Mystieke Leringen

Jezus was in de eerste plaats een mysticus. Dit kun je zien aan een van zijn opmerkingen die de sleutel vormen (vaak verbloemd door de christelijke predikers): “Het koninkrijk van God zit in jou.” Alleen een echte mysticus zou deze woorden kunnen spreken.

Het belangrijkste verschil tussen het mysticisme en de doorsneereligie is dat het mysticisme zegt dat de sleutel tot verlossing is dat jij je bewustzijn moet verhogen. De sleutel tot onze verlossing vinden we in onszelf en wij hebben alles in ons innerlijk wat wij nodig hebben om dit doel te manifesteren. De doorsneereligie zegt dat we de sleutel tot verlossing buiten onszelf moeten zoeken, zelfs bij een kerk in de buitenwereld.

Gebruik de links hieronder om naar onderwerpen te gaan die je interesseren. Dit is de introductiepagina die je snel een overzicht biedt en waar links op staan naar specifiekere onderwerpen.

Het is heel ironisch in de geschiedenis dat het christendom van Jezus een verlosser heeft gemaakt die zogenaamd komt om ons te redden. Jezus is gekomen om ons de leringen te geven over hoe wij onszelf moeten redden door het koninkrijk van God in onszelf te vinden. Tegenwoordig is de mensheid veel verder vooruitgekomen dan 2000 jaar geleden. Daarom kan Jezus ons geavanceerdere en opener leringen geven dan 2000 jaar geleden. Destijds kon hij alleen maar zijn meest geavanceerde leringen aan zijn discipelen geven, terwijl hij de grote massa onderwees door middel van parabelen. In deze sectie vind je een grote hoeveelheid gevarieerde mystieke leringen waarvan Jezus wil dat de mensen die hebben.

Jezus was onder andere een spirituele leraar en hij is nu nog steeds leraar vanuit het geascendeerde rijk. Jezus kwam om een leer te geven en een voorbeeld te zijn voor iets wat wij in potentie allemaal moeten doen.

Tot dusver hebben maar heel weinig mensen het aangedurfd om het voorbeeld van Jezus te volgen, wat betekent dat de machtselite in staat is geweest om Jezus zijn allergrootste overwinning te onthouden als leraar. Die overwinning bestaat eruit dat Jezus mensen oplevert die zijn voorbeeld hebben gevolgd en hun Christusschap hebben opgeëist. De leringen op deze website zijn bedoeld om je te helpen om jouw persoonlijke rol te spelen door Jezus zijn allerhoogste overwinning te geven als leraar van planeet aarde.

Zelfs 2000 jaar geleden had Jezus leringen ontworpen voor mensen met verschillende bewustzijnsniveaus. Hij onderwees de grote massa door middel van parabelen en legde alles diepgaand uit aan zijn discipelen. De leringen op deze website zijn voor mensen die toe zijn aan de innerlijke leringen die Jezus tegenwoordig wil geven.

De innerlijke waarheid is dat alle menselijke wezens zijn ontworpen om medeschepper met God te zijn. Wij zijn naar een lagere bewustzijnsstaat afgedaald, waar wij dat potentieel niet kunnen uitoefenen. Wij weten zelfs niet dat wij dit potentieel hebben of ontkennen dit gewoon.

Maar de echte waarheid is dat niets ons creatieve potentieel heeft vernietigd en wij hebben het potentieel om dat weer op te eisen. De innerlijke leringen die Jezus tegenwoordig geeft, zijn bedoeld om je te helpen begrijpen wie jij eigenlijk bent, waarom je hier op aarde bent en wat jij mogelijk op deze planeet mede kunt scheppen.

 

Introductieartikelen:

Jij bent toe aan mijn ware, innerlijke leringen

Wat betekent het dat Jezus nu een geascendeerd wezen is?

Tegenstrijdigheden in christelijke overtuigingen

 

De Secties:

De mystieke leringen van Jezus introduceren

Jezus: een voorbeeld, geen uitzondering

Jezus wil de oogst binnenhalen

Ons persoonlijke potentieel

Ons planetaire potentieel

Onze spirituele identiteit

De leringen van Jezus in ere herstellen

Het universele van Christus

De religie van het Eenzijn

Jezus en spirituele cycli

Christus en Boeddha verenigen

Hoe heeft Jezus zijn discipelen onderricht?

Alle dictaten van Jezus

Q&A: De leringen van Jezus