Hoe heeft Jezus zijn discipelen onderricht?

Was Jezus een conventionele, doorsnee of orthodoxe spirituele leraar? Duidelijk niet, omdat de conventionele, doorsnee of orthodoxe mensen uit zijn tijd hem hebben vervolgd, veroordeeld en gekruisigd. Klopt het dan wel dat wij de boodschap van Jezus volledig kunnen begrijpen als wij hem tegenwoordig ook op een conventionele, doorsnee of orthodoxe benaderen?

Jezus zelf heeft gezegd dat wij de mysteries van de Geest moeten benaderen met een open geest, zoals die van een kind en hij zei: “Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen dat nog niet aan.” Is het mogelijk dat Jezus verborgen boodschappen in zijn woorden had gecodeerd, die je nu kunt decoderen, omdat de mensheid is vooruitgegaan wat menselijke kennis betreft?

De artikelen in deze sectie zullen je meenemen op een reis naar de verborgen mysteries van Christus, mysteries die onder de laag roest van de geschiedenis en het dogmatisme liggen. Toch kun je die mysteries blootleggen als je de ‘geheime’ hulpmiddelen van Jezus en de moderne kennis van zulke diverse terreinen als de kwantumfysici en psychologie benut.

Let erop dat deze artikelen beginhoofdstukken zijn van een boek dat nooit is afgemaakt.

 

Wat is Christus?

Wilde Jezus dat de mensen hem uit angst volgden?

Op wat voor manier onderwees Jezus?

Was Jezus een Bijbelse letterkundige?

Hoe kunnen wij de ware betekenis van de boodschap van Jezus bevatten?