De katholieke kerk is een ‘geruststellende religie’.

Geascendeerde Meester Jezus, 20 mei 2007

In het begin was het WOORD en het WOORD was met God en het WOORD was God. Mijn geliefde harten, wat is het WOORD? Nu, uiteindelijk is dit het Christusbewustzijn. Maar op aarde, in het materiële rijk, heeft het ook een andere betekenis. En dat is dat de mensen met het WOORD hun mentale beelden op het Moederlicht drukken. En dus scheppen zij door het WOORD mee. Dus daarom houdt het WOORD de overtuigingen, de beelden, het wereldbeeld, die jullie in je vier lagere lichamen hebben in en die jij gebruikt om jouw werkelijkheid in het fysieke rijk mede te scheppen.

Want met je vier lagere lichamen – met de overtuigingen en beelden die je in die lichamen hebt – druk je een stempel op het Moederlicht van wat je vergroot wilt uitbeelden. Of misschien wat je bewust niet wilt uitbeelden; maar het Moederlicht vormt toch een spiegel en vergroot daarom alles wat jij uitzendt. Zoals ik 2000 jaar geleden heb uitgelegd toen ik de mensen vertelde dat zij andere mensen moesten behandelen zoals zelf behandeld wilden worden. Wat inhoudt dat het Moederlicht en de kosmische spiegel denken dat wat jij anderen aandoet, ook is wat dat jij door het universum naar jou wilt laten terugkeren in de vorm van fysieke omstandigheden.

Hoe de katholieke kerk het WOORD vervormd heeft
Toen ik als Jezus kwam, kwam ik om het WOORD bij Israël en de wereld te herstellen. Want zij waren het juiste inzicht in het WOORD kwijtgeraakt en dat kwam omdat ze het slachtoffer waren geworden van de complotten van de gevallen wezens die het kromme bewustzijn ingingen en probeerden de macht over de mensheid in handen te krijgen, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt. En het belangrijkste middel om die macht te krijgen is door de mensen stil te houden, zodat zij niet geloven dat zij toegang hebben tot het Levende Woord binnenin hen. En daarom wordt hun hele wereldbeeld – hun hele geloofssysteem, hun hele concept van zichzelf, God, het leven – bepaald door leringen in de buitenwereld – hetzij een religieuze lering, een politieke ideologie of door een wetenschappelijke denkwijze en wereldbeeld.

Ik kwam om het Levende Woord in Israël in ere te herstellen. Maar de meeste mensen waren er niet klaar voor. En toen het christendom zich over heel Europa begon te verspreiden, zagen de gevallen wezens natuurlijk ook wel dat dit hun ondergang betekende – tenzij ze iets deden om het verspreiden en het begrijpen van het Levende Woord tegen te gaan. En wat deden ze toen? Welnu, toen het hun duidelijk werd dat ze de verspreiding van het christendom niet konden tegenhouden – hoewel het niet het christendom was dat je het tegenwoordig ziet – dat ze de verspreiding van de vroege christelijke beweging niet konden stoppen, deden ze wat ze altijd doen: als je ze niet kunt verslaan, doe je mee! Zij sloten zich aan bij de christelijke beweging en met behulp van een van hun belangrijkste handlangers, Constantijn, maakten ze er een officiële religie van die al snel even star en gesloten werd als de religie die mij vervolgde en doodde toen ik op aarde was geïncarneerd.

Vanaf de ‘bekering’ van Constantijn werd de westerse beschaving op een specifiek spoor gezet dat eerst door de katholieke kerk werd gedomineerd – die vele jaren het WOORD in Europa in haar greep hield. Begrijpen jullie het, mijn geliefden? De katholieke kerk heerste over de bevolking in Europa door het WOORD in hun macht te hebben, door de toegang tot het WOORD te beheersen. Ze hadden zich in een positie geplaatst waarin zij fysiek de macht hadden iedereen die het Levende Woord durfde te spreken, te onderdrukken of te doden of als een ketter in de ban te doen. En ze hadden een doctrine opgesteld die het Levende Woord volkomen buitensloot en maakten er in plaats daarvan een dood Bijbelboek in de buitenwereld van. Maar niet alleen het Bijbelboek in de buitenwereld, want de katholieke kerk wilde niet dat mensen zelf de Bijbel lazen. Ze wilden dat ze alleen een interpretatie kregen die met de kerkelijke doctrine overeenkwam.

Zelfs al waren de Bijbelboeken die zijn opgeschreven, strikt gesproken niet meer het Levende Woord, ze bevatten nog wel zo veel aanwijzingen dat mensen die ze lezen, contact kunnen leggen met het Levende Woord – als ze bereid zijn om verder dan de letter van de lering in de buitenwereld te kijken. Dus was het inderdaad bespottelijk dat mensen de Bijbel niet mochten lezen.

Hoe de geruststellende religie de elite dient
Je ziet dan dat de katholieke kerk in Europa juist iets vertegenwoordigt wat ik ‘geruststellende religie’ noem. Een religie die probeert mensen gerust te stellen door de overtuiging uit te dragen dat de mensen niets zijn en zichzelf niet kunnen redden. Ze hebben een verlosser in de buitenwereld en een instituut met haar priesterschap in de buitenwereld nodig om gered te worden. In de katholieke kerk werd het een doctrine dat je een zondaar bent, alleen al vanwege het feit dat je bestaat – want je werd in zonde geboren. Dus enkel en alleen door het feit dat je bestaat op deze aarde, ben je zondaar. En dat betekent dat jij jezelf niet kunt redden, maar door het plaatsvervangende offer gered moet worden, omdat ik al het werk voor je doe en zo de mensen volledig kalmeer. Begrijpen jullie dat dit niet alleen de individuele mens tot bedaren brengt, maar een hele maatschappij tot bedaren wordt gebracht, zodat de hele bevolking gevoelig wordt voor de dominantie van de machtselite?

Zien jullie hoe de machtselite – in de geschiedenis van Europa – posities in de katholieke kerk heeft ingenomen, posities bij de adel heeft ingenomen. En zelfs al was er enige rivaliteit tussen die twee machtselites, ik kan je ervan verzekeren dat zelfs de adel heel gelukkig met de kerk was, want ze wisten dat zij vanwege dat geruststellende element op het diepste aspect van het leven, namelijk de religie, de mensen in hun macht konden houden en hun fysieke greep op hen handhaven. Dus dan zie je de wijsheid die Maitreya in zijn boek naar voren brengt, omdat hij zegt dat als we het debat over de religie op deze planeet kunnen veranderen, al het andere daarna op zijn plek gaat vallen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.