De religie van het Eenzijn

HOOFDPAGINA

Het doorsneechristendom beweert dat ze precies de religie is die Jezus wilde stichten. Dit is een illusie, omdat het een exclusieve en sektarische religie is die Jezus liet doden en Jezus had niet de wens om een religie te stichten die aan anderen zou doen wat hem was aangedaan.

De ware religie van Jezus is een religie die het bewustzijn van gescheidenheid moet loslaten en berust op het bewustzijn dat alles één is. Ze probeert iedere persoon met zijn of haar bron te verenigen en dan het universele bewustzijn te gebruiken om alle mensen te verenigen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Geef de verkeerde religie van gescheidenheid op

• Het koninkrijk van God is een bewustzijnsstaat.
• Er komen pas veranderingen op aarde als een cruciaal aantal mensen de gescheidenheid transcendeert.
• De mensen hebben talloze excuses bedacht om de religie van het eenzijn af te wijzen.
• Jezus heeft onderricht dat de enige manier om verlossing te krijgen, is dat je een hogere bewustzijnsstaat bereikt.
• De enige ware religie is de religie dat alles één is en het wordt tijd om de valse religie op te geven die berust op gescheidenheid.
• Er is een strijd om jouw ziel gaande tussen Christus en de antichrist.

Lees hier meer over.

 

Niemand kan jou uit de hemel houden

• Het koninkrijk der hemelen betekent het bewustzijn dat allen één zijn.
• Als je de Bijbel goed leest, zie je dat Jezus iedereen uitdaagde die zichzelf als valse gezaghebbers hebben opgesteld op grond van gescheidenheid.
• Wij kunnen allemaal het pad van Eenzijn volgen door de Christus in ons niet meer te ontkennen.
• Wij hebben het potentieel om de geïncarneerde Christus te zijn en Jezus is niet gekomen om zichzelf te verheffen tot de enige Christus die geïncarneerd is.
• Laat die geest in jou zijn die ook in Christus Jezus was.

Lees hier meer over.

 

De enige bedoeling van alle spirituele leringen

• Alle ware religies proberen de mensen te wekken, zodat zij hun ware identiteit accepteren.
• Je kunt God alleen maar leren kennen met het Christusbewustzijn.
• In de beginfases werden we gekleurd door de angst van het ego.
• Jezus kan ons helpen om de angst om het ego op te geven, los te laten.

Lees hier meer over.