De leringen van Jezus in ere herstellen

HOOFDPAGINA

Er zijn veel leringen op deze website over hoe de leringen van Jezus verkeerd begrepen en verdraaid werden. In deze sectie staan artikelen over waarom het nodig is om de innerlijke mystieke leringen van Jezus in ere te herstellen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Waarom de leringen van Jezus werden verdraaid en waarom ze in ere hersteld moeten worden

• In de tijd van Jezus was het collectieve bewustzijn veel donkerder dan tegenwoordig . Dit beperkte de leringen die Jezus in het openbaar kon geven.
• De duisternis in de collectieve geest verklaart ook waarom de leringen van Jezus werden verdraaid en waarom het christendom nooit de religie is geworden zoals die bedoeld was.
• Het collectieve bewustzijn is naar een veel hoger niveau geklommen en daarom moeten de ware leringen van Jezus onvermijdelijk in ere worden hersteld.

Lees hier meer over.

 

Alleen de ware leringen van Jezus kunnen de mensen wekken

• Geloof je dat de spirituele leringen die jij volgt, waar zijn?
• Als dat zo is, dan moet je erkennen dat je vooruitgang boekt op weg naar Christusschap.
• Veel mensen van tegenwoordig zijn toe aan een ontwaken, maar dit zal nooit gebeuren met de verdraaide leringen van het doorsneechristendom.
• Ontwaken kan alleen maar als de ware mystieke leringen van Jezus in ere worden hersteld.

Lees hier meer over.

 

De Gouden Eeuw moet worden opgebouwd met de ware leringen van Jezus

• Veel mensen van tegenwoordig wijzen het theïstische beeld van de boze God in de lucht af.
• De manier om mensen in deze tijd te helpen, is het universele van de leringen van Jezus in ere te herstellen.
• De Gouden Eeuw van Saint Germain kan niet uit het niets verschijnen. Die moet worden gebouwd op het fundament van de vorige eeuw, die werd gedomineerd door de verdraaide leringen van het christendom.
• Het herstel van de ware leringen van Jezus vormt de sleutel tot de Gouden Eeuw.

Lees hier meer over.

 

Progressieve openbaringen houden nooit op

• Jezus en de geascendeerde meesters zullen ons steeds nieuwe leringen blijven geven door middel van progressieve openbaringen.
• Elke willekeurige spirituele leer zal op den duur vervormd raken, zodat ze de mensen niet meer helpt om te transcenderen.
• Het is absoluut noodzakelijk dat de geascendeerde meesters nieuwe leringen naar buiten brengen door progressieve openbaringen.
• Er bestaat geen absolute leer.
• Elke leer verandert in een val, tenzij we die belichamen. In het verleden zijn er geen allerhoogste leringen gegeven.
• Veel mensen denken dat de leringen die in het verleden zijn de allerlaatste leringen zijn.
• Omdat wij tegenwoordig zoveel meer over de wereld weten, kunnen de geascendeerde meesters een veel verfijndere lering geven dan in het verleden.

Lees hier meer over.

 

In het verleden zijn geen allerlaatste leringen gegeven

• Veel mensen denken dat de leringen in het verleden de laatste leringen waren.
• Geen enkele lering die je kunt geven, mag het collectieve bewustzijn van de tijd te ver ontstijgen.
• Omdat wij tegenwoordig zoveel meer over de wereld weten, kunnen de geascendeerde meesters een veel verfijndere lering geven dan in het verleden.

Lees hier meer over.