak hebben gezegd de progressie in het collectieve bewustzijn is. Natuurlijk, zoal we ook hebben uitgelegd, komt de vooruitgang in het collectieve bewustzijn door een cruciaal aantal mensen hun individuele bewustzijn heeft verhoogd en daarom het geheel mee kan optrekken.

Nu wil ik beginnen met het inbrengen van een beetje realisme. Christusonderscheid is de opdracht op verder te kijken dan de illusies die je op aarde ziet. In principe zouden de meeste mensen op de wereld, als ze deze uitspraak zouden horen, geen flauw idee hebben waarover ik het heb. Zij hebben niet het inzicht dat jullie hebben dat berust op onze leringen over hoe veel illusies er op aarde zijn. De meeste mensen denken dat zij niet blind zijn door illusies, maar dat zij op een of andere manier de realiteit zien, hetzij vanwege een of ander systeem of cultuur op de wereld. Ik wil dus graag dat jullie als studenten van geascendeerde meesters begrijpen dat planeet aarde een heel compacte, dichte, planeet is, zoals we al heel erg vaak hebben gezegd. De materie is heel compact en dit op zich maakt al dat Christusonderscheid heel moeilijk is. Jullie collectieve bewustzijn is ook in een heel lage bewustzijnsstaat en dat maakt Christusonderscheid ook heel moeilijk, omdat er heel veel energetische spiralen of maalstromen in het collectieve bewustzijn zijn die je mee kunnen slepen in een bepaalde reactie. Maar daarnaast is er ook nog het feit dat de gevallen wezens er alles aan hebben gedaan wat ze maar konden bedenken om Christusonderscheid moeilijk te maken.

Nu hebben we dit vaker gezegd, maar het is de moeite waard om het nogmaals te zeggen dat de gevallen wezens het absoluut als de allergrootste bedreiging voor hun macht op aarde zien dat iemand die op aarde geïncarneerd is, een hoge mate van Christusschap heeft, bijvoorbeeld het niveau van Christusschap dat de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden had, dat ik tweeduizend jaar geleden had en dat nog andere mensen hadden die niet algemeen bekend zijn. Dit is de voornaamste bedreiging voor hen. Maar zij weten ook dat één Christuswezen op aarde niet voldoende is om hun heerschappij omver te werpen, hun macht op aarde. De reden hiervoor is de Wet van Vrije Wil. Er is een meerderheid van de mensen voor nodig om de aarde op of neer te trekken, de middelste tachtig procent.

De gevallen wezens weten dat er heel veel mensen geïncarneerd moeten zijn, die een bepaald niveau van Christusschap, een bepaald niveau van Christusonderscheid, moeten hebben om bepaalde ideeën, naar buiten te brengen, bepaalde uitspraken te doen. Het is hun doel om dat te voorkomen. Zij weten dat wanneer een levensstroom dat bepaalde niveau heeft gehaald in vorige levens en nu aan een nieuw leven begint, klaar is om Christusschap te uiten, dat het dan voor hen heel moeilijk zal zijn om te verhinderen dat dit individu dat doet. Zij weten ook dat ze dit gemakkelijker kunnen voorkomen bij iemand die er nog niet toe is om zijn Christusschap volledig tot uiting te brengen, maar die wel een bepaalde mate van Christusschap bezit. Hier richten ze zich voornamelijk op. Ze hebben alles gedaan binnen hun beperkte verbeeldingskracht, hun verlamde verbeeldingskracht, om te voorkomen dat mensen een bepaalde mate van Christusschap bereiken en dat tot uitdrukking brengen. Wij zullen als basis voor deze cursus in onderscheidingsvermogen, gedetailleerder over hen spreken.

Ik zal op het laagste niveau beginnen, het fysieke octaaf, de materiële wereld. De gevallen wezens op het fysieke niveau worden heel erg geholpen door de compactheid van de materie zelf. Zoals we hebben uitgelegd, is de dichtheid van de materie die je momenteel op aarde voelt, oorspronkelijk niet zo dicht als de Elohim had geschapen. Doordat het collectieve bewustzijn werd verlaagd, is de materie compacter geworden dan oorspronkelijk het geval was. Dit betekent dat het voor mensen moeilijker is om te ervan dat er een niveau van de wereld dat buiten de materiële wereld valt, het fysieke niveau. Het is veel moeilijker voor mensen om uit hun fysieke lichaam te stappen om bijvoorbeeld het mentale rijk, het identiteitsrijk of zelfs het spirituele rijk te ervaren. Daarom bestaat het fenomeen bijna-doodervaring, waarbij veel mensen klinisch zijn gestorven, maar die na een poosje weer tot leven komen en die diverse bewuste ervaringen kregen terwijl hun lichaam doodverklaard was. Er zijn zelfs mensen hersendood verklaard, maar die wel bewuste ervaringen kregen, zelfs als er zogenaamd geen materieel proces is die deze ervaring kan verklaren. Je ziet dat juist het feit dat het lichaam moet sterven voor iemand uit het lichaam kan stappen en een realiteit ervaren die buiten het lichaam is, een functie is van de compactheid van de materie. De dichte materie zorgt ervoor dat de Bewuste Jij zich concentreert op etherisch fysieke lichaam en zich er zelfs mee identificeert.

De meeste mensen op aarde identificeren zich bijna totaal met het fysieke lichaam. Veel van hen geloven zelfs dat zij zullen sterven als hun fysieke lichaam sterft, dat hun individualiteit, hun gedachten zullen ophouden te bestaan wanneer hun lichaam sterft. Anderen geloven dat zij maar één leven hebben en daarom naar de hemel of hel zullen gaan na dit leven.

Je ziet dat de meeste mensen door de dichtheid van de materie zichzelf als apart staande individuen zien. Je ervaart dat je lichaam een individuele unit is die gescheiden is van de lichamen van andere mensen. Je weet dat jouw lichaam niet sterft als jouw moeder of vader of broer of zus sterft. Je weet dat het lichaam van jouw kinderen niet sterft als jij sterft. Je ervaart je lichaam als een apart wezen of een aparte eenheid, een aparte vorm van leven. Dit betekent dat jij denkt dat jij een gescheiden wezen bent als jij je met je lichaam identificeert, je denkt dat jij een apart wezen bent, dat je een aparte identiteit hebt, een aparte geest hebt. Dit is natuurlijk de voornaamste illusie en we zouden kunnen zeggen dat de gevallen wezens die niet eens gebruiken omdat zij er niet veel mee hoeven te doen, maar het helpt de gevallen wezens om andere illusies te bevorderen die je laten denken dat jij een apart wezen bent. Daarom hadden de gevallen wezens zoveel succes bij het verdelen van de mensheid in allemaal groepen door echte of vermeende kenmerken van het fysieke lichaam. Er zijn al mensen die zich eigenlijk beginnen te realiseren dat ras een kunstmatig concept is. Vanuit een zuiver genetisch standpunt bestaan er geen aparte rassen. Het is een culturele context, een cultureel concept, een laag die op menselijke wezens is geprojecteerd. Vele andere, zoals natuurlijk etniciteit, nationaliteit, huidskleur, sekse en al die dingen meer, zijn door de gevallen wezens gebruikt om de meeste mensen te laten geloven dat menselijke wezens in aparte categorieën kunnen worden ingedeeld.

Nu zijn de gevallen wezens er natuurlijk gedurende een lange periode in geslaagd om het dualiteitsbewustzijn te gebruiken om diverse groepen mensen bepaalde subtiele ideeën te laten accepteren. Als je naar het Oude Testament kijkt als een in ieder geval enigszins historisch document van het Joodse volk, dan zie je dat de gevallen wezens er duizenden jaren geleden in geslaagd zijn om het Joodse volk te laten geloven dat zij het uitverkoren volk van de superieure God van de wereld waren. Zij waren zo bijzonder dat ze apart werden geplaatst, en dat zij zich moesten isoleren van anderen en zich niet met andere rassen vermengen, met andere mensen. Veel andere mensen zijn dit in de loop van de tijd gaan geloven; dat zij op een of andere manier bijzonder waren. Je ziet dat ze in India het kastenstelsel hebben, die de mensheid in vier aparte kasten verdeelt, die zich niet met elkaar mogen vermengen. Als je denkt dat je het uitverkoren volk van God bent, dan ontstaat er automatisch al een conflict met degenen die niet Gods uitverkoren volk zijn. En als degenen zien dat jij je superieur aan hen voelt, dan voelen zij ook dat zij in conflict zijn met hen. Je ziet dat de gevallen wezens het dualiteitsbewustzijn hebben benut om een bepaalde psychologie te ontwikkelen die te maken heeft met het groeperen van mensen. De Joden zijn niet anders geschapen dan andere mensen. Zwarte mensen, mensen met een zwarte huid, zijn niet anders geschapen dan andere mensen. Maar door de eeuwen heen zijn de gevallen wezens erin geslaagd om het dualiteitsbewustzijn te benutten om een groepsproblemen, een groepsbeest, een groepsbewustzijn te kweken die tegenwoordig zo sterk is dat die de individualiteit van veel mensen in veel gevallen kan overmannen die in een bepaalde groep geboren zijn. Zij kunnen dat niet onderzoeken, zij kunnen niet verder zien, zij hebben zich er helemaal mee geïdentificeerd. En wat houdt dat in?

Welnu, wat is het Christusbewustzijn? Het Christusbewustzijn is het bewustzijn dat verder kijkt dan alle illusies die er op aarde zijn. Nu wil ik op geen enkele manier de indruk wekken dat Genesis een heel nauwkeurige openbaring van God is. Zoals we al vaker hebben gezegd, is het vermengd en beïnvloed door de gevallen wezens. Als je de uitspraak uit Genesis neemt: “Laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis”, dan zie je dat alle menselijke wezens niet werden geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de allerhoogste Schepper maar in ieder geval van een spiritueel wezen. Dit betekent dat alle mensen één gezamenlijke oorsprong hebben, een gezamenlijke bron, dat ze min of meer hetzelfde ontwerp hebben en dat betekent dat de menselijke wezens werden geschapen om in eenheid te werken. Menselijke wezens werden met individuele verschillen geschapen maar op zo’n manier dat ze als eenheid zouden kunnen werken. Ze werden geschapen met individuele verschillen, maar het oorspronkelijke ontwerp, de individuele verschillen van menselijke wezens vulden elkaar aan, net zoals de verschillende facetten van een diamant een geheel vormen. En samen zouden zij hun talenten vergroten, elkaars talenten vergroten, en zij zouden als eenheid iets kunnen scheppen dat veel meer was dan één van hen of één groep alleen kon doen. Met andere woorden, menselijke wezens werden niet zo geschapen dat er onvermijdelijk conflicten tussen individuen of groepen mensen uit zou voortvloeien, omdat ze niet als groepen mensen werden geschapen. Zij werden slechts als menselijk wezen geschapen. Niemand stond boven een ander. Niemand was meer ontwikkeld. Niemand was beter. Niemand had meer te zeggen. Alle mannen en vrouwen waren gelijk geschapen, met gelijke kansen om te groeien.

Wat is het collectieve bewustzijn? Uiteindelijk is dit het bewustzijn dat de mensen helpt om verder te kijken dan alle verdelingen, alle conflicten en verschillen, en de onderliggende eenheid te zien. Wij hebben dit al vaker gezegd, om de onderliggende eenheid van al het leven te zien. Natuurlijk zijn dit alleen maar woorden, ik ben me daar heel goed van bewust. De meeste mensen die dit horen, zouden zeggen: “Wat houdt dat in?”

Zij kunnen dit zelfs niet doorgronden, omdat zij zich zo hebben geïdentificeerd met de verschillen, maar dat is mijn punt. De verdelingen die de gevallen wezens hebben geschapen, verhinderen dat de mensen Christusonderscheid hebben. Hoe meer jij je identificeert met een indeling op aarde hoe minder je kunt zien dat die indeling voor God niet bestaat, dat die niet in het spirituele rijk bestaat, dat dit een kunstmatig fenomeen is geschapen op aarde. Het is tijdelijk, het zal niet altijd zo zijn, en het zal jou en je spirituele manier van uitdrukken beperken. Hoe kun je dit begrijpen wanneer jij je zo identificeert met die indelingen. Dit laat je op fysiek niveau zien dat er heel veel van die verdelingen zijn die juist door de gevallen wezens zijn geschapen om juist te verhinderen dat je Christusonderscheid krijgt. Als je bijvoorbeeld tegenwoordig naar veel katholieken op aarde kijkt, dan zie je dat ze zich identificeren met het katholiek zijn. Zij zijn er absoluut van overtuigd dat de katholieke kerk Christus vertegenwoordigt en dat dit de enige weg is naar verlossing. Met andere woorden alleen katholieken zullen worden gered en mensen die niet katholiek zijn niet. Kijk nu eens naar dat concept en vraag je dan eens af: “Zou een almachtige God, van wie men zegt dat hij alles weet, alle macht bezit en alleen maar goed is, mensen met verdelingen scheppen die bijna garanderen dat er mensen zullen zijn die niet gered zullen worden en een heel klein groepje wel? Zou de Schepper dit echt doen?”

Katholieken, hindoes, moslims, veel andere mensen zijn hiervan overtuigd. Hoe kunnen deze mensen ooit openstaan voor een ervaring van de Christusgeest? Want om de Christusgeest te ervaren – en ik zeg ervaren, niet alleen maar begrijpen, maar de Christusgeest ervaren – moet de Bewuste Jij in staat zijn om niet alleen uit het fysieke lichaam te stappen, maar ook uit die laag, of die groepsidentiteit waarin je bent opgegroeid en waarmee jij je bent gaan identificeren. Je moet daaruit kunnen stappen om de Christusgeest te kunnen ervaren en hoe meer jij je identificeert met die uiterlijke identiteit, hoe minder je dat kunt.

Terugkomend op die katholiek, om echt de Christusgeest te ervaren, moet de Bewuste Jij van een katholieke persoon bereid zijn om na te denken, te bevatten, te accepteren, dat er nog iets meer is dan katholiek zijn. Dat iets in jouw eigen wezen niet katholiek is. Als je hier realistisch naar kijkt, ben je niet als een katholiek geschapen; in ieder geval niet als je van Adam en Evangelie afstamt, ben je niet als katholiek geschapen, omdat de katholieke kerk toen nog niet bestond. Je moet ergens een opening in je geest hebben dat er meer aan je identiteit vastzit dan katholiek zijn, want anders zou je geloven dat alles in het hele universum zich moet aanpassen aan het katholieke geloof. Begrijp je wat de katholieke kerk heeft gedaan? Die heeft een wereldbeeld geschapen dat God, Jezus en het spirituele rijk berusten op een katholieke doctrine.

Als je hier vast van overtuigd bent, zoals bijvoorbeeld veel katholieke priesters, kardinalen, pausen door de tijd heen gedaan hebben, dan kun je de Christusgeest niet ervaren, omdat de Christusgeest niet in jouw mentale kader zal komen. Of nog beter, je kunt de Christusgeest niet herkennen als jij in een mentaal kader zit. Let op wat de boodschapper heeft gelezen: “De eerste uitdaging van Christus is de Levende Christus herkennen, dat er nog iets meer is dan je eigen geest, een autoriteit buiten jouw eigen gedachten.” Maar als jij vast overtuigd bent van het katholieke wereldbeeld, dan erken je niet dat er nog een autoriteit is buiten dat beeld, buiten je eigen gedachten. Je zult er vast van overtuigd zijn dat de Christus moet voldoen aan het katholieke wereldbeeld. En als de Christus, of liever als je een innerlijke of uiterlijke stem hoort die dat katholieke wereldbeeld niet onderschrijft, dan zul jij ervan overtuigd zijn dat die stem van de duivel is.

Als je de Bijbel leest, dan zie je dat de Schriftgeleerden en farizeeërs mij afwezen, en sommigen dachten zelfs dat ik de duivel was op grond van hun wereldbeeld. De meerderheid tegenwoordig, zelfs de overgrote meerderheid van degenen die echte katholiek zijn, zouden mij afwijzen als ze mij levend tegenkwamen, of een andere vertegenwoordiger van de Levende Christus, of een idee, zoals dit dictaat of mijn website, of een van de vele boeken. Zij zouden zeggen dat dit van de duivel komt, omdat dit niet in hun mentale kader past, het katholieke mentale kader van wie de Christus is, wat de Christus zal zeggen, en wat de Christus niet zal zeggen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de fundamentalistische christenen.

Voor je wat Christuswaarheid kunt ervaren, die jouw eigen gedachten ontstijgt, moet er een opening zijn in jouw geest. Er moet een opening zijn voor de mogelijkheid dat er iets is wat jij zou kunnen begrijpen, wat jij zou kunnen bevatten, wat jij zou kunnen ervaren, dat verder gaat dan je huidige wereldbeeld, je huidige ervaring van het leven. Als er geen openheid is voor die mogelijkheid, kun je Christus niet herkennen. Nu is Christus een universeel concept, hoewel de meeste mensen het vereenzelvigen met de christelijke religie, is het een universeel concept. Op aarde bestaat de situatie dat de meeste mensen totaal blind zijn door de illusie van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn. En het is een wet, een spirituele wet, dat de mensen de vrije wil bezitten om de dualiteit in te gaan, illusies te geloven, naar het bewustzijn van de dood te gaan, zoals ik het noem. Maar er moet hun iets gepresenteerd worden dat hen kan helpen om te beginnen aan het pad dat hen terugbrengt bij het ware gevoel over de identiteit van het leven, wat ik het eeuwige leven heb genoemd.

Als je terugkijkt in de tijd, zelfs nog voor het ontstaan van de christelijke religie, dan zie je dat mensen altijd de kans kregen om iets te vinden. En wanneer je in reïncarnatie gelooft, dan betekent dit dat alle mensen in een leven die kans hebben gekregen, er is hen iets gepresenteerd dat hen kon helpen om aan het opwaartse pad te beginnen. Er zijn mensen die die kans hebben aangegrepen, anderen niet. Tegenwoordig zie je in veel delen van de wereld dat er een groeiend aantal mensen is die openstaan voor iets dat verder gaat dan de traditionele religies maar die niet bereid zijn om alle spiritualiteit af te wijzen, op grond van het materialisme, of het communisme of een andere ideologie. Dit toont aan dat er heel veel mensen zijn die in vorige levens de Levende Christus hebben herkend, zij zijn geslaagd voor de eerste uitdaging van Christus, en die zichzelf op een pad hebben gezet. Maar dit betekent niet dat die herkenning van de Levende Christus in één leven, in het volgende leven blijft.

Heel veel mensen kunnen een aspect, een uitdrukkingsvorm van Christus in één leven herkennen, maar in hun volgende leven komen ze in een andere situatie, een andere culturele context, en omdat ze nog kind zijn, worden ze weer overmand door die context en moeten ze de Christus opnieuw in dat leven ontdekken. Als mensen eenmaal Christus in één leven hebben geaccepteerd, hebben geaccepteerd dat er nog iets anders is dan hun eigen gedachten, dan zegt de wet dat zij in hun volgende leven opnieuw een kans moeten krijgen. Niet beslist in hun jeugd, want bij velen is dit pas als ze volwassen zijn, maar zij krijgen de kans om iets te vinden dat hen verder kan brengen op het spirituele pad. Maar toch krijgen ze iedere keer die uitdaging opnieuw. Je krijgt een iets hogere uitdrukkingsvorm van Christus dan je in een eerder leven hebt gehad en de vraag is of je dat herkent. Zul je dat accepteren? Of identificeer jij je zo met je uiterlijke context, je groepsidentiteit, dat je het niet kunt volgen? Heel veel mensen hebben dit in meerdere levens moeten doen, omdat zij zich als kind zo hebben geïdentificeerd met die groepsidentiteit, dat het moeilijk voor hen is om zich daar weer voldoende van te bevrijden om de Christus opnieuw te herkennen en te accepteren.

We zouden kunnen zeggen dat de eerste uitdaging op het materiële niveau, op het fysieke niveau, is te erkennen dat je in een bepaalde context bent opgegroeid, of dat nu een religie is, een ras, hetzij iets politieks, wat het ook maar is, en je bent geïndoctrineerd, geprogrammeerd met bepaalde overtuigingen, een bepaald identiteitsgevoel. Je bent onderdeel van die groep, je behoort tot die groep en je moet denken en handelen op de manier die de groep bepaalt. En je moet je in de eerste plaats zien als een lid van die groep. Wat is de uitdaging van Christus? Dat je erkent: “Nee, ik herken mezelf niet in de eerste plaats als lid van deze groep. Ik zie mezelf in de eerste plaats als een spiritueel wezen, een zoon of dochter van God, iemand die het potentieel heeft om als individu mijn individualiteit tot uitdrukking te brengen.” Wat iemand op zijn bewustzijnsniveau ook aantrekt, je moet je realiseren: “Ik ben meer dan gewoon lid van die groep, ik ben een individu en ik heb het potentieel om als individu te groeien.” Dan moet je beslissen om daarnaar te streven ondanks de reactie die je krijgt van de groep. In sommige groepen gaat dat gemakkelijker. In sommige groepen is dat heel moeilijk. Maar alle mensen moeten dit meerdere levens meemaken.

Je begrijpt dat dit een moeilijke uitdaging is op een planeet als de aarde, omdat de materie zo compact is, het collectieve bewustzijn zo dicht is, en daardoor trekken veel van die groepen op aarde zo erg aan je en dan moet je een heel sterk karakter hebben om verder te kijken. Als je tegenwoordig naar de aarde kijkt, kun je zien dat heel veel landen een heel erg sterk identiteitsgevoel bezitten. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn veel moslimlanden, waarin jij je duidelijk herkent als moslim. En als je een vrouw bent, dan zul jij je duidelijk zien als een moslimvrouw. Je hebt maar beperkte opties om meer te zijn, anders komen er diverse onaangename gevolgen van de samenleving komen, zelfs je eigen familieleden. Dit zorgt er natuurlijk voor dat het heel erg moeilijk is om hieruit te breken. Maar het is absoluut noodzakelijk en jullie als studenten van geascendeerde meesters kunnen natuurlijk deze lering gebruiken om naar jezelf te kijken, naar de context te kijken waarin jij bent opgegroeid. Welke sterke overtuigingen kun je herkennen? Je kunt dan ook beginnen te zien hoe die jou hebben beïnvloed, dat je bepaalde gescheiden zelven hebt geschapen om je aan te passen of in ieder geval in staat te zijn om in die omgeving te leven. En dan kun je onze hulpmiddelen benutten om die zelven de identificeren en ze een voor een te laten sterven, en dat is de enige manier om je Christusonderscheid te vergroten, op het basisniveau van het fysieke octaaf.

Behalve de context waarin je bent opgegroeid, zijn er natuurlijke ook een paar universele thema’s op het fysieke niveau. We zouden kunnen zeggen, hoe je niet alleen gevallen wezens herkent, maar ook hun manipulaties. Ik heb gezegd dat zij allemaal plannen hebben gemaakt om je af te houden van Christusschap, het uitdrukken van Christusschap. Hoe herken je de plannen die de gevallen wezens op het fysieke niveau hebben gesmeed? Eén manier is natuurlijk dat je terugdenkt aan wat ik tweeduizend jaar geleden heb gezegd: “Aan hun vruchten kent men de boom.” Kijken naar de dingen die op de wereld gebeuren, wat het ook is, en ik wil dit liever niet al te specifiek doen, maar welke vruchten zie je dan? Vergelijk dit dan met wat ik heb gezegd, namelijk dat het Christusbewustzijn in principe laat zien dat er naast al die verdelingen op aarde, een diepere waarheid zit die alle mensen verenigt. Beoordeel veel menselijke activiteiten op grond daarvan.

De eerste beoordeling is natuurlijk dat wanneer je herkent dat er meer is dan de identiteit van menselijke wezens dan uiterlijke verdelingen, dan herken je de basale menselijkheid, zoals wij het hebben genoemd. Met andere woorden, er kan een zwart en een wit persoon zijn, of een Jood of een Arabier, maar als ze verder kijken dan hun uiterlijke identiteit, dan realiseren ze zich dat ze iets gemeen hebben. Een Jood en een Arabier zijn opgevoed om op een bijna existentiële manier elkaar als vijand te beschouwen. Als ze allebei verder beginnen te kijken dat die uiterlijke culturele context, en contact naken met iets dat diep in hen zit, dan realiseren zij zich dat er meer is dan een Jood of een Arabier, en dat is dat ze beide menselijke wezens zijn. Dit is de basale menselijkheid en de basale menselijkheid word in bijna alle religies uitgelegd als de gouden regel dat je anderen niet moet aandoen wat je ook niet wilt dat jou wordt aangedaan. Wanneer je de basale menselijkheid erkent, dan begrijp je dat je het recht hebt dat er geen geweld tegen je wordt gebruikt, maar iemand anders ook.

Wanneer je basale menselijkheid wordt erkend, dan besef je dat geweld tegen andere mensen niet meer kan. Je beschouwt het zelfs niet meer als goed of fout. Het is gewoon iets wat een menselijk wezen een ander menselijk wezen niet aandoet. Je doodt anderen niet, je martelt hen niet, je dwingt hen nergens toe. Je doet niets bij hen wat jij ook niet wilt ervaren. Op die manier kun je kijken naar alles wat mensen doen, of een ideologie, of een idee; vinden ze geweld gerechtvaardigd, bevorderen ze geweld? Denken ze dat geweld gewoon een middel is om te krijgen wat je wilt? Hebben ze misschien een epische agenda en vinden ze het gerechtvaardigd om mensen die het er niet mee eens zijn, te doden, omdat hun doel zo belangrijk is?

Daaraan kun je zien dat de katholieke kerk totaal niet op één lijn zat met de waarheid van Christus tijdens de kruistochten, de bloedbaden van de Catharen, de heksen jachten en de inquisitie. Die organisatie kan geen echte vertegenwoordigers zijn van Christus. Heeft de organisatie zich boven die manier van denken verheven? Nog niet helemaal, zou ik zeggen. Hier zou je dus een oordeel over kunnen hebben.

Je kunt natuurlijk ook kijken naar het feit dat het Christusbewustzijn de eenheid tussen de mensen onderling bevordert. De meeste mensen kunnen natuurlijk niet onmiddellijk een omslag maken tussen de denkwijze waarmee ze zijn opgevoed en de denkwijze dat je naar eenheid moet streven. Het zal voor de meeste mensen een geleidelijk proces zijn dat vele levens zal duren, maar de volwassener spirituele mensen op de planeet kunnen wel snel zover komen, als ze al niet zover zijn, dat zij zich realiseren dat elk idee, elk systeem, elke organisatie, en trouwens ook elk individu, dat conflicten tussen mensen veroorzaakt, verdeeldheid bevordert, Christus niet vertegenwoordigt. Opnieuw, aan hun vruchten kent men ze, en wat bevorderen ze? Bevorderen ze eenheid, samenwerking, geweldloosheid? Of wakkeren ze verdeeldheid aan; de verdeeldheid die onherroepelijk tot conflicten leidt en conflicten leiden onvermijdelijk tot geweld.

Je ziet dit steeds weer herhaald worden. Door de hele geschiedenis heen zie je verdeeldheid tussen twee groepen mensen die kunstmatig is geschapen, er is een periode waarin die verdeeldheid escaleert, toeneemt en steeds intenser wordt. Zij vinden dat ze anders zijn en het is dan nog slechts een kwestie van tijd voor ze elkaar als tegenstander, vijand, zien. En ineens beginnen ze te denken dat het gerechtvaardigd of onvermijdelijk is dat ze een conflict hebben met de andere groep. En dan beginnen ze te denken dat omdat hun groep gelijk heeft en de andere ongelijk, hun groep wint. Wanneer wint een groep? Al gauw wordt dat door geweld goed te keuren. De ene groep keurt geweld goed en dat leidt tot een gewapend conflict van een bepaalde omvang. Je kunt zien dat deze denkwijze zit achter alle gewapende conflicten, alle oorlogen, die absoluut antichrist is, omdat die berust op het kunstmatig creëren en aanwakkeren van verdeeldheid. Alles wat verdeeldheid bevordert, kun je beginnen te onderzoeken en zeggen dat die niet op één lijn kan zitten met Christus.

En dan kun je hiernaar gaan kijken en de individuele ideeën en overtuigingen die erachter zitten en ze herkennen. Je kunt ook naar jezelf kijken en zien of jij bent opgegroeid in zo’n omgeving. Je kunt beginnen te herkennen: “Heeft mijn land bijvoorbeeld een inherent conflict met bepaalde andere landen? Heeft mijn religie een conflict met andere? Zijn mijn politieke overtuigingen in conflict met andere, enzovoort, enzovoort. Je kunt dan tot het besef komen dat je bepaalde zelven hebt gemaakt, wat heel normaal is, totaal geen blaam hier. Wat moest je anders als kind? Je maakt bepaalde zelven om in die omgeving te kunnen functioneren, maar nu je volwassen bent, kun je hierop terugkijkend zeggen: “Hoe beïnvloedt dit me? Op wat voor manier beperkt dit mijn Christusonderscheid? En wil ik dit tot in de oneindige toekomst meeslepen?” En dus nogmaals, je hebt de hulpmiddelen om ze te herkennen en je ervan af te scheiden en ze te laten sterven, als je daarvoor kiest, dat je meer Christusonderscheid wilt.

En nu heb ik jullie deze eerst aflevering gegeven wat ik wilde zeggen. Dit niet natuurlijk niet iets wat je één keer kunt horen of lezen en denken dat je er alles uit hebt gehaald, wat je eruit moet halen. Je moet herkennen dat elke lering lagen heeft, lagen over lagen. Soms kun je een zin een aantal malen lezen en er geen reactie bij hebben, maar als je het nog een keer leest, komen er ineens klikjes en dan realiseer jij je: “O, daar zat een boodschap in voor mij, dit had ik nog niet gezien.” Als je het tenminste wilt zien natuurlijk.

De eerste uitdaging in deze cursus in Christusonderscheid is de uitdaging om verder te kijken dan je identiteit op het fysieke niveau waarop je bent opgegroeid, te zien wat voor identiteit jij hebt. Te herkennen wat er vanaf je jeugd is geprogrammeerd, en dan te beslissen of je dat nog wel wilt houden. Als je niet verder wilt gaan, dan is dat natuurlijk jouw eigen vrije keuze. Maar dan is het zo, en dat moeten we heel duidelijk zeggen, als je niet verder wilt gaan dan de fysieke identiteit waarmee je bent opgevoed, dan zit er een limiet aan het Christusonderscheid dat je kunt bereiken. Er zit een limiet aan hoe ver je kunt komen met het Christusonderscheid dat je kunt halen, want dan komt er een moment dat je pas verder kunt als je systematisch kijkt naar de omgeving waarin je bent opgegroeid, op wat voor manier dit jou heeft beïnvloed en ervoor heeft gezorgd dat jij je met een bepaalde groep, een bepaalde verdeeldheid, identificeerde op het fysieke niveau hier op aarde. Hiermee verzegel ik deze uitgave, ik verzegel jullie en ik ben dankbaar dat heel veel mensen bereid waren om aan deze workshop mee te doen over het vergroten van je Christusonderscheid, zouden we kunnen zeggen.