De katholieke kerk vertegenwoordigt Christus niet

HOOFDPAGINA

De katholieke kerk beweert dat zij de énige ware kerk van Christus is. Dit berust op de bewering dat Jezus Petrus heeft gezalfd tot eerste paus en dat de kerk een ononderbroken opeenvolging van pausen heeft gekend die teruggaan tot Petrus.

In werkelijkheid heeft Jezus Petrus nooit het gezag gegeven over zijn kerk en was hij niet van plan om een organisatie te vormen die net zo rigide was als de joodse religie die hem heeft gedood. Vanaf het allereerste begin berust de katholieke kerk op een verdraaiing van de leringen van Christus, bedacht om de mensen gerust te stellen, zodat zij door een kleine machtselite konden worden onderdrukt.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De katholieke kerk maakt valse aanspraak op het gezag

• Jezus spreekt het oordeel uit over de dode christelijke kerken, waar die zich ook bevinden, in alle hoeken van de wereld.
• De rooms-katholieke kerk beweert iets wat helemaal fout is, wanneer ze beweert dat Petrus Christus zou kunnen vertegenwoordigen.
• Vanaf het allereerste begin heeft de rooms-katholieke kerk het essentiële aspect van het pad naar Christusschap ontkent.
• De protestantse kerken beweerden dat zij de fouten die de katholieke kerk heeft gemaakt, hebben gecorrigeerd, maar gingen nooit helemaal terug naar het allereerste begin van de katholieke kerk en realiseerden zich dat je niet op het pad van Christus kunt zijn als je Christus in de mensen ontkent.

Lees hier meer over.

 

De kromme geest in de katholieke kerk

• Sint Patrick zag de gevaren, maar hoopte de kerk kon worden hervormd.
• Ieder die in een spirituele beweging zit, moet zich ervan bewust zijn dat je constant te maken hebt met de kromme geest wanneer je in het fysieke octaaf bent.
• Je zegt misschien kijkend naar de katholieke kerk: “Hoe kan een organisatie die al zo lang zo rigide is, ooit vernieuwd worden?”
• Kijk eens naar het leven van Christus en kijk dan naar de bisschoppen en de paus en de kardinalen in hun grote katholieke kathedralen. Zo preek je niet over Christus, zo liep Sint Patrick niet door de heuvels van Ierland.

Lees hier meer over.

 

De katholieke kerk laten verouderen

• De grootste weerstand tegen vrijheid in Europa kwam juist van het instituut dat beweerde de enige ware kerk van Christus te zijn.
• De meesters zijn niet van plan om de katholieke kerk te vernietigen. Zij zijn van plan haar te laten verouderen en ook elk andere kerk die niet mee omhoog gaat en de ware leringen van de Levende Christus accepteert.
• Er zijn maar weinig betere historische voorbeelden hiervan dan de katholieke kerk en hoe die het Woord heeft onderdrukt.

Lees hier meer over.

 

De katholieke kerk is een ‘geruststellende religie’.

• Toen het christendom zich over Europa begon te verspreiden begreep de machtselite dat dit haar ondergaan zou betekenen.
• Toen het duidelijk werd dat zij de verspreiding van het christendom niet konden tegenhouden, deden ze wat ze altijd doen – als je hen niet kunt verslaan – ga er dan bij!
• Vanaf de ‘bekering’ van Constantijn werd de westerse beschaving op een specifiek spoor gezet dat werd gedomineerd door de katholieke kerk.
• De katholieke kerk stelt een ‘geruststellende religie’ voor. Een religie die probeert de mensen gerust te stellen door de overtuiging dat de mensen niets zijn en zichzelf niet kunnen redden.

Lees hier meer over.

 

De katholieke kerk is een werktuig om de bevolking onder de duim te houden

• In de Britse samenleving zie je juist dat de Church of England de grootste weerstand tegen verandering biedt.
• De Church of England wordt gebouwd op het fundament van de katholieke kerk en de katholieke kerk werd vanaf het allereerste begin door Constantijn beschouwd als een middel om het Romeinse volk te onderdrukken en in zijn macht te hebben.
• Jezus predikte een heel ander concept van spiritualiteit, van verlossing, van het koninkrijk van God dan de katholieke kerk vanaf het begin onderrichtte.
• Wanneer hebben de mensen er genoeg van en gaan ze op zoek naar de ware leringen van Christus?

Lees hier meer over.

 

De katholieke kerk houdt armoede in stand

• Veel religies op deze aarde zijn elitair van aard en zijn in de praktijk elitair.
• Dit wordt heel duidelijk in de recente geschiedenis aangetoond door de katholieke kerk in de middeleeuwen.
• De katholieke doctrines zijn een totale verdraaiing van de ware leringen van Jezus.
• De kern van de katholieke doctrines die armoede bevorderden, was dat bepaalde omstandigheden op aarde het gevolg waren van de wil van God.
• Om de armoede in Zuid-Amerika uit te bannen, moeten de mensen eerst aan de katholieke kerk en haar doctrines durven twijfelen.

Lees hier meer over.

 

De verantwoordelijkheid van Europa

• De katholieke kerk stamt uit Europa en heeft haar leringen verspreid.
• De mensen in Europa hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld om dit recht te zetten.
• Er moet een manier zijn om problemen op te lossen, die je niet met het menselijke intellect en nooit eindigende, betekenisloze argumenten kunt verdraaien.

Lees hier meer over.

 

Het gevallen bewustzijn in de katholieke kerk

• De gevallen wezens vormen een valse hiërarchie op deze aarde en hebben de katholieke kerk overgenomen.
• Zij hebben geprobeerd die te beïnvloeden en te vervormen door er giftige ideeën aan toe te voegen.
• De Heilige Geest kun je niet vangen in een systeem, zoals een kerk of een organisatie.
• De katholieke kerk – en andere grote christelijke kerken – hebben geen plaats voor de Levende Christus. Zij hebben alleen plaats voor de dode Christus die zij zelf hebben gemaakt.

Lees hier meer over.

 

Jezus heeft de sleutels tot het koninkrijk niet aan Petrus gegeven

• Het koninkrijk van God is niet in een kerk, maar zit in jou.
• Het is een misvatting dat Jezus de sleutels tot het koninkrijk van God aan Sint Pieter heeft gegeven.
• De sleutel tot het koninkrijk is de sleutel tot de kennis die de poort opent naar het koninkrijk in jouw hart.
• Het is een leugen dat je een kerk in de buitenwereld, een organisatie, een dominee van Christus of zelfs maar een offer van Christus nodig hebt om gered te worden.

Lees hier meer over.

 

Aardse structuren zijn niet de sleutel tot verlossing

• Onderzoek de structuur. De structuur is niet de sleutel, zoals de katholieke kerk beweert.
• De structuur onderzoeken, is de sleutel tot het koninkrijk der hemelen.
• Door de bewering dat de kerk in de buitenwereld de sleutel tot verlossing is, geeft de katholieke kerk toe dat zij Christus niet vertegenwoordigt.
• Christusschap is dat jij je innerlijke creativiteit ontsluit; niet dat jij je overgeeft aan een aards instituut.

Lees hier meer over.