Onze spirituele identiteit

HOOFDPAGINA

Omdat wij opgroeien in de moderne wereld, worden wij gebombardeerd met de illusie dat wij materiële wezens zijn of zondaren. Al die illusies berusten op een illusie, namelijk de illusie dat wij gescheiden zijn, en dat zorgt ervoor dat wij ontkennen wie wij eigenlijk zijn.

Jezus was een voorbeeld van iemand die had ontdekt en geaccepteerd wie hij echt was, en daarom zei hij: “Ik en mijn Vader zijn één.’’ De Christendom in het algemeen verspreidt de leugen dat Jezus anders was dan wij, maar in werkelijkheid kwam hij ons tonen dat wij ook een individualisatie zijn van God.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Waarom wij zonen en dochters van God zijn

• God heeft alles uit zichzelf geschapen, en dat betekent dat God in en achter elke vorm zit.
• God kan niet iets scheppen wat van hem gescheiden is.
• Wij hebben vrije wil en wij scheppen in gedachten de illusie dat wij van onze bron gescheiden zijn.
• De bedoeling van de schepping is dat God meer wil zijn – door ons.
• Wij worden meer wanneer wij erkennen en accepteren dat wij een individualisatie zijn van God.

Lees hier meer over.

 

Een geschenk om vrede met God te sluiten

• Wij kunnen allemaal onze ware identiteit gaan accepteren.
• Als wij accepteren wie wij zijn, kunnen we de werken doen die Jezus heeft gedaan.
• Wij kunnen zelfs het momentum versterken dat alle geascendeerde meesters hebben gevormd door de meesters door ons te laten werken.

Lees hier meer over.

 

Jullie zijn meer dan dieren

• Echte vrijheid is dat je het valse identiteitsgevoel loslaat dat wij niet beter zijn dan dieren.
• Wij verdwijnen niet wanneer ons fysieke lichaam sterft.
• Het geloof dat je een zondaar bent, is een ontkenning van God in jou en de ergste vorm van godslastering.
• Moeder Maria biedt aan om ons te helpen ontsnappen aan deze programmering en te accepteren wie wij eigenlijk zijn.

Lees hier meer over.

 

Kwantumfysica: de wisselwerking tussen het bewustzijn en de kosmische spiegel

• Je kunt de ware boodschap van Jezus begrijpen in het licht van de kwantumfysica.
• Ons bewustzijn kan in wisselwerking treden met het meest fundamentele niveau van de materie.
• Dit is de kosmische spiegel en die kan alleen maar naar ons reflecteren wat wij aan anderen doen.
• Lijden is niet de wil van God, maar een schepping van het collectieve bewustzijn van de mensheid.
• Jouw geest is een radio-ontvanger die zich kan afstemmen op het collectieve bewustzijn van het bewustzijn van de geascendeerde meesters.
• Je ervaart de consequenties van je keuze op alle niveaus van je geest.
• Jij bent een levend wezen in meerdere dimensies.
• Hoe jij het leven ervaart, hangt af van de dimensie waar jij je op afstemt en je aandacht op richt.
• Het bewustzijn van de mensen vormt een schaal van laag naar hoog. Je kunt systematisch je bewustzijn verhogen naar hogere niveaus.

Lees hier meer over.