Christus en Boeddha verenigen

HOOFDPAGINA

De sektarische, exclusieve beweringen van het doorsneechristendom komen niet overeen met de waarheid over wie Jezus is. Jezus maakt deel uit van een universele broederschap van spirituele wezens die werken aan het verhogen van het bewustzijn van de mensheid. Dit zijn krachten van het licht die proberen ons te bevrijden van de krachten van de antichrist. Zij worden ook vaak geascendeerde meesters genoemd.

Jezus is tegenwoordig een geascendeerde meester, net als Gautama Boeddha. Er zijn veel parallellen tussen de leringen en de missies van Christus en Boeddha, en die worden in deze sectie uitgelegd.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Boeddha en Christus verenigen

• De Boeddha en Christus zijn symbolen van twee spirituele ambten die de evoluties op aarde moeten begeleiden.
• De Boeddha is iemand die boven op de zee van Samsara zit en het evenwicht bewaart. De Christus is iemand die naar die zee van Samsara afdaalt, naar de mensen die onwetend zijn geraakt.
• De Alphavlam is ook de Boeddhavlam. De Omegavlam is de Christusvlam.
• De Christus komt je lastig vallen, de boel opschudden, en om de mensen uit hun onverschilligheid te halen.

Lees hier meer over.

 

De parallellen tussen de leringen van Christus en Boeddha

• De hemel is geen plaats van eeuwige rust.
• Voor de mensen op aarde is er geen belangrijker relatie dan hun relatie met een spirituele leraar.
• Veel parallellen tussen de leringen van Christus en Boeddha.
• De belangrijkste strategie die de krachten in de dualiteit gebruiken, is de strategie om te verdelen en heersen.
• Zowel Christus als de Boeddha onderrichtten het innerlijke pad, het Pad van Eenzijn.

Lees hier meer over.

 

Verschillen tussen de missie van Christus en Boeddha

• In de hemel bestaat alleen maar eenzijn, dus hoe zou er dan ooit een scheiding tussen Christus en Boeddha kunnen bestaan?
• De rol van de Levende Christus is erop uit te gaan en de illusies van de mensen uit te dagen, om ze bewust te maken van de waarheid.
• Als mensen eenmaal ontwaakt zijn en het pad van Christusschap een poosje hebben bewandeld, zullen ze open staan voor het pad van de Boeddha, het pad van onthechting.

Lees hier meer over.

 

Een beter inzicht in het ambt van de Boeddha

• De Boeddha is de mannelijke polariteit van de vrouwelijke polariteit die het materiële universum is.
• Gautama bewaart het spirituele evenwicht voor ons.
• Wij kunnen de visie van Boeddha zien als wij ons afstemmen op het bewustzijn van Gautama.
• Om dat te kunnen doen, moeten wij het punt van stilte in ons vinden.

Lees hier meer over.

 

Christus is Omega, Boeddha is Alpha

• Je kunt de Boeddha niet volledig begrijpen, als je niet een bepaalde mate van eenzijn met Christus hebt bereikt.
• Gautama bewaart het Alpha-evenwicht voor de planeet, omdat hij alles ziet als de Boeddhanatuur. Jezus heeft de Omegapolariteit, omdat hij de planetaire Christus is, die bereid is erop uit te gaan en de strijd aan te gaan met de onvolmaakte manifestaties.

Lees hier meer over.

 

Christusschap en Boeddhaschap

• Als je het Christusbewustzijn hebt, beschuldig je nooit iemand, want je hebt het bewustzijn dat anderen beschuldigt, getranscendeerd.
• Bij Christusschap ga je de wereld in en daag je de illusies van de antichrist uit.
• Als de Christus ga je door een fase heen, zoals Jezus heeft gedemonstreerd, dat je met iedereen omgaat ongeacht hun bewustzijnsstaat.
• De Boeddha heeft het recht om beperkingen in te stellen voor wie in zijn of haar Sangha wordt toegelaten.

Lees hier meer over.

 

Christusonderscheid en het pad naar Boeddhaschap

• Te veel mensen hebben geen Christusonderscheid.
• Dit is een kwestie van de vibratie voelen en te zien of die resoneert met eenzijn.
• Veel mensen staan te veel open voor onevenwichtige ideeën en illusies.

Lees hier meer over.

 

De Boeddha kwam met een nieuw idee

• Wanneer een samenleving zich niet meer openstelt voor nieuwe ideeën, moeten de geascendeerde meesters nieuwe ideeën uitbrengen door iemand die is geïncarneerd.
• Als wij het pad bewandelen naar Christusschap en door naar Boeddhaschap, kunnen wij de open deur worden voor transformerende ideeën.

Lees hier meer over.