Jij bent toe aan mijn ware, innerlijke leringen

Een boodschap van Jezus

Ik heb altijd erkend dat menselijke wezens verschillende stadia van spirituele ontwikkeling hebben. Zelfs de Bijbel bevat de leringen dat ik de massa heb onderricht met parabels en aan mijn discipelen alles diepgaand heb uitgelegd. Dus gebruik ik altijd twee niveaus van onderricht, één voor het gewone publiek en één voor degenen die aan het innerlijke pad toe zijn. De bedoeling van deze website is mijn innerlijke leringen, of mijn geavanceerde of esoterische leringen, te geven aan degenen die eraan toe zijn.

Het blijft een simpel feit dat er mensen zijn die oren hebben om te horen en anderen niet. Zo was het toen ik op aarde rondliep, sommigen kun je bereiken en anderen niet. Maar wees je ervan bewust dat er een kosmische wet bestaat die de relatie tussen een spirituele meester en zijn of haar studenten leidt:

Wanneer de student er klaar voor is, verschijnt de meester.

Er bestaat dus een innerlijke reden waarom jij deze website hebt gevonden. Hoewel het onmogelijk is om een lering op het internet te zetten en te regelen wie hem vindt, zou het constructief zijn als je aannam dat je deze website hebt gevonden omdat jij toe bent aan een paar leringen die hier op staan.

Maar het zou ook constructief zijn te erkennen dat het heel goed mogelijk is dat je toe bent aan een lering in de meest innerlijke schuilhoeken van je wezen, maar toch zijn er nog bepaalde aspecten voor jouw persoonlijkheid in de buitenwereld die blokkades  vormen om die lering te kunnen accepteren. Met andere woorden, je hebt deze website gevonden omdat jouw hogere zelf je hiernaar toe heeft geleid, maar dat jouw lagere zelf er alles aan doet om die af te wijzen, omdat hij de macht niet over je wil verliezen.

Toen ik bijna twee millennia geleden op aarde was, had de mensheid een veel beperkter inzicht in de menselijke psyche dan tegenwoordig. Dus waren er maar beperkte kansen om het belangrijkste element van het doodsbewustzijn uit te leggen en hoe er een element in jouw eigen psyche bestaat dat jou in dat doodsbewustzijn wil gevangen houden. Tegenwoordig hebben de meeste mensen wel enig inzicht in dit feit, en bij veel mensen staat dit bekend als hun ego.

Dus jij moet je er van bewust zijn dat jouw leven – jouw persoonlijke groei, jouw groei in bewustzijn – als touwtrekken tussen twee elementen in jouw eigen psyche kan worden beschouwd. Er is een hoger zelf, dat je in de richting van het Christusbewustzijn probeert te trekken, en een lager zelf dat je in het doodsbewustzijn probeert te houden en je te blijven vereenzelvigen met bepaalde elementen die je op deze wereld tegenkomt.
De bedoeling van mijn innerlijke leringen – destijds en tegenwoordig – is jou te helpen om dit touwtrekken te begrijpen en hoe het voelt om in het midden daarvan te zitten. Wie is die ‘jij’ waar in twee verschillende richtingen aan getrokken wordt door die twee elementen in jouw psyche? Pas als je waarachtig weet wie jij bent, kun jij een vrije beslissing nemen of jij je aan dat oude identiteitsgevoel wilt vasthouden of het te laten sterven, zodat de echte jij herboren kan worden door de herkenning van wie jij echt bent: een medeschepper met jouw God, die hier is om de heerschappij over je geest te krijgen en daarna de heerschappij over het materiële rijk.

Als je de leringen en de hulpmiddelen gebruikt die wij op deze en andere websites geven, kun je waarachtig leiding geven aan jouw geest. En dat zorgt er dan voor dat jij voldoet aan het doel waarvoor jij geïncarneerd bent, namelijk als medeschepper te dienen met jouw God en ‘de heerschappij’ over de aarde te hebben, wat het materiële rijk inhoudt.

 

De innerlijke leringen van Jezus

Tegenstrijdigheden in christelijke overtuigingen

Basisleringen over het menselijke ego

Q&A: De leringen van Jezus