Jezus en spirituele cycli

HOOFDPAGINA

Jezus was zich er heel goed van bewust dat hij is geïncarneerd om een nieuwe cyclus te beginnen in de spirituele evolutie van de mensheid. In deze tijd staan veel meer mensen open voor het feit dat er een vooruitgang is waardoor de ene cyclus voort bouwt op het fundament van de vorige.

Veel moderne spirituele mensen zijn zich ervan bewust dat de laatste 2000 jaar het Vissentijdperk was en dat wij nu in het Aquariustijdperk zitten. Deze sectie bevat artikelen die het belang van deze cycli uitleggen. Er wordt ook in uitgelegd dat wij, om volledig over te gaan op het bewustzijn voor het Aquariustijdperk, de ware innerlijke leringen van Jezus moeten begrijpen en toepassen.

Het ene tijdperk bouwt voort op het fundament van het vorige. Helaas kunnen veel moderne spirituele mensen deze omslag niet maken, omdat de leringen van Jezus zo erg zijn verdraaid door het doorsneechristendom dat veel mensen ze afwijzen. Alleen als je de mystieke leringen van Jezus omarmt, kun je de initiaties van het Vissentijdperk afronden en verder gaan met het Aquariustijdperk.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Tegen het eind van het Vissentijdperk

• Jezus is gekomen om de volgende 2000 jaar als het tijdperk van de Universele Christus op te eisen.
• ‘Christus’ is een universele term en het was nooit de bedoeling dat één specifieke kerk die zou monopoliseren.
• Er bestaat alleen vrijheid door Christus en de Christusgeest die het echte van het onechte klieft.

Lees hier meer over.

 

De Gouden Eeuw is een doe-het-zelfproject

• Saint Germain is gekomen om de mensen te bevrijden van de overheersing door de machtselite.
• De mensen zouden niets leren als hen een Gouden Eeuw werd gegeven van bovenaf.
• Wij moeten de Gouden Eeuw manifesteren met de kracht van God in ons.
• De violette vlam moet ons helpen om het verleden te ontstijgen, zodat wij ons Christusschap kunnen opeisen en de Gouden Eeuw manifesteren.
• De violette vlam is geen blanco check.

Lees hier meer over.

 

Jezus heeft dit tijdperk voorbereid

• De leringen van Jezus hebben ons op het punt gebracht dat veel meer mensen eraan toe zijn om te ontwaken.
• Wij kunnen het instrument zijn om de mensen te wekken.
• Door ons eigen bewustzijn te verhogen, kunnen wij anderen verheffen zonder geweld/dwang te gebruiken.

Lees hier meer over.

 

De meesters gaan omhoog!

• De geascendeerde meesters gaan altijd hoger, en ze laten het aan ons over of wij hen volgen.
• Omhoog gaan is een keuze!
• Er bestaat een groot potentieel om de aarde te veranderen, anders was Jezus hier niet gekomen.
• Jezus is gekomen om het fundament te leggen voor het gouden Aquariustijdperk door de traditie van het Levende Woord in te stellen.

Lees hier meer over.

 

De essentiële test in het Vissentijdperk

• De uitdaging in het Vissentijdperk was dat je Christus niet meer buiten jou ziet, maar binnenin jou.
• Alleen door eenzijn kun je door de deur naar het volgende stadium.

Lees hier meer over.

 

De noodzaak dat mensen hun test bij Jezus afleggen

• Je kunt pas naar het bewustzijn van Aquarius ascenderen, als je de lessen van het Vissentijdperk meester bent.
• Je kunt niet bij de meester van het Aquariustijdperk aankloppen, als je niet bereid bent om iets te leren van de meester van het Vissentijdperk.
• De essentie van de boodschap van Jezus is onderscheidingsvermogen.
• Alleen onderscheidingsvermogen stelt de mensen in staat om tegenstand te bieden aan de elite.
• De christelijke kerk is een wapen geweest voor de machtselite om de leringen van Jezus te verdraaien.
• In plaats van de mensen te bevrijden, zijn ze gebruikt om de mensen nog meer te onderdrukken.
• De voorlopers van het nieuwe tijdperk moeten Christusonderscheid bereiken.

Lees hier meer over.

 

Het volgende tijdperk bouwt voort op Jezus

• De Gouden Eeuw van Saint Germain bouwt voort op de leringen van Christus.
• Het Vissentijdperk had een Gouden Eeuw kunnen zijn, als voldoende mensen de leringen en het voorbeeld van Jezus hadden gevolgd.
• Het Gouden Aquariustijdperk kan niet worden gebouwd op het huidige christendom.

Lees hier meer over.

 

Het plan van Saint Germain voor de Gouden Eeuw begrijpen

• De bedoeling van Christus was om iedereen het Christusschap te laten bereiken, zodat ieder zijn creativiteit kon uiten.
• Saint Germain maakt zich zorgen over het verheffen van personen met het gouden bewustzijn dat straalt en door niets op aarde kan worden bezoedeld.
• De Gouden Eeuw is niet een gesloten visie, het is een proces waarin zich de creativiteit ontplooit die eeuwig kan doorgaan.
• Nog nooit eerder was er zo’n kans om die visie te krijgen, in die creatieve stroom te komen.
• Dit is een unieke kans in de hele geschiedenis die op aarde bekend is.
• De tijd is doorgegaan net als cycli, waardoor het nu de tijd is om dat Christusschap tot uiting te brengen, om de Levende Christus in actie te zijn – het wordt tijd dat jij je licht laat schijnen.
• Dit is jouw kans, die is jouw moment, het moment waarop je hebt gewacht, en sommigen wel 2000 jaar.
• Jij hebt aangeboden om te incarneren met Jezus om deel uit te maken van het Vissentijdperk.
• Laat je licht zo voor de mensen schijnen dat ze weten dat dit het licht van God is dat door jou heen straalt, en dat zij zullen gaan inzien dat God ook in hen is.

Lees hier meer over.

 

Het bewustzijn dat elitarisme is, moet worden getranscendeerd

• In het Vissentijdperk moest de mensheid het bewustzijn van elitarisme transcenderen.
• In plaats daarvan wilden de mensen sterke leiders die beslissingen voor hen konden nemen.
• Jezus heeft ons laten zien hoe wij dit bewustzijn kunnen loslaten.
• Wij moeten de poging durven doen om tegen het massabewustzijn in te gaan.
• Stemmen wij ons af op het bewustzijn van duisternis of licht?
• Door niet gehecht te zijn aan specifieke resultaten op de wereld, kunnen wij de open deur voor het licht worden dat alles voor elkaar kan krijgen.

Lees hier meer over.

 

Opschuiven naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk

• Wij moeten bereid zijn om de manier waarop wij alles bekijken, te onderzoeken.
• Als jij je huidige waarneming niet wilt onderzoeken, hoe kun je dan ooit je verbeeldingskracht bevrijden om uit te stijgen boven alles wat jij waarneemt als limieten aan het leven?
• Onderzoek je kijk op religie en politiek.
• De leugen van het Vissentijdperk is dat er maar één goede manier is om iets te doen.
• In de Gouden Eeuw zal diversiteit worden gezien als het grootste potentieel.
• De sleutel tot de Gouden Eeuw is individuele creativiteit. Christus demonstreerde dit 2000 jaar geleden.
• Degenen onder jullie die zichzelf beschouwen als de bewustere mensen in deze tijd, moeten nu demonstreren wat Christus 2000 jaar geleden heeft gedemonstreerd.

Lees hier meer over.