Bevrijd zijn van het zichzelf bevestigende Systeem van de menselijke Geest

 

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 9 oktober 2022. Webinar voor America – De Wederopstanding van de Democratie.

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Op deze zondagochtend maken veel mensen in heel Amerika, als ze wakker zijn, zich klaar om naar de kerk te gaan; naar hun christelijke kerk. Ze weten bijna niet, ze begrijpen er maar weinig van, ze vermoeden niet dat de kerk waar ze naar toe gaan bijna volledig vervormd is en dat de leringen die ik tweeduizend jaar geleden gaf, laat staan de leringen waar ik vandaag voor sta, niet kloppen. Ze vermoeden niet, zoals het gevolg is van mijn laatste dictaat, dat het christendom een verkapte vorm van satanisme is, omdat die het bewustzijn van satan boven het bewustzijn van Christus verheft.

Wat is nu het bewustzijn van Satan? Zoals ik al zei, is dit het bewustzijn dat je denkt dat jij het beter weet, je denkt dat jij het het beste weet, jij weet het beter dan God, jij weet het beter dan Christus. Ik heb het voorbeeld van Petrus gegeven, die het beter wist, of dacht dat hij beter wist, wat er wel of niet met mij zou mogen gebeuren met betrekking tot de gezaghebbers. Dit is het bewustzijn dat de basis werd voor de rooms-katholieke kerk die al zeventienhonderd jaar de grondslag is voor de rooms-katholieke kerk en ook het fundament voor de overgrote meerderheid van de niet-katholieke christelijke kerken. Dit bewustzijn is niet uitgedaagd, niet begrepen, niet herkend. Het is, om zo te zeggen, niet ‘in het oog gesprongen’ zodat mensen dit kunnen zien en zien hoe dat bewustzijn de christelijke religie doordringt. Natuurlijk doordringt het ook andere religies en andere aspecten van de samenleving, maar dat is niet het punt waarop ik me in deze verhandeling wil richten.

Hoe kan een land waarin je een democratisch politiek systeem hebt, een antidemocratische religie hebben die de heersende religie is in dat land, het christendom in een of andere vorm in Amerika, zoals ik al zei? Welnu, wat is het verband? Wat wil ik dat mensen in Amerika, in ieder geval de mensen die daarvoor openstaan, begrijpen? Ik wil dat ze begrijpen wat het belangrijkste kenmerk is van het satanbewustzijn, het bewustzijn van antichrist.

Het zichzelf bevestigende systeem van het satanbewustzijn
Nu weet je dat er onlangs een grote orkaan is geweest die aan land is gekomen in Amerika; je weet dat er elk jaar in een bepaald seizoen veel staten midden in Amerika tornado’s meemaken. Wat gebeurt er tijdens zo’n soort weerfenomeen? Dit is eigenlijk vrij goed bekend en bestudeerd door wetenschappers. Een gebied in de oceaan warmt het water op. Geleidelijk ontstaan hierdoor bewegingen in de lucht en wanneer die een bepaalde kritische massa bereiken, vormen ze het begin van een orkaan. De wind die in de orkaan wervelt, trekt warmte uit de oceaan, waardoor de windsnelheid toeneemt en naarmate de windsnelheid toeneemt, kan deze meer warmte uit de oceaan halen, waardoor de windsnelheid nog groter wordt. Met andere woorden, je krijgt dan een zichzelf voedend, zichzelf versterkend systeem dat over de oceaan heen kan gaan bewegen en meestal pas in kracht vermindert als het land bereikt of een koeler deel van de oceaan bereikt, waar de hitte niet meer is om dit op te wekken. Dit moet je inzien over het satanbewustzijn.

Het is natuurlijk niet precies hetzelfde als het fysieke fenomeen, maar het gaat erom dat het langzaam begint. Het begint met mensen die één leugen geloven, dan nog één, dan nog één, maar er komt een moment waarop de geest van mensen omslaat en dan worden ze verblind door, worden ze overgenomen door, het satanbewustzijn en dan wordt hun geest een zichzelf versterkend, zichzelf bevestigend systeem. Dit gebeurt, zoals we al vaak hebben uitgelegd, omdat deze mensen een waarnemingsfilter vormen, een onderbewuste database die elk idee dat ze voorgeschoteld krijgen, beoordeelt. Die beoordeelt: “Is dit idee in overeenstemming met mijn basisovertuigingen, mijn fundamentele wereldbeeld, of past het er niet in?” En dan heeft het er natuurlijk een waardeoordeel over. Als het klopt met mijn wereldbeeld, dan is het goed. Als dat niet zo is, dan is het slecht, het is slecht, het komt van de duivel en het bewustzijn van antichrist zou zo’n idee zelfs de antichrist kunnen noemen. Dit is het oude gezegde van de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, maar dat is een van de kenmerken van het bewustzijn van antichrist.

Wat veroorzaakt dit ook alweer? Dat er mensen zijn die deze verschuiving maken en daarna geloven dat ze gelijk hebben: “We kunnen geen ongelijk hebben.” Het maakt niet uit wat hun uiterlijke geloofssysteem of religie of politieke ideologie is. Ik zeg niet dat dit alleen in het christendom zo is, hoewel het natuurlijk heel erg ironisch is dat het christendom, dat Christus vertegenwoordigt, dat beweert Christus te vertegenwoordigen, wordt overgenomen door het bewustzijn van antichrist.

Maar het kenmerk is: “We behoren tot een speciale groep mensen. Wij kennen de waarheid, wij hebben het juiste geloof, het juiste systeem, de juiste filosofie, ideologie, religie, en dergelijke. En we kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben, want onze religie of ideologie kan het niet fout hebben.” Waarom is dit het bewustzijn van antichrist? Omdat het een val is die de groei stopt. Hoe kan er groei zijn als je denkt dat je alles weet? Je hebt het absolute systeem, de absolute ideologie en die wordt bevestigd door het hoogst mogelijke gezag, of het nu God zelf is of de wetenschappelijke methode of uit historische noodzaak of welke verklaring mensen ook maar hebben bedacht, of liever gezegd, de gevallen wezens door de eeuwen heen hebben bedacht. Je denkt dat je het absolute hebt, dus het is niet nodig om verder te kijken.

Kun je het niet zien, en ik weet dat jullie het kunnen zien, jullie die onze studenten zijn, maar ik spreek tot het collectieve bewustzijn, kun je niet zien dat dit de definitie is van een zichzelf versterkend, zichzelf bevestigend systeem? Mensen hebben in de eerste plaats de overtuiging gevormd: “Ik kan geen ongelijk hebben.” Dan hebben ze meestal in hun onderbewustzijn een waarnemingsfilter dat elk idee filtert dat bij hen opkomt om te beoordelen of het goed of fout is. Is het waar of niet waar? Komt het van God? Komt het van de duivel? Komt het van Christus, Komt het van de antichrist, en dergelijke. Hoe kunnen ze dan ooit uit deze gemoedstoestand komen? Hoe kunnen mensen uit deze gemoedstoestand komen? Wat hen ook maar zou kunnen helpen om uit die gemoedstoestand te komen, wordt eruit gefilterd als zijnde van de duivel, zodat ze het kunnen negeren of argumenten aanvoeren en ze kunnen argumenten bedenken tegen elk idee dat hen zou kunnen bevrijden van dit zichzelf versterkend gesloten systeem dat hun geest is geworden.

Het proces van eeuwige zelftranscendentie
Nu zou je kunnen zeggen, waarom zouden ze hier uit moeten komen als ze gelijk hebben? Je kijkt terug op de geschiedenis en je ziet hoeveel groepen mensen in deze gemoedstoestand zijn geweest die allemaal dachten dat ze gelijk hadden. Maar als je terugkijkt op de geschiedenis, vraag je dan eens af hoeveel van hen het hebben overleefd. Hebben ze niet allemaal vroeg of laat moeten veranderen? Zie je dan wat het verschil is tussen de geest van Christus en de geest van antichrist? De geest van Christus is één, in de eerste plaats met God, met het leven zelf, het proces van het leven en daarom weet hij dat het leven uit eeuwige zelftranscendentie bestaat, het leven is verandering, verandering is aan de orde van de dag. Je kijkt terug op de geschiedenis, zie je geen verandering? Zie je niet dat veel van deze rijken die niet met de tijd mee wilden veranderen, werden ingehaald door de tijd omdat ‘the times they are a changing’ zoals een Amerikaanse zanger (Bob Dylan) het uitdrukte.

Je realiseert je dat je zelfs als je niet in de wetenschap en de evolutie gelooft, naar de geschiedenis kunt kijken en ziet dat er een proces is dat voor verandering zorgt. Het is zelfs een proces met een duidelijke richting en daarom heeft de wereld zich ontwikkeld van uitsluitend dictaturen naar veel democratieën nu. Van minder vrijheid van de mensen naar meer vrijheid nu, of in ieder geval voor veel mensen op aarde, van minder welvaart naar meer welvaart, enzovoort. Als je niet kunt zien dat er vooruitgang is geboekt op de wereld, dan kan ik je alleen maar zeggen dat jouw geest dan het typische voorbeeld is van een gesloten systeem dat niets anders ziet dan zijn eigen wereldbeeld. De realiteit is dat vrije wil mensen de mogelijkheid geeft om dit bewustzijn van antichrist aan te nemen, het satanbewustzijn. Het gevolg is, en dat zou niet zo moeten zijn, maar op aarde hebben de meeste mensen dit gedaan, het gevolg daarvan is dat hun geest een gesloten systeem wordt en dat kan een heel erg lange tijd zo blijven.

De uitweg uit het gesloten systeem van de geest
Zoals ik ook al heb gezegd: Wat is de uitweg? Er zijn twee manieren om eruit te komen. Een daarvan is de Harde Leerschool, waardoor er in feite fysieke gebeurtenissen op aarde plaatsvinden die het wereldbeeld en de denkwijze van mensen op de proef stellen en ze worden gedwongen om in te zien dat hun kijk op de wereld niet klopt met de werkelijke fysieke realiteit die ze niet langer kunnen ontkennen, omdat de klappen te hard worden. Dit is dus één manier, de Harde Leerschool. Die heeft veel mensen bevrijd van het gesloten systeem dat hun eigen geest is. Maar het heeft niet iedereen helemaal bevrijd, en wat dat betreft kan het niet iedereen helemaal bevrijden, want om volledig bevrijd te zijn van het bewustzijn van antichrist, moet je als je dat eenmaal hebt, ervaren dat er een alternatief is voor het bewustzijn van antichrist. Er is iets buiten je geest om dat je geest niet kan beheersen, niet in zijn wereldbeeld kan trekken, zoals Petrus probeerde mij in zijn wereldbeeld te trekken. Dit iets, je kunt het Christus noemen, of Boeddha, of Krishna, of de Heilige Geest, of hoger bewustzijn of hoe je het ook wilt noemen, maar dit iets kan niet in het bewustzijn van antichrist worden getrokken, het zal zich niet aanpassen.

Daardoor hebben degenen die het tegenkomen, degenen die het bestaan ervan erkennen, nu een alternatief voor het bewustzijn van antichrist. Ze hebben een referentiekader buiten het gesloten systeem van hun eigen geest en de collectieve geest van de cultuur waarin ze leven. Dit wordt het zuurdesem dat, als ze dat willen, het hele brood van hun bewustzijn opheft totdat ze bevrijd zijn van alle aspecten van dat bewustzijn van antichrist. Dit is de rol van Christus, om dat zuurdesem, dat alternatief te geven.

De narcistische leiders met een gesloten geest
Wat heeft dit met democratie te maken? Welnu, omdat heel veel mensen uit veel verschillende lagen van de bevolking, psychologen, historici, filosofen en zelfs veel mensen die geen bepaald beroep hebben, zich bewust beginnen te worden van het fenomeen, zoals we hebben gezegd, narcisten en sociopaten, en dergelijke. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt doordat leiders die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, die geen empathie hebben, die niets geven om het lijden van andere mensen dat ze zelf hebben veroorzaakt, dit in het openbaar vertonen. Het besef groeit dat er dit soort mensen op de wereld zijn en dat zij in feite het archetypische voorbeeld zijn van de uitersten van het bewustzijn van antichrist.

Als je naar Vladimir Poetin kijkt, dan zie je heel duidelijk dat zijn geest een gesloten, zichzelf versterkend, zichzelf bevestigend systeem is, of dat dit in ieder geval al zo was voordat hij besloot Oekraïne binnen te vallen. Sindsdien heeft zijn geest enorme schokken te verwerken gekregen. Hij heeft dit niet volledig herkend, bewust erkend, maar zijn geest is geschokt omdat er dingen in werkelijkheid niet gingen zoals hij had verdacht dat ze zouden gaan in, de ‘belevingswereld van zijn gedachten’. De fysieke wereld wilde zich niet aanpassen aan het gesloten systeem dat zijn geest is. Zoals we hebben gezegd, is het heel dichtbij; daarom praten we er keer op keer over en als jullie hier oproepen voor doen, kan er al bijna een doorbraak komen van het plotselinge besef waardoor heel veel mensen zullen zien dat ze dit soort leiders door de geschiedenis heen hebben gehad.

Dit zijn de soort leiders die we tegenwoordig hebben en als je naar dictaturen kijkt, dan zie je dat bijna alle dictators dit soort mensen zijn, of zijn geweest: de narcist, de sociopaat, hoe je ze ook wilt noemen, zelfs een combinatie van psychopaten, sociopaten en narcisten zoals sommigen beginnen te zeggen. En de reden hiervoor is dat hun geest meer gesloten is dan die van de meeste andere mensen. Er kan een verschuiving komen, omdat mensen beseffen dat er daadwerkelijk vooruitgang is geboekt op de wereld, omdat de meeste mensen hun geest hebben geopend voor nieuwe ideeën, ideeën die het oude systeem, de oude cultuur, de oude religie, de oude politieke ideologie, enzovoort, overtreffen. Mensen kunnen die de verschuiving maken omdat ze zich realiseren dat er een dynamiek bestaat waarbij er mensen zijn die zich actief verzetten tegen vooruitgang omdat hun geest gesloten is, en dan zijn er nog mensen die aan de vooruitgang werken omdat hun geest enigszins openstaat.

Dit kan leiden tot de erkenning dat degenen die het gevoel hebben dat ze toegewijd zijn aan vooruitgang, naar zichzelf moeten kijken en zeggen: “Hoe open staat onze geest? Staan we echt open voor nieuwe ideeën of hebben we bepaalde overtuigingen die ons beperken?” Dit is vooral nodig op het terrein van wetenschappers die moeten erkennen dat de wetenschap op dit moment wordt beperkt, meer dan wat dan ook, door hun filosofie het materialisme, de ideologie het materialisme, de religie het materialisme, de politieke filosofie het materialisme. Het houdt wetenschappelijke experimenten en wetenschappelijke doorbraken tegen, hier moeten ze zich dus van ontdoen. Maar er is ook een keerzijde, namelijk de erkenning dat een democratie een totaal andere soort regering is dan een dictatuur, omdat die de concentratie van de macht in handen van één of meer mensen niet toestaat.

In een dictatuur wordt de macht altijd geconcentreerd. En in een dictatuur is het meestal zo dat de mensen die het meest meedogenloos zijn, degenen zijn die de macht hebben gegrepen. Als ik meedogenloos zeg, dan moet dit onder voorbehoud worden gezegd, omdat die mensen zichzelf niet als meedogenloos beschouwen, zichzelf eigenlijk zien als degenen met de beste visie en die gelijk hebben. Poetin, althans tot voor kort, meende dat hij de beste visie had op de toekomst van Rusland en hij vond dat die visie volkomen juist was. Je ziet dat ook veel andere leiders er absoluut van overtuigd waren dat ze de juiste visie hadden. Zij dachten dus dat ze gelijk hadden. Daarom was het terecht dat ze aan de macht kwamen en dat ze waar nodig alle middelen moesten inzetten om die macht te grijpen, om die macht te behouden. Dit is opnieuw het satanbewustzijn: “Ik heb helemaal gelijk. Ik kan geen ongelijk hebben en daarom is het acceptabel dat ik alle middelen gebruik die ik nodig acht om elke tegenstand neer te slaan die mijn gelijk zou kunnen betwisten. Tegen iedereen die beweert dat ik ongelijk heb, kan ik alle middelen inzetten die ik nodig acht om hen en hun aanval op mijn gevoel van gelijk te vernietigen.”

Dit zie je bij Poetin, Stalin, Mao, Kim Jung-Un, Donald Trump. Hoewel hij niet dezelfde middelen gebruikte als die anderen, gebruikte hij toch bepaalde middelen om de mensen die het niet met hem en zijn visie dat hij gelijk heeft, te vernietigen, af te straffen, waardeloos te maken en uit hun ambt te zetten. Dit moet doorbreken bij democratieën. Het moet vooral in Amerika doorbreken, want Amerika moet zich afvragen: “Waarom hebben we een situatie laten ontstaan waarin iemand als Donald Trump kon worden gekozen? Wat is daar gebeurd? Wat zat er in het collectieve bewustzijn van Amerika waardoor zo iemand tot president kon worden gekozen en kon doen wat hij heeft gedaan, niet alleen toen hij president was, maar ook nadat hij de verkiezingen had verloren? Hoe was dit mogelijk? Wat in de nationale psyche heeft dit veroorzaakt?” En dat is bij veel Amerikanen heel erg het gevoel dat ze gelijk hebben; ze zijn het beste land op aarde. Dit beperkt zich niet alleen tot christenen, maar concentreert zich heel erg in de christenen van Amerika. “Wij hebben de enige ware religie. Wij zijn de enigen die gered zullen worden. Wij hebben gelijk, wij hebben het recht om onze visie aan Amerika op te leggen.”

Als je erkent dat sommige dictatoriale leiders een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, dan moet je zeggen dat de christelijke beweging in Amerika een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Die is van mening dat ze absoluut gelijk heeft. Die trekt zich niets aan van de gevolgen voor andere mensen. Die moet haar visie aan anderen opdringen, wat de menselijke kosten, de menselijke gevolgen, ook zijn. Daarom wil die bijvoorbeeld een verbod op abortus en wil ze niet kijken naar de situatie van vrouwen die hierdoor worden getroffen. Narcisten kijken niet naar de menselijke gevolgen. Maar het is een van de belangrijkste principes van democratie dat je naar het menselijk bewustzijn kijkt, je kijkt naar menselijkheid en daarom behandel je mensen als mensen. Zoals we hebben gezegd, kun je een kwestie als abortus niet reduceren tot: het moet legaal zijn of het moet illegaal zijn. Er zitten zoveel andere aspecten aan deze hele discussie over de menselijke gevolgen dat die erbij betrokken moeten worden voordat je een betere beslissing kunt nemen.

De polarisatie in het politieke leven van Amerika
Wat zien we dat er in de laatste paar decennia in de Verenigde Staten is gebeurd? Welnu, we hebben een polarisatie gezien in het politieke leven. Veel mensen zullen in staat zijn om te begrijpen dat het, als je dertig of veertig jaar teruggaat, regelmatig voorkwam dat wetten door het Congres en de Senaat werden aangenomen met een meerderheid die beide kanten van het politieke spectrum doorkruiste. Vaak konden de senatoren en congresleden samenwerken. Ze konden een groep vormen die het er allemaal over eens waren aan beide kanten van de kloof, die toen niet zo groot was, dat dit het beste was voor Amerika. Dit was het beste voor de mensen. Je zag dus dat die tweeledigheid een normaal verschijnsel was. Maar door de polarisatie is die grotendeels verdwenen. En waarom heeft die polarisatie plaatsgevonden? We hebben al meerdere keren gesproken over het onderzoek van de RAND Corporation over inkomensongelijkheid, en daardoor weet je dat er de afgelopen veertig jaar een geweldige groei is geweest in de inkomensongelijkheid in Amerika. En tegelijkertijd heb je de polarisatie, de partijdigheid, de patstelling, zien groeien. Denk je echt dat die twee niets met elkaar te maken hebben? Begrijp je echt niet dat er een financiële machtselite is die allemaal narcist zijn, die erin geslaagd zijn de regering te manipuleren om de financiële sector te dereguleren, waardoor ze vrij spel hebben gekregen om de rijkdom in hun eigen handen te concentreren? Ze willen niet dat dit wordt blootgelegd aan de mensen. Ze willen niet dat de mensen hiervan weten en ertegen in opstand komen, en wat hebben ze gedaan? Verdeel en heers, verdeel de mensen.

De huidige situatie in Amerika verergert deze verdeeldheid vanwege Donald Trump en zijn presidentschap en zijn reactie op de verkiezingen, waardoor gezinnen verdeeld raken zodat de mensen die in Trump geloven, niet kunnen en willen praten met de mensen die niet in Trump geloven, en andersom. Er zijn heel veel mensen die niet kunnen praten met degenen aan de andere kant van deze kloof. Er is geen dialoog. Er is geen interactie. En wat zie je als je twee groepen mensen niet kunnen communiceren? Verschillen worden uitvergroot, spanningen groeien en dit kan leiden tot allerlei gewelddadige uitbarstingen, zoals de aanval op het huis van de Amerikaanse democratie en nog veel andere zaken.

De neiging om met geweld te reageren
Als je naar Amerika kijkt, dan zie je dat Amerikanen enigszins de neiging hebben om met geweld te reageren als ze te veel worden geduwd. In Amerika kun je zien dat die tendens groter is, niet alleen bij de massale schietpartijen, maar ook bij demonstraties die gewelddadig werden, dan in veel andere democratische landen. Je begrijpt wel dat dit een onhoudbare situatie is. Het is een gevaarlijke situatie. Het is een situatie die Donald Trump niet alleen heeft veroorzaakt.

Poetin heeft natuurlijk alles gedaan wat hij kon om dit vuur aan te wakkeren, maar het gaat eigenlijk terug op een kloof die de machtselite heeft gevormd en die teruggaat tot de jaren zeventig en tachtig en later, waardoor ze heel langzaam, heel methodisch die verdeeldheid hebben gecreëerd onder de mensen. Het christendom heeft hierin een rol gespeeld die zelfs nog verder teruggaat, omdat de christenen zichzelf, zoals ik zei, zijn gaan zien: “Wij zijn degenen die gered zullen worden. Wij zijn degenen die gelijk hebben en alle anderen zullen naar de hel gaan en mogelijk komen ze van de duivel.” Je ziet dat dit heel, heel erg ver teruggaat, maar desalniettemin is het in de laatste paar decennia overdreven.

Het alternatief voor de confronterende manier van denken
Wat is de uitweg in deze situatie? Hoe kan Amerika verder komen? Dat kan alleen als je ziet, als een cruciaal aantal Amerikanen inziet, dat er een alternatief is. Er is een alternatief voor de denkwijze die gepolariseerd is, die confronterend is omdat die manier van denken de denkwijze van de antichrist is. Wanneer je twee mensen hebt die er absoluut van overtuigd zijn dat zij ieder gelijk hebben en de ander ongelijk, dan weet je dat ze allebei vastzitten in het bewustzijn van antichrist. Ze hebben allebei een waarnemingsfilter gevormd op grond van de fundamentele overtuiging: “We hebben gelijk en iedereen die het niet met ons eens is, heeft ongelijk. We kunnen geen ongelijk hebben. Wij zijn christenen. We kunnen geen ongelijk hebben dat het christendom de enig ware religie is, dat wij de enigen zijn die gered kunnen worden.” De enige uitweg is dat een cruciaal aantal Amerikanen ervaart dat er een alternatief is voor deze gemoedstoestand. Ze komen het Christusbewustzijn tegen. Ze hoeven het Christusbewustzijn niet te kennen of het zo te noemen, ze hoeven alleen maar die ervaring te krijgen. Er is meer.

Het helpt als ze gaan inzien dat dit een neiging in de menselijke geest is die je door de geschiedenis heen kunt zien en die meer ellende heeft veroorzaakt dan wat ook maar op de planeet. Daarom kunnen ze zien dat er polarisatie ontstaat wanneer de geest een gesloten systeem wordt. Er zullen confrontaties zijn. Er zal mogelijk oorlog, revolutie en rampspoed zijn. En als we dit willen vermijden, moeten we slimmer worden. We moeten ons realiseren dat dit een neiging is in de menselijke psyche. Ze hoeven niet te weten dat dit niet echt natuurlijk is voor de menselijke psyche, maar ze moeten herkennen dat we dit in de geschiedenis kunnen zien en dat democratie een poging is om dit te vermijden omdat er vrijheid van meningsuiting is, er is vrije communicatie, is er geen concentratie van macht in de handen van een paar mensen, enzovoort.

Waarom zeg ik dit? Omdat ik, wij, de geascendeerde meesters, weten dat dit door het identiteits-, mentale en emotionele niveau is gefilterd en klaar is om door te breken naar het fysieke vlak omdat steeds meer mensen dit gaan begrijpen en beseffen dat dit te ver is gegaan. We moeten dit stoppen. We moeten iets doen om dit te stoppen voordat het fysiek heel erg slecht gaat. Dit is een potentieel. Je kunt natuurlijk zoals altijd de visie hierop voor ogen houden, ervoor zorgen dat mensen ontwaken en beseffen dat er een alternatief is voor de gemoedstoestand die een gesloten systeem is geworden, een naar zichzelf verwijzend systeem. En de essentie van democratie, om die goed te laten functioneren, is dat de geest, de collectieve geest, echt geen gesloten systeem mag worden.

Neem de Onafhankelijkheidsverklaring: “Alle mensen zijn gelijk geschapen. Ze zijn door hun Schepper begiftigd met onvervreemdbare rechten.” Wat betekent dat? Het betekent dat een land met zo’n fundament zichzelf niet mag toestaan dat ze een gesloten systeem wordt, omdat het volk of de regering of welke groep ook niet de rechten van het volk bepaalt. Er staat een gezag boven de menselijke geest die de rechten van de mensen definieert. Wat gebeurt er als je gepolariseerd bent, als twee groepen mensen gepolariseerd zijn? Kijk naar de mensen die op 6 januari 2021 bij het Capitool inbraken. Respecteerden zij de rechten van andere mensen om anders te zijn dan zij? Respecteerden ze de politieke instituten, het politieke proces dat Amerika per slot van rekening eeuwenlang in staat heeft gesteld om het te overleven? Ze respecteerden dit in gedachten niet omdat ze er zo zeker van waren dat ze gelijk hadden, dat het acceptabel, zelfs noodzakelijk, was om geweld te gebruiken om hun visie aan de natie op te leggen. Welnu, dit is precies wat de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet moeten voorkomen.

Deze mensen, die beweerden dat ze de Grondwet verdedigden, schonden alles waarop de Grondwet wordt gebaseerd en ze konden dat niet zien. Nu heb ik het niet over het veranderen van de gedachten van die mensen, ik heb het alleen over het helpen van een cruciaal aantal Amerikanen om dit mechanisme te zien, omdat dit het collectieve bewustzijn zal verschuiven, zodat steeds meer mensen zullen ontwaken en zeggen: “Dit kan niet doorgaan. We kunnen niet toestaan dat het zo doorgaat. We kunnen niet toestaan dat zoiets nog een keer gebeurt.” We hebben het niet zozeer over de fysieke uitkomst als wel de verschuiving in bewustzijn. En die verschuiving in bewustzijn kan er heel snel komen omdat die al een lange tijd aan de gang is door de inspanningen van de geascendeerde meesters en veel mensen die openstonden voor onze ideeën zonder iets te weten over waar de ideeën vandaan kwamen. Amerika is op geen enkele manier een verloren zaak. Amerika komt dichter bij een doorbraak, een verschuiving in het collectieve bewustzijn omdat mensen zullen gaan begrijpen dat die verdeeldheid, die vijandigheid, niet duurzaam is. En daarom moeten ze naar het bewustzijn kijken “we hebben gelijk, we kunnen niet ongelijk hebben.”

Alles wat je wereldbeeld uitdaagt, eruit filteren
Kijk eens naar hoeveel mensen ervan overtuigd waren dat ze gelijk hadden. Wat doen ze dan altijd? Ze zoeken naar bewijs dat bevestigt dat wat zij denken juist is. Ze geloven dat de verkiezing van Trump werd gestolen. Ze gaan het internet op, ze doen onderzoek, ze doen hun eigen onderzoek en vinden websites die precies zeggen wat ze willen horen: “Je hebt gelijk. Je hebt gelijk over Trump en Trump heeft gelijk. Trump kan geen ongelijk hebben, en jij kunt geen ongelijk hebben over Trump.” Dit willen ze horen. Ze filteren alle informatie eruit die dit uitdaagt en richten zich alleen op iets wat dit bevestigt. Dit geldt voor veel andere mensen. Alle christenen in Amerika doen precies hetzelfde. Ze kijken alleen naar dingen die hun christelijke geloof bevestigen. Ze filteren alles eruit wat het geloof uitdaagt. Ze zouden de Levende Christus eruit filteren als hij op aarde zou lopen. Zoals ik al zei, als ik vandaag op aarde zou lopen, zouden ze me eruit filteren en zichzelf nog steeds christen noemen en er nog steeds van overtuigd zijn dat zij, zelfs nadat ze de Levende Christus hadden verworpen, nog steeds gered zouden worden.

Dit is iets wat mensen kunnen gaan begrijpen, dat je elk punt kunt bewijzen als je alleen naar bewijs kijkt dat dit bevestigt. Als je al het bewijs dat dit in twijfel trekt, weggooit, kun je alles bewijzen wat je wilt. En zolang je op dit niveau discussies voert, zullen de mensen verdeeld zijn en zal Amerika zwakker zijn. De mensen zullen niet in staat zijn om bij elkaar te komen om de machtselite omver te werpen en daardoor een beter leven krijgen, het leven dat ze hadden moeten hebben als hun inkomen niet door de elite van hen was gestolen.

De enige oplossing voor Amerika is een verschuiving in bewustzijn
We erkennen volledig dat heel veel mensen in Amerika zich nu in een zeer moeilijke situatie bevinden na de coronacrisis en door de hogere energieprijzen. Ze hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze zien dat hun levensstijl is uitgehold. Wij begrijpen de praktische problemen waar mensen mee te maken hebben. Je zou kunnen zeggen: “Waarom geef je de mensen dan zo’n hoogdravende filosofische verhandeling die de meeste mensen niet eens kunnen begrijpen?” Omdat we zien dat er geen praktische oplossing voor de situatie is. De enige oplossing is een verschuiving in bewustzijn. En niet de grote meerderheid van de mensen moet hun bewustzijn verschuiven, het is slechts een cruciaal aantal mensen met het hoogste bewustzijnsniveau dat moet verschuiven en dan zal de natie verschuiven.

Waar hebben we over gesproken dat er is gebeurd met betrekking tot het standpunt van Rusland, in Europa en in de Verenigde Staten? Je zag dat men voor de invasie blind was met betrekking tot Poetin, omdat de mensen, nogmaals, een bepaalde mening hadden en ze dachten dat het goed was dat Rusland op den duur zou veranderen als ze werden behandeld als een beschaafde natie en ze filterden alles weg wat Poetin zei of deed wat dit uitdaagde en richtten zich alleen op dingen die hun mening bevestigde. Maar nu is dit veranderd, althans in de meeste landen in Europa en de Verenigde Staten en in de meeste democratieën over de hele wereld. Ze zijn erop teruggekomen en hebben erkend dat dit niet klopt met de werkelijkheid. Dit is een enorme omslag in het collectieve bewustzijn geweest en het kan tot veel andere verschuivingen leiden, inclusief de omslag waar ik het over heb gehad. Het is geen onmogelijke opgave. Ik heb het niet over iets onpraktisch. Het is het meest praktische, omdat er op het fysieke vlak pas iets kan veranderen als er een verandering in het bewustzijn heeft plaatsgevonden. Zoals we al zo vaak hebben gezegd, komt bewustzijn vóór de fysieke manifestatie.

Dit probeerde ik de mensen tweeduizend jaar geleden eigenlijk te leren met de zeer beperkte mogelijkheden die ik destijds had met betrekking tot het begrijpen van de mensen van zichzelf, van bewustzijn, van de wereld. Maar tegenwoordig zijn veel mensen klaar om dit te beseffen, om die verschuiving te maken en te beseffen dat er een omslag in bewustzijn moet komen. Er moet een verschuiving plaatsvinden van dat bewustzijn van antichrist dat een gesloten systeem is naar een opener bewustzijn, waarop je kijkt naar, openstaat voor, hogere ideeën.

We zouden kunnen zeggen, zoals Saint Germain gisteren zei, dat er bepaalde cycli zijn. Een bepaald idee dat naar buiten wordt gebracht en een verandering in de samenleving creëert, maar dat idee kan de samenleving slechts tot een bepaald punt brengen, dan moet er weer een hoger idee komen om de samenleving vooruit te brengen. Het idee van democratie, zoals men het tot nu toe begrijpt, heeft samenlevingen zo ver gebracht als ze kunnen komen. Het enige wat samenlevingen verder kan brengen, is een beter inzicht in de psychologie, de menselijke psychologie, de psychologie van de narcisten, de gesloten systemen, hoe de geest een gesloten systeem wordt en dat er een potentieel bestaat om dit te ontstijgen. Deze verschuiving in bewustzijn is de enige praktische oplossing voor de problemen waarmee niet alleen Amerika maar veel andere moderne naties worden geconfronteerd. Het is trouwens de enige oplossing voor de problemen waarmee alle naties worden geconfronteerd, of ze nu democratisch zijn of niet. Maar het is duidelijk dat de democratische naties in de beste positie verkeren om deze veranderingen door te voeren en te omarmen.

Dictators die zich verzetten tegen elke vorm van verandering
Je ziet hoe ze zich in Iran verzetten tegen elke vorm van verandering. Waarom? Omdat ze geloven dat ze gelijk hebben. Ze filteren alles eruit wat in tegenspraak is tot hun gevoel van juistheid en kijken alleen naar wat het bevestigt, ongeacht de gevolgen die dit heeft voor hun eigen volk. Vraag jezelf eens af, hoe kun je een kleine machtselite in Iran hebben die allerlei soorten economische problemen heeft veroorzaakt voor hun eigen mensen, alleen maar omdat ze er absoluut zeker van zijn dat ze gelijk hebben? En ze zullen niet veranderen. Ze zullen er niet op terugkomen. Kijk naar Xi Jinping en zijn zero-covidbeleid in China, dat allerlei soorten ontberingen voor de mensen, allerlei problemen voor de Chinese economie, veroorzaakt. Maar hij kan niet terug omdat hij heeft gezegd dat dit het beste beleid was in vergelijking met het Westen en het was zijn beleid, en hij is de hoogste leider van China, en hij kan het niet bij het verkeerde eind hebben. Als hij het beleid wijzigt, lijkt het alsof hij vaker ongelijk heeft gehad en dat kan niet. Dit mag niet. Daarom moeten de mensen blijven lijden, zodat de leider het gevoel kan houden dat hij gelijk heeft.

Nogmaals, Poetin is een duidelijk voorbeeld. Hij geloofde dat hij gelijk had vlak voor de invasie. Hoe zal het lijken als hij zich nu terugtrekt? Dat hij toch geen gelijk had. Hij heeft twintig jaar lang het beeld gecultiveerd dat hij de onfeilbare leider van Rusland is die het het beste weet. Hij weet dat hij klaar is als dat beeld wankelt. Hij zal alles verliezen waar hij voor gewerkt heeft. Hoe ver is hij bereid te gaan om zijn slecht uitgeruste leger te blijven pushen en onnoemelijk veel leed bij de mensen te veroorzaken? Hoe ver is hij bereid te gaan om raketten naar steden en flatgebouwen te sturen in gebieden waarvan hij beweert dat ze nu deel uitmaken van Rusland? Dit is een dictator die zijn eigen mensen vermoordt, die op zijn eigen steden schiet of tenminste op wat hij beweert dat zijn eigen mensen en steden zijn, en niemand ziet de waanzin hiervan in Rusland. Of zien ze het wel? Beginnen ze het te zien? Beginnen ze het te erkennen, erover te praten? Want nogmaals, er kan een verschuiving plaatsvinden.

Een verschuiving in Rusland is al lange tijd aan de gang en filtert door het identiteits-, mentale en emotionele rijk die tot stand gebracht zijn door de vele spirituele mensen in Rusland. Niet alleen studenten van geascendeerde meesters, maar ook de vele spirituele mensen in Rusland. Niet alleen studenten in deze dispensatie, maar studenten uit eerdere dispensaties van geascendeerde meesters die decreten en oproepen hebben opgezegd. Ook heel veel mensen die niet spiritueel zijn, maar die hun geest hebben geopend voor nieuwe ideeën, die misschien democratische landen hebben bezocht, hebben gezien hoe anders het klimaat, het bewustzijn, daar is en die hebben gezegd: “Waarom mogen we niet dit in Rusland hebben? Waarom zouden we dit niet in Rusland kunnen krijgen?” Nogmaals, er kan een omslag komen, maar zoals je duidelijk kunt zien, is de situatie, de praktische, fysieke situatie, op dit moment vastgelopen. Er is geen andere uitweg voor Poetin dan te blijven pushen. Wat kan dit op fysiek niveau veranderen? De enige uitweg is een verschuiving in het bewustzijn, zodat ze plotseling ontwaken en zeggen: “Maar de president heeft niets aan. Dit kan niet zo blijven.”

Het bewustzijn achter het probleem overstijgen
Je ziet nu dat een situatie die is gepolariseerd, die vastzit, waar confrontaties zijn en het hopeloos lijkt om er iets aan te doen op het fysieke niveau, wordt veroorzaakt door het bewustzijn van antichrist. Binnen het bewustzijn van antichrist is er geen manier om de situatie te veranderen. Je kunt een probleem niet oplossen met de bewustzijnsstaat die het probleem heeft veroorzaakt. Maar eigenlijk zou de uitspraak moeten zijn: Je kunt het probleem niet overwinnen, je kunt het probleem niet transcenderen, omdat er geen oplossing is voor de problemen die door het bewustzijn van antichrist zijn veroorzaakt. De enige oplossing is dat je het bewustzijn transcendeert, waardoor je het probleem transcendeert. Toen ze eenmaal zagen dat de keizer niets aan had, was het niet nodig om fysiek iets te veranderen, want het enige wat nodig was, was die waarneming veranderen, waardoor ze plotseling zagen wat ze daarvoor niet hadden gezien en dan zit de situatie niet langer vast. De situatie komt weer in beweging en geleidelijk aan komen er oplossingen. Nieuwe ideeën slaan aan. Er worden nieuwe initiatieven genomen. Amerika kan heel snel verschuiven naar dit bewustzijn van de machtselite. En als het bewustzijn van de mensen verschuift, dan moet de politieke situatie mee verschuiven. Dat kan niet anders.

Hiermee heb ik gezegd wat ik op deze zondag wilde zeggen. Stel je voor dat de christenen in Amerika op deze zondagochtend een preek hadden gehoord die berustte op tenminste enkele van deze ideeën. Stel je voor wat dat zou hebben gedaan. Christenen hadden een kracht kunnen zijn om vooruitgang te stimuleren in plaats van een kracht te zijn die de vooruitgang stopt of tegenhoudt omdat ze altijd achterom kijken en de samenleving terug willen brengen bij de traditionele waarden die door de Bijbel worden gedefinieerd.

Denk je echt dat de mensen die de Bijbel hebben geschreven, of het nu het Nieuwe of het Oude Testament was, dachten dat het tweeduizend jaar of langer zou duren en dat mensen het zouden omarmen als het woord van God en zouden denken dat hun samenlevingen hierop gebaseerd zouden moeten zijn? Een paar dachten zo, maar de meesten niet. Ze hadden vaak niet echt een visie op wat ze aan het doen waren. Ze zagen beslist niet dat zij het woord van God opschreven.

Je begrijpt dat er geen uitweg is uit de menselijke conditie, het menselijke dilemma, zonder in contact te komen met die hogere bewustzijnsstaat die niet kan worden veranderd in een gesloten zichzelf bevestigend systeem. Het bewustzijn van Christus is niet zelfbevestigend omdat het zichzelf voortdurend transcendeert. Altijd op zoek is naar een nieuwe visie, een nieuw begrip, altijd meegaat op de stroming, met de opwaartse beweging van het hele universum, de hele schepping van onze Schepper.

Dit is mijn aanbod, mijn vreugdevolle aanbod en ik verzegel jullie in de Vlam van Vreugde die IK BEN! Die vertegenwoordig ik, die straal ik uit naar deze planeet. Vang die vreugde op. Kijk verder dan de donkere wolken en het geroezemoes van dit alles. Kijk verder dan de angst van de mensen met het dualiteitsbewustzijn die geen uitweg kunnen zien. Vang de vreugde van de Geascendeerde Meester Jezus Christus op!