Christenen houden de Vooruitgang van de Democratie in Amerika tegen

 

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 8 oktober 2022 – Webinar voor America – De Wederopstanding van de Democratie

IK BEN Jezus Christus.

Ik ben het wezen dat het spirituele ambt bekleedt van Planetaire Christus, Planetaire Verlosser. Ik ben het wezen dat tweeduizend jaar geleden was geïncarneerd als Jezus Christus, want ik ben altijd bij jullie, zelfs tot aan het einde van de wereld. Maar hoe kan ik bij jullie zijn nu ik niet meer een fysiek lichaam heb?

Veel christenen in Amerika en over de hele wereld denken hier niet echt over na. Er is hen een of ander verhaal verteld, maar ze denken er zelden over na. Heb ik een valse belofte gedaan toen ik zei: “Ik ben altijd bij je?” Ze geloven dat ik naar het spirituele rijk ben geascendeerd, maar ze geloven ook dat ik niets kan doen nu ik daar boven ben en jij nog steeds hier beneden. Hoe ben ik bij je als ik verzegeld ben in een afgelegen hemel, waarin ik niets kan doen om jou te helpen die nog steeds op aarde worstelt? Hoe ben ik dan bij jou? Hoe kan ik mijn belofte waarmaken? Welnu, ik ben een spiritueel wezen. Vanwege de Wet van Vrije Wil ben ik niet bevoegd om direct iets op het fysieke vlak te doen, maar wat ik wel kan, is samenwerken met alle mensen die bereid zijn zich af te stemmen op mijn wezen als spiritueel wezen.

Daartoe is deze boodschapper bereid. Veel andere mensen hebben het de afgelopen tweeduizend jaar tot op zekere hoogte ook gedaan, niet op dezelfde manier door mij via hen te laten spreken, maar door tenminste een impuls te krijgen, enkele ideeën, zelfs het gevoel van mijn aanwezigheid, het gevoel van mijn energetische vibratie en op die manier ben ik bij jou. Ik ben voortdurend bij ieder mens hier op aarde! Maar ben jij in gedachten, in je bewustzijn, bij mij? Of is je hart verre van mij omdat je geest verre van mij is?

Het bewustzijn van Satan in de christelijke kerken in Amerika
Wat ik tot nu toe heb gezegd, heeft er al toe geleid dat de overgrote meerderheid van de christenen in Amerika mij afwijst en alles verwerpt wat ik zeg, dat dit onmogelijk Jezus Christus kan zijn. Is het niet ironisch dat het feit dat er een religie is met veel verschillende kerken die beweren dat zij de religie van Christus hebben? Sommigen beweren zelfs dat de leiders van hun kerken Christus vertegenwoordigen, dat zij de enigen zijn die Christus vertegenwoordigen, dat ze op de een of andere manier een patent op Jezus Christus hebben gekregen. Maar zijn ze bereid zich af te stemmen op mijn wezen, op mijn hart? Zijn ze bereid te luisteren naar het levende Woord dat ik spreek door wie ik ook verkies te spreken? Want jullie zijn niet degenen die kiezen wat ik als spiritueel wezen doe.

Dit willen ze niet begrijpen. Ze zijn niet bereid om hiermee te worstelen. En hoe komt dat? Ze zijn zo druk bezig te kijken naar de splinters in de ogen van hun broers en zussen dat ze niet bereid zijn om naar de balk in hun eigen oog te kijken, en wat is die balk? Dit is de balk, het bewustzijn, dat ik uitdaagde toen ik tegen Petrus zei: “Ga achter mij satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.” Petrus zei tegen mij: “Laat het ver van U zijn, Heer! Er zal u niets overkomen dat niet in overeenstemming is met mijn verwachtingen of wat er met de Levende Christus zou mogen gebeuren.” En dit is het bewustzijn dat tot op de dag van vandaag door de christelijke religie wordt beoefend. Het wordt overal ter wereld gevonden waar christelijke kerken zijn, maar het is tegenwoordig vooral krachtig in Amerika. Het is een van de belangrijkste dingen die de vooruitgang in Amerika in de weg staan en daar wil ik het in deze verhandeling over hebben, want zoals we weten, zullen sommigen het wel begrijpen, zullen sommigen wel oren hebben om te horen en ogen om de balk in hun eigen oog te zien.

Stel je nu eens voor, ik realiseer me dat de meeste christenen in Amerika van jongs af aan geprogrammeerd zijn om hun verbeeldingskracht niet te gebruiken, vooral niet als het gaat om hun religie met haar doctrines en dogma’s. Maar hoe het ook zij, laten we ons voorstellen dat ik, Jezus Christus, een spiritueel wezen met alle macht in de hemel en op aarde, besloot een fysiek lichaam aan te nemen en in Amerika te verschijnen, in Amerika rond zou lopen of misschien rijden aangezien dit het land is van de auto en dat ik zou preken. Wat zou ik preken als ik vandaag in Amerika zou verschijnen? Welnu, het eerste waar we mee te maken hebben, is dat veel christenen zouden zeggen dat ik, aangezien ik de Zoon van God was, en aangezien ik perfect moest zijn toen ik tweeduizend jaar geleden geïncarneerd was, tegenwoordig precies hetzelfde zou zeggen als toen, omdat wat ik toen zei perfect was, dit was het Woord van God, dus hoe zou dat dan verbeterd kunnen worden?

Dit is natuurlijk het bewustzijn van Petrus, het satanbewustzijn, dat wil dat Christus zich aanpast aan zijn eigen bewustzijnsstaat. Ik heb het al eerder gezegd, ik zeg het nog een keer: “Waarom komt Christus naar de aarde?” Omdat mensen gevangenzitten in het doodsbewustzijn, het satanbewustzijn, het bewustzijn dat door Petrus wordt geïllustreerd. Christus komt om hen tot leven te wekken, het leven van het Christusbewustzijn. Hoe kan de Christus je wekken als het overeenkomt met je verwachtingen die berusten op het satanische bewustzijn? Dat kan niet! Dat is onmogelijk! Toen, tweeduizend jaar geleden, waren er veel mensen die me afwezen omdat ik iets zei of deed wat niet overeenkwam met hun verwachtingen van hoe een spirituele leider, mogelijk de Messias, zou moeten praten of handelen.

Wie waren die mensen? Welnu, er waren veel mensen, maar zeker, zoals je zelfs in de Bijbel kunt zien, waren er veel mensen die tot de gevestigde religieuze leiders, de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de Sadduceeën, het sanhedrin, behoorden. Omarmden zij me? Accepteerden ze wat ik zei? Waren ze bereid om veranderd te worden? Waren ze bereid hun religie te veranderen op basis van het Levende Woord van God? Nee, ze vonden iets wat ik iets zei of deed dat niet aan hun verwachtingen voldeed en ze verwierpen alles wat ik deed, wat ik zei op basis van dat ene. Dit is het satanbewustzijn.

Wat zou Jezus tegenwoordig tegen de Amerikanen zeggen?
Stel je nu voor dat ik vandaag door Amerika zou lopen preken. Wie zouden mij als eerste afwijzen? De leiders van vrijwel alle christelijke kerken in Amerika; dat zouden de Schriftgeleerden en de farizeeërs, de Sadduceeën en het sanhedrin zijn. Die wijze mannen, want het zijn nog steeds mannen die dachten dat ze beter dan de Levende Christus wisten wat de Levende Christus zou zeggen. Een van de redenen zou zijn dat ik niet zou zeggen wat ik destijds zei. Ik zou over veel dezelfde kwesties praten omdat de psyche van de mens de afgelopen tweeduizend jaar niet zoveel is veranderd, zeker niet zoveel als ik had gehoopt. Maar ik zou niet dezelfde woorden zeggen en ik zou natuurlijk praten over kwesties van tegenwoordig die tegenwoordig relevant zijn. Ik zou tegenwoordig niet in gelijkenissen praten omdat het bewustzijn is gegroeid. Mensen weten tegenwoordig zoveel meer, zodat ik veel directer kan praten.

Ik zou niet dezelfde beelden gebruiken. Er zou geen barmhartige Samaritaan zijn als ik tegenwoordig zou spreken, want hoeveel Samaritanen zijn er in Amerika? Ik zou andere manieren vinden. Ik zou praten over wat er gaande is in de Amerikaanse samenleving en de leiders van christelijke religies zouden natuurlijk zeggen: “Dit kan niet de echte Jezus zijn; de echte Christus die op deze manier spreekt, want die zou niet veel anders zijn dan de manier waarop hij tweeduizend jaren geleden sprak.” Welnu, is de wereld anders dan tweeduizend jaar geleden? Waarom zou ik dan niet praten op basis van hoe de wereld er nu uitziet? Er zit een zekere ironie in waarop ik wil wijzen, omdat juist de mensen in Amerika die beweren dat zij Christus vertegenwoordigen voor het Amerikaanse volk, de eersten zouden zijn om mij af te wijzen als ik in een fysieke vorm zou verschijnen. Denk hierover na. Denk hier eens over na en denk dan verder. Hoe wijs je de Levende Christus af? Tweeduizend jaar geleden toen ik geïncarneerd was als Jezus, werd ik gezalfd tot de Levende Christus: Ik kan zelf niets doen, de Vader in mij doet het werk.

Ik, als geïncarneerd wezen, was niet de Levende Christus. Ik was de open deur voor het Christusbewustzijn, om dat door mij heen te laten schijnen. Dit hebben ze ontkend sinds de stichting van de katholieke kerk. Wat is dat? Het berust op het Petrusbewustzijn, dat hij niet overwon, zoals je duidelijk kunt zien als je het Nieuwe Testament leest en zijn reactie op mijn kruisiging en arrestatie. Petrus heeft nooit het Petrusbewustzijn, het satanische bewustzijn, overwonnen. Hij wilde dat Christus zich aan zijn bewustzijn aanpaste, hoewel hij had ingezien dat ik een ander bewustzijn had, wilde hij toch dat ik mij aanpaste. Hij nam dit mee naar Rome, wat tot uiting kwam in zijn eis om ondersteboven te worden gekruisigd omdat hij het niet waard was om op dezelfde manier als Christus te worden geëxecuteerd. Maar wat zei ik tegen mijn discipelen? Dat ze één moesten worden, niet alleen met mij, maar met het Christusbewustzijn waarmee ik één was geworden. Hoe word je de Levende Christus? Alleen door één te worden met het universele Christusbewustzijn.

Maar nogmaals, volgens deze christenen en hun letterlijke interpretatie van het woord van God, was ik niet de Levende Christus. Ik was al vanaf het allereerste begin God. Ik was fundamenteel anders dan alle andere mensen en dit is nogmaals het satanische bewustzijn dat wat wil doen? Het wil de missie van Christus vernietigen door alle mensen te laten denken dat ik fundamenteel anders was dan zij, zodat ze mijn voorbeeld niet kunnen volgen en het Christusbewustzijn kunnen aannemen. Dit zal door vrijwel alle kerkleiders in Amerika worden ontkend, of ze nu katholiek of luthers of evangelisch zijn of hoe ze zichzelf ook noemen. Dit zal worden ontkend. Maar hoe kunnen ze dat ontkennen? Omdat ze in het satanische bewustzijn, het Petrusbewustzijn, zitten en ze zijn hierdoor verblind en ze denken dat ze het beter weten dan Christus, beter dan God. Wanneer je naar hun psyche kijkt, dan kijken ze naar de wereld. Zij, of ze zich er nu van bewust zijn of niet, denken dat “God en Christus daarboven in de hemel zijn, maar wij zijn hier beneden, wij zijn de leiders van de mensen hier beneden en we weten hier beneden wat mensen hun verlossing zal geven. Wij weten wat er moet gebeuren”.

Welnu, dit is precies hetzelfde bewustzijn dat je zag bij de Schriftgeleerden en farizeeërs. Wat heb ik tegen hen gezegd, de Schriftgeleerden en farizeeërs? “Hypocrieten! Jullie zijn kinderen van jullie vader, de duivel. Jullie komen uit gebleekte graven gevuld met doodsbeenderen.” En als ik vandaag over de aarde zou lopen en deze christelijke predikanten zou ontmoeten die met hun verfijnde interpretaties van de Bijbel kwamen, wat zou ik dan tegen hen zeggen? “Hypocrieten! Jullie zijn kinderen van jullie vader de duivel, jullie zitten vol doctrines van dode mensen.” En hoe zouden ze dit opnemen? Ze zouden me afwijzen, ze zouden er alles aan doen om de mensen zover te krijgen dat ze me zouden afwijzen, waarom? Omdat ze hun positie, hun macht, hun voorrechten zouden verliezen. Die zouden ze verliezen. Maar wat betekent dat? Degene die zijn leven probeert te redden, zal het verliezen, maar wie bereid is zijn leven te verliezen omwille van mij, zal het vinden, zal het eeuwige leven vinden.

Als er iets is waar je hier op aarde zo aan vasthoudt dat je de Levende Christus die voor je staat, verwerpt om dat te behouden, dan kun je niet tegelijkertijd beweren dat je de vertegenwoordiger van Christus bent, want dat is zuivere, absolute hypocrisie. Er is geen andere manier om dit vanuit het perspectief van Christus te bekijken. Er zijn talloze andere manieren om ernaar te kijken vanuit het perspectief van mensen die vastzitten in het satanbewustzijn; ze kunnen allerlei interpretaties bedenken. Maar de meesten van hen zullen er de voorkeur aan geven om het gewoon te negeren: “Jezus Christus zou er onmogelijk voor kunnen kiezen om via deze persoon te spreken van wie niemand heeft gehoord, die zelfs geen christelijke predikant is, die nog nooit iets bijzonders heeft gedaan, die geen specifieke positie heeft of een autoriteit is in de samenleving. Dat kan onmogelijk waar zijn, dus we kunnen het veilig negeren”.

Natuurlijk zouden ze hetzelfde doen als ik fysiek zou verschijnen; ze zouden zeggen: “Het is onmogelijk dat de echte Jezus Christus ervoor zou kunnen kiezen om in deze fysieke manifestatie te verschijnen en onze doctrines en standpunten ter discussie te stellen. Daarom moet dit wel een valse Christus zijn, hij komt ‘van de duivel’ en we kunnen hem wel negeren.” En natuurlijk kan dat, vrije wil is vrije wil. Maar toch zullen sommige mensen in Amerika hem niet negeren. Sommigen zullen het zelfs begrijpen vanuit de Christus, vanuit het collectieve bewustzijn, en hoewel ze niets weten over deze boodschapper of geascendeerde meesters, zullen ze in staat zijn om naar de christelijke religie te kijken en iets zien wat ze nog niet eerder hebben gezien, omdat dit in schokgolven, zou ik kunnen zeggen, naar het collectieve bewustzijn van Amerika gaat. Sommigen zullen het begrijpen, sommigen zullen ontwaken, sommigen zullen bereid zijn hun leven te verliezen om een hoger bewustzijn van Christus, de Christusrealiteit, te krijgen.

De fundamentele psyche van de christelijke kerken in Amerika
Ik zou hier nog wat verder op in willen gaan door te spreken over waar het fundamentele bewustzijn, de fundamentele psyche, van de christelijke beweging in Amerika uit bestaat en hoe het Amerika beïnvloedt. Nu heeft Saint Germain in een aantal dictaten gesproken over de economie en hij en andere meesters hebben gezegd: “Is het echt logisch dat je een democratisch politiek systeem hebt, maar een economisch systeem dat volledig antidemocratisch is door een kleine elite te laten doen wat ze willen om de rijkdom in hun eigen handen te concentreren en het van de mensen af te pakken.” Natuurlijk is dit ook de antichrist, een antichristelijk economisch systeem.

Want heb ik niet gezegd: “Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen?” En doet de financiële elite in Amerika dat, en ook al heel lang, bijna sinds de oprichting van deze natie? Is het christelijk, is het christelijk om de rijkdom van de mensen te stelen en in handen van één procent te concentreren? Natuurlijk kunnen sommigen wel begrijpen dat dit niet zo is.

Dan is de logische consequentie dat je de vraag stelt: “Is het logisch dat een land met een democratisch politiek systeem een dominante religie heeft die volledig en volkomen antidemocratisch is?” Veel mensen zullen hier natuurlijk bezwaar tegen hebben, omdat sommigen van jullie misschien wel de tegenstand van het collectieve bewustzijn kunnen voelen alleen al als je dit zegt. En ze zullen zeggen: “De christelijke religie, de christelijke dominees en het christelijke volk, respecteren de democratie natuurlijk wel.” Doen ze dat nu dan? Doen ze dat echt? Wat heb ik zojuist gezegd? De fundamentele psyche van christelijke leiders en veel leden van christelijke kerken in Amerika denken dat zij het beter weten.

Ze denken niet bewust dat ze het beter weten dan God of Christus, maar ze denken zeker bewust dat zij het beter weten dan andere mensen. Zij weten als geen ander hoe Amerika geregeerd moet worden. Ze geloven dat Amerika geregeerd moet worden op grond van hun specifieke persoonlijke, subjectieve interpretatie van de christelijke Bijbelboeken. Ze geloven natuurlijk dat hun interpretatie niet subjectief is, maar objectief en de enige manier waarop de Bijbelboeken kunnen worden geïnterpreteerd, is letterlijk.

Maar mijn geliefden, doe dan gewoon een simpele oefening. Selecteer vijf van deze evangelisch-lutherse kerken in Amerika. Kijk naar hun doctrines. Kijk hoe ze bepaalde verzen uit de Bijbel interpreteren en zie de verschillen. Kijk hoeveel verschillende interpretaties mensen hebben bedacht van dezelfde Bijbelgedeelten en vraag je dan af: “Kan dit objectief zijn?” Oh ja. Veel mensen zullen zeggen: “Nee, de anderen hebben het mis. Wij zijn de enigen die de juiste interpretatie hebben. Onze kleine kerk met honderdvijftig leden hier in centraal Florida, is de enige die de juiste interpretatie van de Bijbel heeft.” “Nee, nee, onze kleine kerk hier op het platteland van Alabama, is de enige die de juiste interpretatie heeft.” Zie je, als deze kerken het Christusbewustzijn hadden, zouden ze het daarmee eens zijn. Ze zouden het ermee eens zijn, ze zouden de Bijbel niet hoeven te interpreteren want ze zouden een levende directe ervaring van mijn Wezen hebben die veel verder gaat dan alles wat tweeduizend jaar geleden werd opgeschreven of tegenwoordig zou kunnen worden opgeschreven. Er zijn geen woorden voor en daarom, als je op één lijn bent met Christus, één met Christus, laten jullie je niet uit elkaar spelen door woorden. Jullie strijden niet met andere mensen over de interpretatie van woorden, want jullie hebben een gedeelde ervaring van de levende werkelijkheid van Christus die alles op aarde overstijgt.

Op grond van het feit dat ze zo verdeeld zijn, kun je zien dat ze die ervaring van Christus niet hebben. En waarom niet? Omdat je Christus niet kunt ervaren met het bewustzijn van antichrist! Je zou net als Petrus kunnen ervaren dat er iets speciaals aan Christus is, dat hij je bewustzijnsniveau te boven gaat. Maar onthoud dat Petrus een directe ervaring had van de levende Christus die geïncarneerd was, en deze kerken ontkennen dat het tegenwoordig ook zou kunnen gebeuren en door die ontkenning hebben zij zich beperkt tot een interpretatie van de geschriften uit het verleden. Ze denken misschien dat sommige van deze dominees de Heilige Geest hebben en de Bijbel met de Heilige Geest interpreteren. Maar nogmaals, er is maar één Heilige Geest. Zou er geen meer overeenstemming en eenheid zijn als ze allemaal op dezelfde Geest waren afgestemd? En was het de Heilige Geest? En niet een van de vele andere geesten die in de oren van mensen fluisteren: “O, jij hebt de waarheid, jij bent superieur, jij bent degene die gelijk heeft.” Heel veel mensen trappen erin net als Petrus, die dacht dat hij mijn belangrijkste discipel was toen ik geen fysiek lichaam meer had.

De essentie van een democratie en de christelijke manier van denken
Wat doet dit met de democratie in Amerika? Deze christenen, de meerderheid van de christenen in Amerika, denken dat ze beter dan andere mensen in Amerika weten hoe Amerika geregeerd moet worden en dat zij bepaalde zaken beter weten. Het is niet mijn bedoeling om nu op bepaalde zaken in te gaan. Ik wijs alleen op het algemene bewustzijn dat deze mensen hebben. Nu mijn geliefden, wat is de essentie van een democratie? Alle mensen op een bepaalde leeftijd zouden moeten kunnen stemmen. Eén stem, één stem per persoon. Het maakt niet uit wie ze zijn, welk ras ze hebben, welke religie ze hebben, welk geslacht ze hebben. Elke persoon heeft één stem. Er zijn verkiezingen, alle mensen hebben de mogelijkheid om te stemmen. Van degenen die stemmen, worden de stemmen geteld en de meerderheid van de stemmen bepaalt de uitslag van de verkiezing. Of het nu gaat om een speciale editie of de verkiezing van de president of leden van het Congres en de Senaat, de meerderheid geldt. Als je de democratie respecteert, dan respecteer je dat de meerderheid misschien niet zoals jij denkt dat ze zouden moeten stemmen, maar dit is oké voor jou als je democratie accepteert.

Maar dat is niet de manier van denken waarin de meeste christenen in Amerika zich bevinden, omdat ze ten prooi zijn gevallen aan de epische manier van denken; dat het van episch belang is dat hun manier van kijken naar Amerika moet regeren, wat de meerderheid ook zegt. Zij weten het, ze weten dat ze geen meerderheid vormen in Amerika. De meerderheid van de Amerikanen is niet lid van de fundamentalistische evangelische kerken. Ze weten dit. Ze weten dat ze de toekomst van Amerika niet kunnen bepalen door een meerderheid van stemmen. Maar ze denken nog steeds dat het van episch belang is dat hun visie Amerika regeert en daarom zijn ze bereid om binnen bepaalde grenzen te doen wat ze kunnen om die visie aan Amerika op te dringen. Dit is de reden waarom ze Donald Trump als president steunden, omdat hij, hoewel hij op geen enkele manier christen of evangelist was, ook dacht dat hij het beter wist en dat zijn mening aan Amerika moest worden opgedrongen, ongeacht het democratische proces en de mensen achter hem en de machtselite, de financiële elite, hebben exact dezelfde mentaliteit.

De realiteit hier is dat Christus de democratie in Amerika steunt. Christus ondersteunt het proces van democratie dat zich voortdurend ontvouwt. Je zou kunnen zeggen dat er bepaalde zaken zijn waarvan Christus duidelijk de gevolgen ziet en de gevolgen van ja zeggen tegen dit of nee tegen dat; de Christus kan de gevolgen zien, dat Christus kan zien dat het beter zou zijn voor de mensen, beter voor de land als er een bepaalde beslissing werd genomen. Nogmaals, ik noem geen specifieke kwesties, maar de Christus ziet ook dat democratie een proces is van geleidelijk het bewustzijn van de mensen verhogen. Dus in bepaalde gevallen moeten de mensen ja kunnen stemmen op een bepaalde kwestie en de gevolgen van die beslissing ervaren, zodat het hun bewustzijn op lange termijn kan verhogen, ook al heeft het gevolgen op korte termijn. Dit beseffen mensen met een democratische denkwijze en in steeds grotere aantallen zullen zij zich dit realiseren vanwege de vele dictaten die we hierover hebben gegeven en de invocaties die jullie, onze studenten, hebben gedaan.

Zoals we al zo vaak hebben gezegd, is het niet de bedoeling van democratie om een samenleving in een specifieke vorm te manifesteren. Het doel van democratie is de groei van bewustzijn van de bevolking en dit gebeurt soms als ze een bepaalde bewustzijnsstaat openbaren en de gevolgen daarvan zien. In feite zou je kunnen zeggen dat er in elke samenleving alleen bewustzijnsgroei plaatsvindt wanneer mensen een bepaald scenario openbaren en de gevolgen daarvan ervaren. Net zoals het Russische volk in toenemende mate de gevolgen zal gaan voelen van het scenario dat ze in hun land openbaren.

Een zichzelf bevestigend systeem van de menselijke geest en de rol van Christus
Wij, die in de Christusgeest zijn, realiseren ons dat zelfs als we mensen op aarde zover zouden kunnen krijgen dat ze naar ons vanuit het geascendeerde niveau luisteren, het niet zou leiden tot een groei in bewustzijn, de maximale groei in bewustzijn als mensen blindelings zouden doen wat we hen vertelden. Mensen moeten een bepaalde hoeveelheid ervaringen hebben. Ze moeten bepaalde ideeën en overtuigingen die ze hebben, uitvergroten, de consequenties op fysiek, emotioneel, mentaal en identiteitsniveau ervaren en dan, als gevolg van die ervaring, zal hun bewustzijn veranderen of in ieder geval de potentie hebben om te veranderen.

Nu kun je natuurlijk altijd de zaken omdraaien en zeggen: “Nou, is dat dan niet wat de christenen in Amerika doen? Openbaren ze niet gewoon een scenario en moeten ze de gevolgen ervan ervaren voordat hun gedachten kunnen wijzigen?” Natuurlijk kun je dat zeggen, maar dan zou je ook kunnen zeggen: “Wel, waarom nam God dan de moeite om Christus naar de aarde te zenden? Waarom laten we mensen niet gewoon met rust opdat ze de consequenties van hun daden en bewustzijnsstaat kunnen ervaren en dit onbepaalde tijd laten gebeuren, totdat ze het eindelijk snappen, tot ze hun bewustzijn hebben veranderd?”

Omdat de wet stelt dat mensen de vrije wil hebben om te doen wat ze willen, maar ze moeten ook de kans krijgen om het alternatief voor hun huidige bewustzijnsstaat te zien. En de reden hiervoor is, zoals we zo vaak hebben uitgelegd, dat de menselijke geest een gesloten systeem kan worden, een zichzelf bevestigend systeem, waardoor de mensen er zo van overtuigd zijn dat de manier waarop ze naar de dingen kijken, juist is en dat ze zelfs wanneer ze de fysieke gevolgen ervan begrijpen, dat bewustzijn kunnen gebruiken om die gevolgen te ontkennen, te negeren of weg te redeneren. En meestal doen ze dat door naar iemand anders te wijzen, met de vinger te wijzen en te zeggen: “O, ons bewustzijn heeft dat niet veroorzaakt. De andere mensen hebben voor dit resultaat gezorgd. Het was zeker niet ons bewustzijn dat de problemen in het Duitsland van de jaren dertig veroorzaakte. Dat waren de Joden! Het was niet ons bewustzijn, het bewustzijn van de Russen die de problemen in Rusland na Poetin hebben veroorzaakt. Nee, dat was het westen, dat was de NAVO.”

Als mensen worden achtergelaten zonder ooit het Christusbewustzijn te ontmoeten, kunnen ze tot in het oneindige doorgaan, voor altijd gevangenzitten in wat ik de dood noemde, de staat van dood, de staat van spirituele dood, het doodsbewustzijn, het bewustzijn van antichrist, de satanbewustzijn. En vooral nu de religie die ontstond toen ik tweeduizend jaar geleden in een fysiek lichaam verscheen, zo vervormd is dat die religie het bewustzijn van antichrist bevordert terwijl ze beweert dat dit het bewustzijn van Christus is, is dit tegenwoordig het grootste probleem in de christelijke beweging in Amerika.

De illusie van een gefixeerde toestand op aarde
Democratie is de regering van de toekomst, althans de nabije toekomst. Het is noodzakelijk voor de groei in bewustzijn van de mensheid. We hebben hier uitgebreid over gesproken en er veel verschillende perspectieven op gegeven. De meerderheid van de christelijke leiders in Amerika heeft dit feit niet begrepen, er contact mee gemaakt of geaccepteerd. Hun visie, hun houding ten aanzien van het leven en Amerika is in principe dat zij het beter weten. Zij weten het het beste en daarom moeten ze, eerlijk of oneerlijk, een manier vinden om hun kijk op Amerika op te dringen. Ze denken dat het gelukt was toen ze een president hadden die rechters voor het Hooggerechtshof koos die Roe versus Wade ten val konden brengen. Ze denken dat het hen gelukt is vanwege een aantal andere problemen, maar ze realiseren zich niet dat ze feitelijk de vooruitgang in Amerika tegenhouden.

Ze denken dat er een ‘gefixeerde staat’ moet worden bereikt. Ze denken zelfs dat God en Christus willen dat deze gefixeerde staat op aarde wordt bereikt en dat daarna het koninkrijk van God op aarde wordt gemanifesteerd. Maar zoals ik al heel vaak heb uitgelegd, is dit niet wat Christus wil. Christus staat voor eeuwigdurende vooruitgang, eeuwigdurende zelftranscendentie. Waarom kwam Christus tweeduizend jaar geleden naar de aarde, als het was om de gefixeerde toestand die er was te handhaven, of om een gefixeerde toestand te scheppen? Is er in de afgelopen tweeduizend jaar een vaste toestand geweest? Als je terugkijkt, dan zie je dat de katholieke kerk bijna duizend jaar lang bijna het totale denken, de manier van denken van Europa, heeft gedomineerd. Hebben ze ooit een gefixeerde toestand bereikt? werd die uiteindelijk niet omvergeworpen? Omdat er nooit een vaste toestand op aarde kan zijn.

Waar staat de duivel voor? Waar staat satan voor? Welnu, dat is juist het bewustzijn dat denkt dat jij het het beste weet. De duivel denkt beter dan God te weten hoe het universum zich zou moeten ontvouwen en om dit te proberen te bewijzen, probeert de duivel alles te fixeren op basis van zijn visie, zijn definitie en dan wil hij die tot in het oneindige handhaven. Waarom zou God een vaste staat willen? Waarom zou het koninkrijk van God een onveranderlijke samenleving zijn? Sommigen zullen zeggen, omdat het koninkrijk van God perfect is en iets wat perfect is, kan niet veranderen. Maar heeft God dat ooit gezegd? Heeft Christus dat ooit gezegd of was het de duivel?

Het levende woord versus dode woorden
Zie je mijn geliefden, de duivel is slim. De slang was de subtielste van de dieren in de hof. De duivel, het bewustzijn van antichrist, wat wij het dualiteitsbewustzijn hebben genoemd, kan alles omdraaien, alles op zijn kop zetten. Ik weet heel goed dat wat ik nu zeg in woorden wordt uitgedrukt en de mensen met het bewustzijn van antichrist kunnen gemakkelijk woorden vinden om in te gaan tegen iets wat ik zeg, argumenten tegen vinden, om te zeggen: “Oh, dit kan niet juist zijn; het zit zo.” Maar zie je, hun woorden zijn dode woorden. Het zijn alleen woorden op intellectueel niveau. Mijn woorden zijn het Levende Woord. Ze bezitten meer dan alleen een intellectuele betekenis. Zij dragen de kelk van licht die Christus gaf aan hen die dorstten.

De kelk van licht wordt door de woorden gedragen en degenen die willen, kunnen hun geest openen en het voelen, ze kunnen het licht ervaren dat door de woorden stroomt en dat is iets wat de valse leiders niet kunnen imiteren. Ze kunnen allerlei manifestaties uitproberen en beweren dat dit de Heilige Geest is, maar ze kunnen de vibratie van Christus niet imiteren. Nu, natuurlijk kunnen veel mensen die vibratie niet voelen, maar sommigen wel en sommigen zullen dat ook doen. Jullie zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die dat wel doen, anders zou je hier niet naar hebben geluisterd, maar er zijn natuurlijk veel gradaties waarop je in staat bent om de vibratie van Christus te voelen.

Wilde ik ooit een beweging beginnen die berustte op een geschreven woord dat steeds weer opnieuw kon worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd en geïnterpreteerd? Nee, ik wilde de beweging oprichten die zich op één ding zou concentreren, mensen een directe ervaring geven van de Trooster, de Christusgeest, de ene Heilige Geest, die het tegengif is voor alle subtiele interpretaties waar de geest van antichrist mee kan komen omdat je een vibratie voelt en jij alles wat de duivel jou toewerpt, kunt vergelijken met die vibratie. Je kunt voelen, je kunt leren voelen dat het een verschil in vibratie is en daarom kun je zeggen: “Ga achter mij, satan!” Dit is de beweging die ik wilde starten. Een beweging waarvoor je geen interpretatie van de geschriften uit het verleden nodig had, omdat je het Levende Woord in het nu had. En de mensen beschouwden zichzelf niet passief, niet elke zondag in hun kerk met lege ogen zitten staren, terwijl ze aan iets anders denken als de dominee preekt. Ze beschouwden zichzelf als mensen die op weg waren om geleidelijk hun bewustzijn te verhogen, hun vermogen om trillingen te voelen te verbeteren en daardoor een steeds duidelijkere uitdrukkingsvorm van het Christusbewustzijn te krijgen.

Niemand heeft ooit een patent gekregen op het Christusbewustzijn. Ik had het tweeduizend jaar geleden niet. Ik heb het nooit aan Petrus gegeven en ik heb het nooit aan een kerk gegeven. Deze boodschapper heeft nooit, maar dan ook nooit, overwogen dat hij het patent had op de geascendeerde meesters. Hij weet en aanvaardt en realiseert zich dat wij degenen zijn die beslissen dat geen mens op aarde de macht heeft om dat te beslissen, omdat de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Dit gaat het menselijke bevattingsvermogen te boven en daarom kunnen mensen er geen macht over krijgen, maar zelfs wat ze kunnen begrijpen met hun gedachten en definiëren en zeggen: “O, dit zou de Christus zeggen, dit zou de Christus niet zeggen.” De Geest blaast waarheen hij wil, want wat is het doel van het waaien van de Geest? Alle menselijke verwachtingen en definities te overtreffen en je een alternatief te geven, een deugdelijk alternatief voor je huidige manier van denken, je huidige bewustzijnsstaat, je huidige staat van dood.

Zij die oren hebben om te horen, ogen om te zien, een hart dat openstaat voor de Geest, begrijpen het, voelen het, weten het, zij ervaren het en zij laten die ervaring zijn als zuurdesem die het hele brood van hun bewustzijn optilt. Dat is de basis van de psychologie die ik tweeduizend jaar geleden kwam blootleggen. Het is de fundamentele psychologie die ik heb gepredikt, die verborgen wordt, zelfs in de fragmentarische geschriften die de aanval van de katholieke kerk hebben overleefd, en hun antichrist probeert alle echte banden met de levende Christus uit te roeien en de christelijke religie in een dode religie te veranderen die de Romeinse keizer kon beheersen, en die de mensen kon beheersen.

De noodzaak om het christendom in Amerika weer te laten herleven
Veel mensen in Amerikaanse kerken zullen zeggen dat ze lutheranen zijn, evangelische christenen, we baseren onze religie niet op de katholieke kerk maar op de Bijbel. Weten jullie niets van geschiedenis? Hebben jullie nooit gekeken hoe de huidige Bijbelboeken zijn gemaakt? Hoe zijn ze geselecteerd? Hoeveel boeken zijn weggelaten? Hoe werden ze geïnterpreteerd, vertaald, en dergelijke? Hebben jullie echt niet gekeken naar historische feiten die de afgelopen decennia aan het licht zijn gekomen? Denken jullie echt dat jullie niet worden beïnvloed door de katholieke kerk en de beslissingen van Constantijn en de kerkvaders om de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk te vormen? Zijn jullie vergeten dat het de rooms-katholieke kerk is? Katholiek betekent, zoals je weet, universeel? Betekent Romeins universeel? Hoe kan een Roomse kerk werkelijk universeel zijn?

Dus je ziet Schriftgeleerden en farizeeërs, huichelaars, ze zouden me vandaag de dag afwijzen net zoals tweeduizend jaar geleden. Deels omdat sommigen van hen dezelfde Schriftgeleerden en farizeeërs zijn die keer op keer zijn gereïncarneerd. Ze hebben vaak al honderden jaren leidinggevende posities in christelijke kerken, sommigen de afgelopen zeventienhonderd jaar. Dit zijn de wolven in schaapskleren. Het zijn de wolven in schaapskleren. Als er een hoogst mogelijke wederopstanding van de democratie in Amerika moet komen, dan moet er op zijn minst een wederopstanding van het christendom in Amerika komen, want op dit moment is het christendom een religie die achteromkijkt, die wil dat de samenleving in dit jaar 2022 zich conformeert aan waarden en overtuigingen die in het jaar 22, tweeduizend jaar geleden aanwezig waren. Christus kijkt niet achterom, anders zou Christus nooit op aarde verschijnen.

Nu zullen sommigen zeggen: “Maar Christus wil alleen maar dat mensen worden gered, waarom maakt Christus zich druk over dingen die op aarde zijn gebeurd?” Maar ik zou tegen die dominees willen zeggen: “Waarom maken jullie je dan zorgen over wat er op aarde gebeurt? Waarom zijn jullie betrokken bij de politiek? Waarom proberen jullie het politieke proces van de Verenigde Staten te beïnvloeden als jullie denken dat het er niet toe doet, omdat Jezus op elk moment aan de hemel zal verschijnen en de wereld als een boekrol zal oprollen?” Je ziet weer de inconsistentie, de hypocrisie. Zoals ik al zei, maakt Christus zich geen zorgen over bepaalde zaken. Christus maakt zich zorgen over de verhoging van het bewustzijn van de mensen, omdat het verhogen van het bewustzijn van de mensen toegang tot het koninkrijk van God, hun verlossing, kan verzekeren.

Nogmaals, kijk naar wat ik tweeduizend jaar geleden heb gezegd. Kijk eens naar wat er met de christelijke religie is gebeurd bij het stichten van de katholieke kerk; er werd een religie gevormd die de mensen totaal gerust moest stellen, die hetzelfde was als de joodse religie, waarbij je alleen maar de aardse leiders van je religie hoefde te gehoorzamen en dan gegarandeerd toegang tot de hemel kreeg. Wat heb ik gezegd? Kijk naar wat ik zei, lees tussen de regels door: “Het koninkrijk van God komt niet door naleving, want het koninkrijk van God zit in jou.” Wat zit er in jou? Een bewustzijnsstaat, jouw bewustzijnsstaat. Het maakt niet uit wat je aan de buitenkant doet, want als jij je bewustzijnsstaat niet verandert, zul je niet in de hemel kunnen komen. Kijk naar al die christenen. Ze denken: “Ik word gegarandeerd gered. Ik heb alle dingen gedaan die mijn religie voorschrijft en dit is de religie van Christus, dus Jezus moet zijn contract nakomen en mij na dit leven komen redden, hij moet mij redden.” Maar heb jij dat contract? Laat me dan zien waar in je contract staat dat ik verplicht ben je te redden omdat je dingen op aarde hebt gedaan. Je hebt dingen op aarde nageleefd, maar je hebt niet naar de balk in je eigen oog gekeken, en daardoor heb jij je bewustzijn niet veranderd.

Het bewustzijn dat de overgrote meerderheid van de christenen tegenwoordig heeft, is niet toegestaan in de hemel! In die bewustzijnsstaat kun je de hemel niet binnengaan. Daarom moet jij je leven, je manier van kijken naar het leven, je gemoedstoestand verliezen en een hogere gemoedstoestand krijgen, herboren worden in Christus, een nieuw wezen in Christus worden voordat je de hemel kunt binnengaan. Het staat allemaal in de Bijbel als je bereid bent ernaar te kijken.

Hypocrisie en woede in de christelijke beweging
Kijk nu eens naar deze christenen in Amerika. Hypocrisie neemt vele vormen aan, hier is er een: veel christenen denken dat ze aardige mensen zijn. Ze gedragen zich altijd vriendelijk. Veel christelijke predikanten spreken zachtaardig, ze zijn vriendelijk voor iedereen: “Ik zegen je, mijn kind”, en ze denken dat een christen zich zo gedraagt. Maar kijk dan naar een paar predikanten en veel van hun leden. Kijk naar hun daden, aan hun vruchten zul je ze kennen. Kijk naar de schandalen die in christelijke kerken hebben plaatsgevonden. Hoe kan iemand die uiterlijk de indruk geeft dat hij ‘een man van God is’ zoals ze zichzelf noemen, toch een seksuele affaire met een man of een vrouw aangaan of financieel ongepast handelt, of wat het ook mag zijn.

Waarom bestaat deze tegenstelling? Ja, ik weet wat de christenen zeggen, ze zeggen: “We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal zwak”, zoals de katholieke kerk zegt over haar priesters die kinderen misbruiken. “We zijn allemaal zwak, we zijn allemaal mensen.” Welnu, als je menselijk en zwak bent, hoe kun je dan beweren Christus te vertegenwoordigen? Heb ik seksueel misbruik van kinderen gemaakt? Waarom bestaat die discrepantie tussen het beeld dat ze geven en wat er in hen omgaat? Want je kunt natuurlijk wel begrijpen dat als een predikant beweert een man van God te zijn, en toch dingen doet die niet van God zijn, er iets in zijn onderbewustzijn aan de hand moet zijn.

En wat gebeurt er in het onderbewustzijn van de meeste christenen in Amerika? Waarom zie je dat sommige van die mensen, die beweren een goede christen te zijn, zo boos zijn geworden omdat Trump niet herkozen is? Hoe komt het dat je ziet dat ze zo boos zijn geworden dat ze bereid zijn om het hele democratische verkiezingsstelsel in twijfel te trekken, waarvan internationale waarnemers zeggen dat het stelsel perfect heeft gefunctioneerd? Waarom zijn ze bereid om mee te gaan met de verkiezingsleugens van Trump? Wat zit hierachter? Als je ernaar kijkt, als je naar hun emotionele lichaam kijkt, is het boosheid. Ze zijn boos.

De meeste christenen in Amerika, zowel de leden als de leiders, zijn tegenwoordig boos. Ze weten niet waarom ze boos zijn en zodoende doen ze wat boze mensen door de hele geschiedenis heen hebben gedaan. Ze richten hun woede op anderen. Oh, het zijn die democraten; het zijn die Antifa-leden; de verkiezingsfunctionarissen die deel uitmaakten van deze samenzwering, zij zijn de reden dat we boos zijn. Maar woede is een innerlijke toestand. Die kan worden gekanaliseerd en gericht op uiterlijke omstandigheden, maar wordt niet veroorzaakt door uiterlijke omstandigheden, althans niet de specifieke uiterlijke omstandigheden.

Waar wordt woede eigenlijk door veroorzaakt? Neem een leeuw die zijn hele leven vrij op de savanne heeft rondgezworven. Je vangt hem in een val, je stopt hem in een kleine kooi, of je bindt hem vast met touwen en wat zie je? De leeuw brult, hij laat zijn klauwen en tanden zien en hij haalt uit naar iedereen die in de buurt komt. Vanuit menselijk perspectief zou je zeggen dat de leeuw duidelijk boos is, maar waarom is de leeuw boos? Omdat hij opgesloten zit. Hij voelt zich opgesloten. Waarom zijn christenen boos? Omdat ze zich opgesloten voelen. Waarom voelen ze zich opgesloten? Omdat ze een religie hebben die hen dit vertelt. Maar ergens vanbinnen weten ze dat hun religie hen niet de waarheid vertelt. Uiteindelijk weten ze dat ze niet gered zullen worden als ze geloven wat die religie hen vertelt. Hoe weten ze dit?

Volg je de hypocrieten?
Ze weten het niet bewust. Ze weten het omdat dit een momentum is dat de afgelopen tweeduizend jaar in het collectieve bewustzijn is gegroeid. Heel wat christenen hebben aan dit momentum bijgedragen. Maar veel leden van andere religies hebben er ook aan bijgedragen en veel mensen die geen lid zijn van een formele religie hebben hieraan bijgedragen. Zelfs sommigen die beweren dat ze atheïst of materialist zijn, hebben hieraan bijgedragen door te doen waar we het vaak over hebben gehad, door verantwoordelijkheid te nemen voor het veranderen van je eigen psyche, je eigen bewustzijn. En ze hebben ervaren dat je levenservaring verandert, dat je een nieuw mens wordt wanneer jij je eigen bewustzijn verandert. Maar de christenen zijn opgevoed met het idee dat ze dit niet hoeven te doen. Want wat is de kernboodschap van de kerken in Amerika, de christelijke kerken in Amerika? Dat je alleen maar de regels hoeft na te leven om gered te worden. Je hoeft niet naar de balk in jouw eigen oog te kijken.

Ja, Jezus maakte die opmerking, maar hij bedoelde eigenlijk geen christenen. Christenen hoeven niet naar de balk in hun eigen oog te kijken, want zolang ze de regels opvolgen, zullen ze gered worden. Maar ze weten dat dit een leugen is, omdat ze de druk van het collectieve bewustzijn voelen. Het is een verraderlijke, satanische leugen. Je wordt niet gered als je lid bent van een christelijke kerk in Amerika, tenzij jij je bewustzijn verandert, wat natuurlijk kan, maar de meeste mensen kunnen dat niet omdat ze zelfs geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Christenen voelen zich dus boos omdat ze zich gevangen voelen. Ze voelen van binnenuit dat ze niet gered zullen worden, maar ze kunnen die andere religie die hen wat anders vertelt, niet loslaten of in twijfel trekken. En ze zitten vast, ze worden precies in de positie gehouden waar de duivel wil dat mensen worden vastgehouden. Ze zitten vast, ze zijn immobiel, ze zijn gerustgesteld, ze zitten in een catch-22. Ze kunnen niet uit hun gemoedstoestand komen. Dit is de dood zoals ik die tweeduizend jaar geleden afschilderde. Lees de Bijbel en hoe ik over de dood sprak. Laat de doden hun doden begraven. Kunnen degenen die fysiek dood zijn andere lijken begraven? Nee, er moet dus een diepere betekenis zijn. Degenen die in spiritueel opzicht dood zijn, kunnen degenen die fysiek dood zijn begraven en degenen die niet dood zijn, kunnen de Levende Christus volgen en het leven krijgen.

Wat kan ik anders zeggen dan: “Ik stel jullie christenen in Amerika voor de keuze: het leven of de dood. Niet alleen via deze boodschapper, maar ook op vele andere manieren. Zoek het leven. Kies voor het leven! Want als je niet bewust voor het leven kiest, kies je onbewust voor de dood.” En kijk eens naar die predikanten, kijk naar hen allemaal. Zie waarom ze de Levende Christus zouden afwijzen. Omdat ze je gevangen willen houden in hun kerken. Ze willen dat je elke zondag komt en naar hen luistert opdat zij zich belangrijk kunnen voelen. Ze willen dat je ze geld geeft om de vagante levensstijl van sommige leiders van megakerken te kunnen behouden.

Heb ik tweeduizend jaar geleden voor mezelf een paleis gebouwd in Palestina? Nee, omdat ik wist dat ik maar korte tijd op aarde zou blijven. Waarvoor had ik iets nodig op aarde als ik naar het koninkrijk van mijn vader wilde opstijgen? Wat laat het je zien dat christelijke predikanten beweren dat ze Christus vertegenwoordigen en paleizen en vorstelijke kerken bezitten? Het laat je zien dat ze iets op aarde willen. Maar hoe kunnen ze dan in overeenstemming zijn met Christus, die niets op aarde wil? Nogmaals, het zijn Schriftgeleerden en farizeeërs, huichelaars, huichelaars, allemaal. Ga je naar de hypocrieten luisteren? Of ga je naar binnen en ga je op zoek naar een ervaring van het Christusbewustzijn? Ik werp het collectieve bewustzijn van Amerika deze uitdaging toe. Ik werp het deze uitdaging toe.

Democratie is de regering van Christus. Wat zei de katholieke kerk? Die zei: “De koning en de edele klasse die het volk in haar greep houdt, de bevolking als slaaf houdt, dat is de regering van Christus. De koning was God die de goddelijke rechten van koningen had verordend.” Dat zei de katholieke kerk in de middeleeuwen. Ik zeg: “Ga achter mij satan! Laat het volk beslissen. Laat de meerderheid beslissen en kijken welke ervaringen ze opdoen en of dit hen de kans geeft om hun bewustzijn te veranderen. Wat gaat jou dat aan? Volg mij! Waarom heb ik dit gezegd? Wat heeft het voor zin om te strijden over een of ander probleem dat op de lange termijn, het lange perspectief, niet van belang is? Ik wil de groei in bewustzijn die de harten en geesten van mensen opent voor het Christusbewustzijn, voor de Heilige Geest, en daardoor kunnen ze veranderen zodat ze het koninkrijk van God in zichzelf vinden, omdat ze herboren worden als een nieuw wezen in Christus. Dat wil ik. Dit kan door niemand worden afgedwongen. Geen enkele dictatuur, of die nu katholiek, communistisch of kapitalistisch is, kan mensen dwingen hun bewustzijn te veranderen, althans niet naar boven. Het zou hen kunnen dwingen om het naar beneden te verschuiven. Dit kan alleen vrijwillig.

En waar gaat democratie over? Over de vrijwillige keuzes van mensen. De christelijke religie in Amerika is niet democratisch. Die is dictatoriaal in haar manier van denken. Daarom wordt die zoals elke dictatoriale samenleving, gedomineerd door een kleine elite die denkt dat zij het beter weet. Dit zijn de gevallen wezens die denken dat ze beter dan God weten hoe het universum zou moeten werken, maar dat is niet zo.

Hiermee heb ik jullie gegeven wat ik jullie in deze aflevering wilde zeggen. Ik ben degenen onder jullie dankbaar die bereid waren te luisteren, die hun gedachten en chakra’s wilden openstellen om zendstations te zijn die dit naar het collectieve bewustzijn zenden. Veel mensen zullen dit nooit lezen of horen, maar dit betekent niet dat het hen niet kan beïnvloeden als het als golf na golf door het collectieve bewustzijn straalt, iets wat het zeker zal doen, zoals al onze dictaten al hebben gedaan.

En je zou kunnen zeggen: “Waar blijven de resultaten? Waar blijven de veranderingen?” Ten eerste heb je de afgelopen twintig of vijftig of zeventig jaar al veel veranderingen gezien, nietwaar? Ten tweede zijn er veel veranderingen die door het identiteits-, mentale en emotionele niveau sijpelen en alleen een bepaalde trigger nodig hebben om fysiek te worden. Eén persoon die bereid is zijn geest open te stellen, veel mensen die bereid zijn hun geest te openen, en ineens komt er een verandering en dan zal niets ooit meer hetzelfde zijn. Dit kan ook in Amerika gebeuren. De verdeeldheid, de vijandigheid die je tegenwoordig ziet, kan bijna onmiddellijk veranderen. Veel mensen kunnen wakker worden en zien dat er een discrepantie bestaat tussen mensen die beweren dat ze goede christenen te zijn en boos zijn op een andere groep mensen. Want, wat betekent dit: “anderen behandelen zoals jij zelf wilt worden behandeld?” En dit was per slot van rekening een van mijn belangrijkste geboden die geen enkele christen echt kan ontkennen. Ze kunnen het verkeerd interpreteren en denken dat ze anderen goed behandelen, maar nogmaals, het is hypocrisie.

Zelfs de Christus moet soms een stap terug doen en iets laten openbaren. Hiermee verzegel ik je in de Vreugdevlam die IK BEN.