Onttrek je aan de emotionele maalstromen

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

IK BEN de geascendeerde meester Jezus Christus. In dit dictaat wil ik het hebben over hoe de gevallen wezens en duistere krachten het emotionele lichaam gebruiken om je Christusonderscheid te saboteren of te vervormen of te stoppen.

Ik ben me ervan bewust dat veel mensen op aarde dit niet kunnen doorgronden, maar ik verwacht wel dat alle oprechte spirituele studenten en zeker alle studenten van geascendeerde meesters geleidelijk aan het vermogen op zullen bouwen om die emotionele energie te voelen. Je kunt beginnen door te denken aan je jeugd, toen een volwassene, misschien je vader, misschien je moeder, op je schold of naar je schreeuwde met een bepaalde mate van boosheid. En ik ben er zeker van dat je die vibratie van boosheid kunt herkennen die van buitenaf op je werd gericht. Je kunt ook eraan denken dat je misschien naar een film zat te kijken en er ineens een seksscene in voorkwam en dat je kon voelen dat er een bepaalde beroering ontstond in je stuitchakra. Ik neem ook aan dat de meesten van jullie je ook wel realiseren dat er momenten zijn dat je zelf geïrriteerd kunt raken, dat je boos wordt en dat je dat in je solar plexuschakra kunt voelen.

Blijkbaar heb je enigszins het vermogen om emotionele energie te onderscheiden. Ik ben er zeker van dat je ook vredige emotionele energie kunt voelen, liefdevolle emotionele energie. En je zou de vibratie van onze dictaten moeten kunnen voelen als iets wat niet op angst berust, als iets wat niet een bepaald gevoel in je chakra’s opwekt en je geïrriteerd laat voelen. Als je hierover nadenkt, dan realiseer jij je dat de gevallen wezens door de hele geschiedenis heen diverse intriges hebben gemaakt om de mensen binnen te halen via het emotionele lichaam. We hebben gesproken over het feit dat er collectieve geesten zijn, dat er maalstromen zijn die in het emotionele lichaam worden gevormd zoals een draaikolk in het water, waardoor het water heel erg snel in de rondte draait en het water ineens naar beneden begint te zuigen in een heel erg snel bewegende draaikolk. Dit loopt heel erg parallel met wat er in het emotionele lichaam gebeurt van de mensheid en in het emotionele lichaam van individuen.

Om één voorbeeld te noemen, vaak hebben ze twee groepen mensen, zoals twee naties, tegen elkaar opgezet. Zij hebben de overtuiging in het leven geroepen dat die mensen zo verschillen dat ze onze tegenstander zijn of de zaak waar wij voor staan, dat zij de vijand zijn. En geleidelijk bouwen zij die boosheid en irritatie op, waardoor er een draaikolk in het emotionele lichaam van beide groepen mensen wordt gevormd. En al gauw wordt die zo sterk dat die het emotionele lichaam van personen en mensen overweldigd en de mensen letterlijk in die collectieve maalstroom worden meegezogen en ze zich er niet persoonlijk uit kunnen bevrijden.

Je zag bijvoorbeeld in de jaren (19)30 dat Hitler in Duitsland die maalstroom in het emotionele lichaam van de Duitse natie heeft opgebouwd. Je kunt nog video’s vinden van de massabijeenkomsten waarin hij tegen tienduizenden mensen sprak en geleidelijk aan naar een climax toe werkte, waardoor zij bijna in automaten veranderden die het uitschreeuwden om hem te steunen. En dit is natuurlijk een voorbeeld van hoe een hele groep mensen in dat stadium werden gehuld in die collectieve maalstroom die er al was opgebouwd. Maar die werd zo versterkt door de gebeurtenis dat in principe niemand van die tienduizenden mensen het persoonlijk konden weerstaan. Het was eenvoudig zo machtig dat het hun emotionele lichaam overmande en ze werden meegesleept in een emotionele reactie die berustte op boosheid en haat tegen de Joden bijvoorbeeld. Er zijn andere voorbeelden van in de hele geschiedenis. Je ziet er tegenwoordig voorbeelden van, omdat er mensen zijn die een draaikolk hebben gevormd die daar grote aantallen mensen in meesleept.

Die energie is dus iets wat jullie als studenten van geascendeerde meesters eigenlijk zonder al te veel moeite kunnen voelen als je alleen maar bereid bent om het te voelen. En het is natuurlijk een van de manieren om uit te vinden wanneer iets je Christusonderscheid op het emotionele niveau blokkeert. Wanneer je wordt meegesleept in zo’n emotionele maalstroom, is het wel duidelijk dat je wordt overmand door emoties die heel sterk op angst berusten. Emoties die op angst berusten, gaan altijd een bepaalde richting op, die zijn altijd op iemand anders gericht: “Wie is de zondebok?” “Wie is de vijand?” “Wie moeten veranderen of gedwongen worden of gedood om het probleem op te lossen?” Die emotionele maalstroom bouwt een gevoel van haast op, dat er nu iets moet gebeuren om het probleem op te lossen. Wanneer je in zo’n maalstroom zit, dan betekent dit natuurlijk dat je geen Christusonderscheid kunt uitoefenen. Hoe zou dat kunnen, wanneer de allereerste voorwaarde is dat je een neutrale gemoedstoestand hebt om Christusonderscheid te ervaren. Wanneer je wordt overmand voor een maalstroom als deze, heb je niet een neutrale gemoedstoestand. En dat kan ook niet. Je bent zo geagiteerd in je emotionele lichaam dat je niet verder kunt kijken dan je emotionele lichaam. Je kunt niet verder kijken dan je eigen gedachten en een bepaalde kalmte vinden, een bepaalde innerlijke vrede, dat punt van stilte dat de opening vormt voor Christusonderscheid, voor een impuls uit de Christusgeest.

Je moet natuurlijk naar je leven, naar jouw situatie, kijken. Veel van jullie zullen als je naar je eigen thuis kijkt toen je opgroeide, helaas ontdekken dat er een bepaalde emotionele maalstroom was opgebouwd tussen je ouders. En in bepaalde situaties werd die boosheid in een van hen opgewekt. De ander werd erin meegesleept. En daarna ontstond er of ruzie of een andere situatie die natuurlijk invloed had op de kinderen en die hun kinderen vaak meesleepte in een emotionele reactie die leek op die van hun ouders, of een emotionele reactie waardoor ze weg wilden bij hun ouders en de intensiteit van die energie. Je kunt ook kijken naar situaties die je op school of op je werk bent tegengekomen. Misschien zelfs wel op de universiteit, waar andere draaikolken zaten die je probeerden binnen te halen. Je kunt zelfs kijken naar de politieke situatie in het land waarin je woont en zulke draaikolken constateren, omdat er heel veel mensen worden meegesleept in een bepaalde reactie, een op angst gebaseerde reactie waardoor ze boos zijn op een andere groep mensen omdat zij de reden zijn dat die goede mensen niet kunnen krijgen wat zij willen of waarom de natie in gevaar is of waarom er misschien iets heel ergs zou kunnen gebeuren.

Je kunt leren om dit te herkennen maar niet door te kijken naar de overtuigingen die er worden gebruikt. Ik heb het nu alleen maar over het onderscheidingsvermogen op het emotionele niveau waarop je een bepaalde energie kunt herkennen. Die berust op angst, die is niet in balans, die beroert vaak je solar plexuschakra en soms ook andere, en je voelt dat die irritatie zich geleidelijk aan opbouwt. Je lichaam wordt een onaangename plek om te zijn. Eigenlijk wordt je emotionele lichaam een onaangename plek om te verblijven en je hebt het gevoel dat je daar weg wilt. Wanneer je kunt herkennen dat die maalstromen aan je emotionele lichaam trekken, dan kun je de hulpmiddelen gebruiken die wij hebben gegeven om aan de kant te stappen, tot het besef te komen dat dit van een bepaald gescheiden zelf komt. Er zit een soort overtuiging achter. En je kunt onze hulpmiddelen gebruiken om te herkennen wat die overtuiging is.

We hebben natuurlijk al heel vaak gezegd dat het emotionele lichaam onder het mentale lichaam komt, en daarom is het mentale lichaam van grote invloed op het emotionele lichaam. Wanneer je die maalstromen ziet, dan besef je dat er ook een mentale overtuiging achter zit. Met andere woorden, je bent gevoelig om je mee te laten slepen in die maalstromen, omdat je op een bepaald moment, misschien in een vorig leven, een bepaalde overtuiging hebt geloofd die je in bepaalde situaties het gevoel gaf dat je alleen maar boosheid kunt voelen, of alleen maar angst, of andere negatieve emoties. Je gelooft zelfs dat je gerechtigd bent om dit gevoel te hebben, omdat de situatie zo ernstig is; omdat andere mensen iets doen wat zo slecht is en allemaal andere excuses. Maar je moet de overtuiging zien te achterhalen die achter die emotionele reactie zit als jij je wilt bevrijden van die emotionele reactie, omdat je natuurlijk wel dingen kunt doen op het emotionele niveau. Zoals we hebben gezegd, kun je onze decreten gebruiken om spirituele energie op te roepen, je kunt de violette vlam gebruiken om de op angst gebaseerde energie te transformeren in je emotionele lichaam, je kunt een schild rondom je emotionele lichaam maken door oproepen te doen aan Aartsengel Michaël, je kunt Astrea aanroepen om je emotionele lichaam los te snijden van banden met het astrale vlak van het collectieve emotionele lichaam. En die zullen werken, maar slechts tijdelijk, omdat jij, zolang je die overtuiging nog hebt die ervoor zorgt dat je energie een lagere kwaliteit geeft, je niet helemaal kunt losmaken van die emotionele aantrekkingskracht uit het massabewustzijn. Je moet dus bereid zijn om naar die overtuiging te zoeken, om hulp in te roepen. Maitreya en ik zullen je helpen wanneer je deze invocatie of decreten opzegt in de mate waarin jij daarvoor openstaat. En dit is nu juist de moeilijkheid met het emotionele lichaam.

Want als je eenmaal op het mentale niveau zit, is er de mogelijkheid om erover te praten. Toen ik geïncarneerd was, zei ik soms tegen mensen: “Laten we erover praten.” En dat is mogelijk wanneer mensen enigszins kalm zijn. Maar wanneer mensen worden meegezogen in een emotionele maalstroom, kun je niet met hen praten. Je kunt niet praten met hun reactie, omdat die emotionele reactie hen in de eerste plaats in die maalstroom trok, omdat die emotionele reactie voor hen echt leek. Het leek of het de enige reactie was die mogelijk was gezien de omstandigheden. Zoals er in een vraag werd gezegd: “Hoe kan ik niet boos worden wanneer ik iemand een kind of een dier zie mishandelen?” Welnu, dat is een overtuiging dat je maar op één manier kunt reageren, namelijk met boosheid. Maar als je die boosheid voelt, kun je er niet over praten, je kunt niet over die overtuiging praten die achter de boosheid zit, wanneer iemand wordt overmand door die boosheid.

Je ziet dat de gevallen wezens zich heel erg slim hebben gerealiseerd dat het eenvoudig zo werkt. Je introduceert een bepaalde overtuiging bij de mensen waardoor ze geloven dat je in een bepaalde situatie alleen maar met boosheid kunt reageren. Het is heel erg; wat die mensen doen is verkeerd; het risico dat dit in de samenleving gebeurt, is zo groot dat je hier alleen maar boos over kunt worden. Je moet wel boosheid voelen en die richten op die andere mensen, omdat je op een of andere manier gelooft dat die boosheid effect zal hebben op die mensen en een positieve invloed op de situatie. Nu zullen veel van jullie je wel realiseren dat er nauwelijks een geval is waarin een grote groep mensen die hun boosheid richtte op een situatie, de situatie ook echt heeft verbeterd. In de meeste gevallen werd dit een neerwaartse spiraal van geweld na geweld zoals al duizenden jaren in het Midden-Oosten het geval is. Er is dus geen positieve uitkomst. Maar je kunt dat niet tegen de mensen zeggen wanneer ze door een emotionele maalstroom worden overweldigd; zij kunnen dan niet op die manier praten. Zij zijn boos en zien geen andere oplossing dan die boosheid te richten op een zondebok, het doel, en dan doen wat nodig is om die bedreiging in hun ogen te neutraliseren.

Als je weer naar Hitler kijkt, dan zie je hoe dit zich op de klassieke manier openbaart. De meerderheid van de Duitsers waren ervan overtuigd dat de Joden het grootste zo niet het enige probleem in Duitsland waren en dat het verwijderen van Joden uit de Duitse samenleving veel problemen zou oplossen. Vanzelfsprekend was dit totaal irrationeel. Maar je kon op geen enkele manier met de mensen praten die in deze draaikolk zaten. En toen kwam er een moment in de dertiger jaren dat Duitsland niet meer terug kon. En dat de oorlog onvermijdelijk werd, omdat die het enige was die de illusie kon vernietigen waar het Duitse volk in gevangenzat. Zij zaten gedeeltelijk gevangen omdat Hitler de illusie had geprojecteerd dat zij en de Duitsers onoverwinnelijk waren. Het enige wat ervoor kon zorgen dat die illusie werd vernietigd en de Duitsers open te stellen om bepaalde dingen te onderzoeken, was dat zij de oorlog verloren. En omdat zij verloren, moesten ze de illusie onderzoeken, zij moesten erkennen dat zij niet onoverwinnelijk waren, want anders zouden ze wel hebben gewonnen. Wat Hitler hen dus had verteld, was dus niet waar, omdat dit werd tegengesproken door feiten, en wat hij hen nog meer had verteld, was dus ook niet waar. En toen begonnen ze het ene na het andere te onderzoeken en het land als geheel boekte enige vooruitgang.

De gevallen wezens zijn er heel knap in om de overtuiging te vestigen. Laat eerst een kleine groep mensen hun emotionele energie in die draaikolk gieten. En dan geleidelijk aan, soms heel erg langzaam, dit laten opbouwen tot een climax. Als je naar de samenleving kijkt, dan zie je dat er zelfs in moderne naties in deze tijd, in meerdere democratische naties een groeiende ontevredenheid heerst bij de mensen. Steeds meer mensen beginnen zich te realiseren dat er iets uit evenwicht is, iets zit niet goed in hun naties. In veel gevallen begrijpen ze niet wat het is, maar de waarheid is dat de inkomensongelijkheid waar wij over spraken in het webinar over Amerika, en de formatie van deze financiële machtselite de economie van de naties in een wurggreep houdt. Die elite hevelt de rijkdom van de mensen over.

De mensen in de democratische naties weten dat dit niet zou horen te gebeuren. Zij begrijpen niet volledig dat het gebeurt, maar zij voelen wel dat er iets fout gaat, zij zijn ontevreden. En de gevallen wezens kunnen heel goed een situatie scheppen en daar dan hun voordeel mee doen. Wij zouden zelfs kunnen zeggen dat zij er eigenlijk niet zo goed in zijn. Zij kunnen het alleen niet helpen dat zij gevallen wezens zijn. Zij doen wat gevallen wezens doen. Zij vestigen zich als een bevoorrechte elite. Zij vergaren met alle mogelijke middelen die ze tot hun beschikking hebben, door middel van leugens, bedrog, manipulaties, en wat dies meer zij, privileges en rijkdom en macht. Zij vormen een onevenwichtige samenleving.

Wanneer de mensen die onbalans beginnen te voelen en er ontevreden over worden, dan zijn de gevallen wezens er heel goed in om zich ermee te bemoeien en de mensen mee te slepen in een maalstroom die is gebaseerd op emoties, opdat zij het niet logisch kunnen beredeneren. Zij hebben niet meer het vermogen om erover te praten, omdat die vermogens worden overschaduwd door de emotionele reacties. Zij kunnen niet een stap achteruit doen, naar hun samenleving kijken en zeggen: “Waar ben ik nu echt ontevreden over?” “Wat gebeurt er eigenlijk in mijn samenleving?” In plaats daarvan krijgen ze een emotionele reactie, waarbij hun boosheid zich vaak richt op een andere groep mensen. De gevallen wezens slagen er dus in om eerst een situatie te scheppen die uit evenwicht is, dan een omweg te creëren waardoor zij zelf uit beeld blijven, onder de radar blijven, en niemand dat echt ziet. Niemand ziet echt dat de keizer geen kleren aan heeft. Er valt geen kwartje in het collectieve bewustzijn. Voor een groot deel komt dit, maar dat is niet de enige reden, maar voor een groot deel komt dit door de emotionele reacties, omdat veel mensen worden meegesleept omdat ze een bepaald gevoel willen hebben. Je begrijpt dat wanneer de mensen ontevreden zijn over hun samenleving, ook al is dit een democratie, dat komt omdat zij geen zelfvertrouwen meer hebben. Zij hebben het gevoel gekregen dat zij, hoewel dit een democratie is, hoewel ze stemmen, eigenlijk geen invloed kunnen uitoefenen, het maakt niets uit. Niemand verandert iets aan de samenleving. Zij hebben dus het gevoel dat zij niets in te brengen hebben; zij hebben het gevoel dat het niet uitmaakt op wie ze stemmen. En wanneer er iemand komt die de juiste dingen zegt, geloven ze dat het kan werken; dat wat die persoon zegt, mogelijk lijkt. Waarom? Omdat die persoon hen het gevoel geeft dat zij wel iets te zeggen hebben. Ik gebruik nogmaals een historisch voorbeeld om te vermijden dat ik tamelijk duidelijke hedendaagse voorbeelden neem die ik voor een ander keer wil bewaren.

Kijk eens terug op de jaren (19)20 na het einde van de Eerste Wereldoorlog toen de economie in Duitsland heel erg slecht ging. Nogmaals, bijna alle mensen voelden zich heel erg arm, voelden zich machteloos. Het Duitse volk begon zich heel erg machteloos te voelen. En dan komt Hitler, die een ander boodschap heeft. “Nee, nee, nee, het Duitse volk is niet machteloos. In tegendeel, zij zijn eigenlijk het superieure ras die de wereld in evenwicht kan brengen, als ze Hitler maar volgen. En als zij hun boosheid maar richten op degenen die eigenlijk het probleem zijn, namelijk de zondebok.” En je ziet dat Hitler zich realiseerde dat de Duitsers zich machteloos voelden en hij vormde een maalstroom waarin zij zich machtig voelden. Dit is natuurlijk een tamelijk vreemd fenomeen, als je hier naar kijkt. Je kijkt naar die massabijeenkomsten van tienduizenden mensen, hun ogen glazig en die zich de longen uit het lijf schreeuwden: “Heil Hitler.” En dan kun je zien dat zij eenvoudig werden gehypnotiseerd, maar in gedachten voelden ze dat ze macht hadden. Zij voelden collectief dat zij wel iets in te brengen hadden, omdat de boosheid die zij ontketenden, de boosheid die op de Joden werd gericht, of de vijanden van Duitsland, die boosheid gaf hen op zich al een gevoel van macht. Omdat dit het effect is van boosheid, het kan je tijdelijk een gevoel van macht geven.

Dit zie je door de hele geschiedenis heen; boosheid geeft de mensen het gevoel dat zij alles kunnen, en het kan hen soms in staat stellen om dingen te doen die ze normaal niet kunnen. Je ziet dit in veel gevechtssituaties, waarin degenen die boos werden, bijna onoverwinnelijk waren op het slagveld in een gevecht van man tegen man. En je kunt hetzelfde zien in andere situaties. Daarom zeggen sommige mensen, zelfs psychologen, dat boosheid een positieve emotie is. Misschien wel in bepaalde situaties om obstakels te overwinnen met boosheid, maar dit zijn geen ideale situaties, maar zeer onevenwichtige situaties op een duistere planeet als de aarde. In het spirituele rijk bestaat er dus geen boosheid, maar wel een bepaalde vastberadenheid. Dat is niet hetzelfde als boosheid op aarde. Als jij over zelfvertrouwen beschikt, als jij je niet machteloos voelt, kun je de vastberadenheid krijgen om te doen wat je wilt doen, zelfs als er wat weerstand tegen is op een dichte planeet als de aarde, maar je hoeft geen boosheid te voelen. Maar wanneer jij je machteloos voelt, kun je die maar op één manier overwinnen en dat is boosheid. Tenzij je natuurlijk de zelven opruimt die jou je zelfvertrouwen ontnemen. Maar veel mensen zijn daartoe niet in staat.

Je ziet opnieuw een hele spiraal, een nooit eindigende spiraal, een zich herhalende spiraal. De gevallen wezens scheppen een onbalans, zij profiteren van de onbalans om de boosheid van de mensen te richten op een of andere zondebok, zodat de gevallen wezens niet worden ontmaskerd als de ware oorzaak van die onbalans. Het gaat er tegenwoordig precies hetzelfde toe op de wereld. Nu hebben we het gehad over de studie naar de inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten. Je ziet dit ook in democratieën, hoewel niet in die extreme mate, maar die inkomensongelijkheid wordt veroorzaakt door de gevallen wezens, de financiële elite, die het hele financiële systeem manipuleren. Maar wat doen ze? Zij slagen erin om de mensen hun boosheid te laten richten op een andere groep mensen in plaats van op henzelf. En je begrijpt dat je iets kunt leren herkennen als student van geascendeerde meesters.

Je kunt het herkennen wanneer iemand die boosheid in mensen aanwakkert, die zelfs laat ontbranden, door hen een gemakkelijke uitweg te bieden door die op een andere groep mensen te richten in plaats van het echt probleem aan te pakken dat achter het gevoel van de mensen zit dat ze machteloos zijn. Met andere woorden, je kunt leren zien dat de gevallen wezens er heel goed in zijn om de mensen het gevoel te geven dat ze macht hebben door boosheid, maar zij geven de mensen geen macht, maar alleen het gevoel van macht. En dat is precies wat veel mensen op aarde willen.

Heel veel mensen zitten gevangen in hun emotionele lichaam, omdat het emotionele lichaam het belangrijkste is van hun vier lagere lichamen. Met andere woorden, het leven van die mensen draait om hun emoties. Daarom hebben ze in de eerste plaats geen zelfvertrouwen. Omdat zij hun emotionele niet de baas kunnen, worden ze vaak meegesleept in dingen waardoor ze zichzelf saboteren. En daarom doe je het minder goed dan de mensen die die macht wel hebben. Er dan krijg je dus mensen die het niet goed doen, die geen onderwijs volgen, die geen goede baan hebben en dan wordt het een zichzelf versterkende spiraal. Maar in plaats van dit te herkennen en de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen door te zeggen: “Wat kan ik doen om mijzelf te veranderen?”, richten ze die verantwoordelijkheid naar buiten, er is een factor in de buitenwereld die de oorzaak is van deze situatie waarin ze zitten. De samenleving, de andere mensen, dit of dat of nog iets anders. Er is altijd wel een zondebok op de wereld, die de oorzaak van het probleem is in plaats van naar zichzelf te kijken.

Nogmaals, hoe komt dat? Omdat de mensen die voornamelijk worden overmand door hun emotionele lichaam, het heel moeilijk vinden om naar zichzelf te kijken. Waarom? Omdat ze dan zouden zien dat zij een bepaald reactiepatroon hebben, als je gevangenzit in het emotionele lichaam en met boosheid reageert, dan word je boos op jezelf. Je zult ook andere negatieve emoties op jezelf richten. En die mensen kunnen dat niet verdragen, omdat zij niet kunnen beredeneren dat er geen rede is om boos te zijn. Er is geen reden om het jezelf kwalijk te nemen omdat je dit alleen maar hoeft te overwinnen en los te laten. Zij voelen zich dus gevangen. En dat komt door hun reactiepatroon.

Nu heb we jullie heel veel hulpmiddelen gegeven om je uit die reactiepatronen te bevrijden. Nogmaals, er treft je geen enkele schuld. Veel van jullie zijn opgegroeid in disfunctionele gezinnen en jullie ouders hadden een emotionele draaikolk die je min of meer daarin meesleepte. En jullie hebben in samenleving gewoond waarin een collectieve maalstroom was die aan jullie trok. Het is geen kwestie van iemand iets kwalijk nemen, maar de waarheid is dat het haalbaar is voor een student van geascendeerde meesters om de hulpmiddelen te gebruiken die we hebben gegeven om jezelf hieruit te trekken, je aan die emotionele maalstromen en reactiepatronen te onttrekken, opdat je leven niet meer wordt beheerst door je emoties, omdat jij je emoties kunt beheersen met je twee hogere lichamen.

Ik neem niemand iets kwalijk, maar de waarheid is dat je op dat punt moet zien te komen. En dit is een van de niveaus van Christusonderscheid, waarop je die emotionele spiralen, emotionele draaikolken, kunt herkennen en er niet in meegesleept te worden. Je kijkt gewoon naar de samenleving en zegt: “O, kijk eens naar de reactie van die mensen.” Je zou trouwens ook zover kunnen komen dat je kijkt wat iemand op Facebook zet. En dan kun je zien dat een post duidelijk de vibratie heeft van de solar plexuschakra. Je kunt het voelen als je het leest, dat het je solar plexuschakra in beroering brengt. Misschien kun je zover komen dat het niet je chakra beroert, maar voelt dat in die boodschap de energie van de solar plexuschakra zit. En dan kun je natuurlijk kiezen of jij je meegaat aan dit soort boodschappen. Maar je kunt ook naar jezelf kijken en zien: “Reageer ik ook zo?” “Heb ik sterk de neiging om te weerleggen wat iemand zegt om te bewijzen dat hij ongelijk heeft, om zijn of haar mening te laten veranderen?” En als je dat voelt, dan besef je dat iets in jou je gevoelig maakt om je te laten meeslepen in die maalstromen die de gevallen wezens hebben geschapen.

Je krijgt eenvoudig het volgende. Op het eerste niveau van Christusonderscheid kijk je naar de fysieke wereld, je kijkt naar de daden van mensen, jij kijkt naar wereldgebeurtenissen, persoonlijke gebeurtenissen, persoonlijke daden, en je leert herkennen welke verdeeldheid creëren, welke berusten op geweld, of geweld aanwakkeren, en je haalt jezelf daar weg. Het volgende niveau van Christusonderscheid is het emotionele niveau waarop je de emotionele maalstromen leert herkennen die je binnenhalen, die andere mensen binnenhalen, en je leert eenvoudig de vibratie hiervan te voelen. In de meeste gevallen heb je te maken met de energie van de solar plexuschakra. Er wordt solar plexus energie op je chakra gericht om die in beroering te brengen en een reactie aan jou te ontlokken. Als je merkt dat je reageert en de hulpmiddelen hebt om daarmee om te gaan, leg dan die overtuigingen bloot. Want waarom zou je per slot van rekening de mening van ander mensen moeten veranderen?

Wanneer je de leringen die we hebben gegeven over vrije wil echt hebt begrepen, dan weet je dat jij niet verantwoordelijk bent voor de gevoelens van andere mensen. Wij hebben hier veel leringen over gegeven. Je bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens van andere mensen. Iemand kan je dat kwalijk nemen, iemand die je na aan het hart ligt kan je daar rechtstreeks van beschuldigen, omdat zij boosheid voelen of dat hen geweld is aangedaan door iets wat je zei of deed. En kunt natuurlijk naar je eigen daden kijken en zeggen: “Heb ik die ander echt pijn gedaan?” In de meeste gevallen is dat niet zo. Je leert herkennen dat er altijd een bepaalde groep mensen is die altijd probeert om een emotionele reactie aan anderen te ontlokken. Waarom doen ze dat? Omdat zij daar energie van krijgen. En als zij erin slagen om je daarin mee te krijgen, geeft dat hen zelfvertrouwen. Zij voelen zich machtig, maar als zij jou een slecht gevoel kunnen geven, krijgen zij een bepaald gevoel van macht. Daar zitten natuurlijk collectieve entiteiten achter die het emotionele lichaam van die mensen beheersen en die entiteiten stelen energie van mensen, van jou. Dit is het belangrijkste mechanisme dat erachter zit, emotionele energie stelen. Je kunt zover komen dat je dit herkent en zegt: “Wat die mensen ook op me richten, dat ik de reden ben dat zij zich slecht voelen, ik hoef het niet te accepteren, omdat ik niet verantwoordelijk ben voor hun gevoelens.”

Je kunt een heel eenvoudig proces in jezelf doorlopen. Stel er is iemand, een kind, een echtgenoot, een ouder, iemand op je werk, die zich ergert en jou daarvan de schuld geeft, omdat je iets hebt gezegd of gedaan om de ander van streek te maken. Je kunt jezelf dan afvragen: “Deze persoon geeft mij de indruk dat ik de oorzaak ben van zijn negatieve gevoelens. Dat houdt dan in dat ik bepaalde macht over het emotionele lichaam van deze persoon heb. Waarom zou ik mij er anders verantwoordelijk voor voelen dat iemand zich zo voelt? Als ik geen enkele invloed op de emoties van iemand heb, hoe kan ik dan verantwoordelijk zijn voor de emoties van iemand anders? Als ik echt macht bezat over de emoties van een ander, zou hij zich dan zo van streek voelen? Per slot van rekening ben ik geen negatief persoon, ik wil niemand kwetsen. Ik wil niet dat iemand zich slecht voelt. Als ik dus macht had over de gevoelens van iemand, dan zou hij zich vredig en gelukkig voelen, in plaats van geërgerd en boos. Vanwege het feit dat hij zich niet zo voelt als ik zou willen, kan ik dus concluderen dat ik geen macht heb over de emoties van een ander. En waarom zou ik me dan verantwoordelijk moeten voelen voor de emoties van die persoon, als ik ze toch niet kan veranderen?”

Je begint nu te redeneren met jezelf en je realiseerde je dat je dit alleen maar kunt wanneer je niet in een maalstroom wordt gezogen die je overmant. Maar de meesten van jullie kunnen onze hulpmiddelen gebruiken om jezelf weer uit zo’n maalstroom te halen, je wordt er dus niet totaal door overweldigd. Dan kun je ook beginnen te redeneren met je emoties, beredeneren wat je voelt. En dan kun je zeggen: “Het kan zijn dat ik me nu een beetje geërgerd voel, misschien wel schuldig, misschien krijg ik wel het gevoel dat ik deze persoon niet mocht kwetsen, of dat ik er iets aan moet doen. Maar hoe komt het dat ik mij zo voel? Is dat rationeel? Moet ik me zo voelen om iets waar ik niet verantwoordelijk voor ben? Als ik niet verantwoordelijk ben voor de gevoelens van iemand anders, waarom zou ik me dan laten beïnvloeden door de gevoelens van iemand anders? Waarom zou ik niet het recht hebben als onafhankelijk mens mijn eigen gevoelens uit te kiezen zonder dat dit afhangt van hoe iemand anders zich voelt?” Wanneer je zo begint te redeneren, dan voelen de meesten van jullie bijna ogenblikkelijk enige weerstand tegen dit proces. En die komt van de gescheiden zelven. Wat je eigenlijk aan het doen bent, is dat je die zelven in een catch 22 zet. Als ze niet tegen jouw redeneringsproces ingaan, zul jij je niet meer door hen laten beïnvloeden. Ze moeten je dus wel weerstand laten voelen en ervoor zorgen dat je stopt met redeneren op deze manier. Door zo te redeneren leg je hen bloot, en dan kun je ze gaan zien, naar hen kijken en zeggen: “Waarom voel ik dit zo? Waarom voel ik mij schuldig als mij moeder mij de schuld geeft dat zij zich slecht voelt?” Dit gaat natuurlijk terug op je jeugd. Het kan naar vorige levens leiden. Maar er zit een overtuiging achter. Er is een gescheiden zelf dat werd geschapen als reactie op het feit dat je ergens de schuld van kreeg. Het is begrijpelijk dat je dit hebt. Nogmaals, er wordt je niets kwalijk genomen. Maar de vraag is simpel: Wil je hier de rest van je leven mee leven en zelfs in toekomstige levens of wil je een poging ondernemen om het nu te doorzien, de hulpmiddelen te gebruiken die we jullie heb gegeven om dat gescheiden zelf bloot te leggen, de overtuiging die erachter zit, te zien dat die overtuiging irrationeel en onnodig is? En het dan allemaal los te laten? De hele overtuiging los te laten die voor deze emotionele reactie heeft gezorgd.

Waarom zou je moeten reageren op de emoties van andere mensen? Wanneer je de hogere niveaus van Christusschap bereikt, zul je echt zover zijn dat je een kamer binnen kunt gaan waarin tientallen mensen ruziemaken en zo hard ze kunnen schreeuwen en jij geen reactie meer voelt in je emotionele lichaam. Of je kunt het nieuws lezen of een website die andere mensen ergens de schuld van geeft en geen reactie voelen in je solar plexuschakra. Waarom ben jij hier verantwoordelijk voor? Je kunt gewoon erkennen dat mensen het recht hebben om op elk bewustzijnsniveau te zijn dat ze willen. Mensen hebben het recht om op situaties te reageren op grond van hun bewustzijnsniveau, maar jij hebt aan de andere kant ook het recht om op de wereld te reageren op jouw bewustzijnsniveau, wat hun niveau ook is. Je hoeft dat niet te doen; je bent niet verplicht om meegezogen te worden in hun reactie. En naarmate je meer Christusschap krijgt, word je er ook niet meer in meegesleept. Mijn geliefden, je kunt niet als Levende Christus geïncarneerd zijn als je reageert op de emoties van andere mensen. Dit betekent niet dat je geen empathie en mededogen voor mensen kunt voelen. Maar dat is niet hetzelfde als reageren op de emoties van anderen door hun emoties jouw emotionele lichaam in beroering te laten brengen. Begrijp je het verschil? Het is belangrijk om hier over na te denken, en hierover te blijven nadenken tot je het innerlijk ervaart en begrijpt. Ja, ik hoef mijn emoties niet te laten beïnvloeden door de emoties van andere mensen.

Natuurlijk hebben de gevallen wezens er alles aan gedaan om je te laten geloven dat dit niet goed is, dat jij je wel zou moeten laten beïnvloeden door de emoties van andere mensen. Heel veel mensen om je heen, zouden je tegenstand kunnen bieden als je die emotionele patronen doorbreekt die ze sinds hun kindertijd hebben gebruikt om jou in hun macht te krijgen. Zij zouden weleens boos kunnen worden, zij zouden je ervan kunnen beschuldigen dat jij niet meer om hen geeft, dat jij niet meer van hen houdt, dat je een vreemde bent geworden, dat je alleen maar om jezelf geeft en al dat soort dingen op persoonlijk niveau. Op collectief niveau zijn er ook veel dingen. De christelijke religie is bijvoorbeeld gebruikt om het idee te creëren dat je mededogen voor andere mensen moet voelen, voor de mensen die lijden. Omdat zij de gevallen wezens met de christelijke religie hebben geschapen, een emotionele maalstroom waarin jij je zou moeten laten meeslepen. Anders ben je niet meelevend. Maar dit is eenvoudig een verzinsel van de gevallen wezens.

Er komt een moment op je pad waarop je beseft dat je voor een fase op het pad staat dat jij je moet bevrijden van de emotionele trekkracht van andere individuele mensen en het collectieve bewustzijn. Je krijgt pas meer Christusschap als je dat niveau voorbij bent en je emotionele lichaam hiervan bevrijd hebt. En daarom is dit niet egoïstisch. Dit is niet egocentrisch. Dit moet je doen volgens je Goddelijke plan. Nu zullen de gevallen wezens natuurlijk zeggen dat de Christus zijn egocentrisch is. Er zijn gevallen wezens die zich vermommen als psychologen die zouden zeggen dat de definitie van een narcist niet heel veel verschilt van een Christuswezen. Maar dit is ook weer een totale manipulatie. Zoals we hebben gezegd, moet jij je, om het collectieve bewustzijn op te trekken, eerst onttrekken aan het collectieve bewustzijn. Als je dat doet, ga je door een periode heen – en die hebben we allemaal gehad – waarin je enigszins ongevoelig wordt voor de gevoelens van andere mensen of zelfs hun argumenten. Je bent niet bezig met hun gevoelens, je begint geen ruzies met hen. Je houdt je niet eens bezig met mentale argumenten en discussies met hen. Je trekt je boven het collectieve bewustzijn uit, zodat je het collectieve kunt optrekken, en dat is geen egoïstische daad.

Schijnbaar ongevoelig worden voor de negatieve emoties van anderen is niet egoïstisch. Het is eigenlijk een niet-egoïstische daad. Nu wil dat niet zeggen dat je ego je niet voor de gek kan houden, waardoor je denkt dat je spiritueel bent, maar dat het zo belangrijk is dat jij spirituele vooruitgang boekt dat je andere mensen kunt negeren. Ik heb het niet over het negeren van andere mensen, weigeren om mensen te helpen op legitieme manieren. Ik heb het erover dat jij je niet moet laten meetrekken in emotionele maalstromen en reactiepatronen die andere mensen gebruiken om je mee te krijgen. Zij kunnen je ervan beschuldigen dat je egoïstisch bent, wanneer je dit doet. Maar dat is niet zo. En het betekent niet dat je al het contact met hen moet verbreken, maar wel dat je op een neutrale manier met hen om kunt gaan opdat je kunt zien of jij hen kunt helpen of niet. En als je hen niet kunt helpen, dan heb je het recht om een stap terug te doen en te zeggen: “Ik kan niet al mijn tijd en aandacht besteden aan mensen die ik niet kan helpen. Ik moet me richten op mensen die ik wel kan helpen, omdat zij ervoor openstaan om naar een paar inzichten te luisteren die ik heb gekregen.” Er zit altijd een dunne scheidslijn tussen, omdat je ego op elk niveau je vooruitgang zal proberen te verdraaien. En daardoor hebben bepaalde mensen geloofd dat zij hun echtgenoot moesten achterlaten, hun kinderen achterlaten, hun ouders achterlaten, de rest van de samenleving moesten achterlaten. Maar daardoor liepen ze alleen maar voor hun problemen weg in plaats van de problemen in hun psyche aan te pakken. Dit moedigen we niet aan. Dit is niet het pad naar Christusschap. En je ziet dus dat er maar een dunne scheidslijn zit tussen jezelf wegtrekken uit emotionele reacties op andere mensen en weglopen van het afrekenen met je eigen psychologische problemen. Er kan wel een periode zijn waarin je te ver in één richting gaat. Maar nogmaals, als je de hulpmiddelen gebruikt die we hebben gegeven, zul je geleidelijk aan wel het evenwicht vinden. En als je denkt dat je voor je problemen weg moet lopen, dan zeg je gewoon: “Oké, nu wordt het tijd om met die problemen af te rekenen in mijn psyche en er niet meer voor weg te lopen.” En als je de dingen in jouw psyche onder ogen wilt zien, dan zul je inderdaad vooruitgang boeken.

Mijn geliefden, er zijn nogal wat mensen die deze leringen al heel wat jaren volgen, die significante vooruitgang hebben geboekt door dingen in hun psyche te overwinnen, maar de meesten van jullie hebben nog steeds dingen in hun psyche waar jullie niet aan toe zijn, ze onder ogen te zien, maar je begrijpt dat er een bepaalde fase op het pad is dat het niet alleen legitiem is maar absoluut noodzakelijk dat je niet naar bepaalde dingen in je psyche kijkt, omdat je er nog niet aan toe bent om ermee af te rekenen. Zoals we hebben gezegd, zijn er honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. Op elk niveau is een illusie in je eigen psyche waar je naar moet kijken, maar als je op het zevenentachtigste niveau bent, dan ben je er niet aan toe om naar de illusie op het honderdtwintigste niveau af te rekenen. Niemand is daaraan toe. Dit is eenvoudig hoe het pad werkt en je kunt het jezelf niet kwalijk nemen en ook anderen niet dat je niet op een hoger niveau zit dan je nu bent. Wat je wel kunt doen, is naar jezelf kijken en beslissen dat je bereid bent om af te rekenen met de problemen in je eigen psyche waar je nu aan toe bent. En als je die beslissing neemt, dan weet je wat die problemen zijn, omdat ze jouw iedere dag beïnvloeden en bepalen hoe jij je over jezelf voelt en over andere mensen en het leven op deze planeet.

Het volgende niveau, het tweede niveau van Christusonderscheid is het emotionele niveau waarop je die energie voelt. Dit zijn tijdelijke draaikolken waar mensen in gezogen worden. Maar er zijn ook blijvende emotionele maalstromen. Dit zijn maalstromen van boosheid over de hele wereld, maar meer in bepaalde regio’s dan andere. Het Midden-Oosten is een voorbeeld van hoe die boosheid al duizenden jaren van generatie tot generatie in stand wordt gehouden. Er is een andere grote maalstroom, die bestaat uit seksuele energie, waar mensen in worden gezogen en de kunstmatige behoefte voelen dat ze seks nodig hebben. En dat wordt bevorderd door films, televisieseries, reclame, boeken, allemaal dingen die je het gevoel geven dat je meer seks moet hebben dan je nu krijgt, of de hele tijd seks wilt hebben, en dit is natuurlijk niet natuurlijk. Het is zelfs niet natuurlijk op fysiek niveau, maar het is zeker niet natuurlijk op emotioneel niveau dat je stuitchakra voortdurend in beroering wordt gebracht door seksuele energie, zodat je, zoals Astrea in een vorig webinar heeft gezegd, verslaafd bent aan seks. Hier kun je ook naar kijken en zien of het jou ook heeft beïnvloed.

Ook in chakra die de zetel van de ziel is, zijn bepaalde maalstromen die je het gevoel geven dat je het leven ernstig moet nemen. Je mag niet creatief zijn, omdat creativiteit niet rationeel is. Je verdient er geen geld mee, je doet er niets mee, je kunt niet meer speels zijn, je bent nu volwassen. Je kunt niet meer spelen, je mag geen kind meer zijn. Er zijn voortdurend matrixen die je stuitchakra beroeren, de zetel van je ziel en de solar plexuschakra met de bedoeling om je mee te trekken in een negatieve reactie. Er is zelfs een permanente maalstroom die aan je hartchakra trekt om liefde te vervormen, omdat je een bepaalde houding moet hebben met betrekking tot liefdesrelaties, dat jij je op een bepaalde manier moet gedragen als je een liefdevol persoon bent, en dat het absoluut verkeerd is als jij niet liefdevol bent. Als iemand je daar dus van beschuldigt, moet je knopen in jezelf maken om er niet van beschuldigd te worden dat jij niet liefdevol bent en al dat soort dingen meer. Naar deze dingen kun je op lange termijn gaan kijken, maar je eerste opdracht is om naar jezelf te kijken en te zien of je wordt meegezogen naar reacties van je solar plexuschakra van boosheid en geïrriteerdheid op persoonlijk niveau of het niveau van de samenleving, bepaalde religies, ideologieën, politieke figuren, wat ook maar, wat je boos maakt op een zondebok, een andere groep mensen. Dit is duidelijk het meest destructieve voorbeeld van die emotionele maalstromen, omdat je boosheid op andere personen richt, en zelfs geweld tegen hen aanwakkert of gebruikt. Wanneer boosheid wordt opgebouwd tot op een bepaald niveau kan een grote groep mensen niet aan geweld ontkomen. Boosheid die wordt opgebouwd tot een cruciale intensiteit zal tot geweld leiden bij minstens een derde van de mensen die momenteel op aarde zijn geïncarneerd. Als jij het bewandelen van het pad naar Christusschap serieus opvat, dan wil je daar niet bij horen, want dit zal je Christusonderscheid niet bevorderen.