De katholieke kerk houdt armoede in stand

Geascendeerde Meester Saint Germain, 14 december 2007

Veel religies op zijn aarde elitair van aard en in de praktijk. Ze hebben een elitaire doctrine naar voren gebracht die de status-quo in stand houdt die een kleine elite onmenselijke macht over de meerderheid van de bevolking geeft en daardoor in staat was om privileges voor zichzelf te scheppen – zoals grote rijkdom – omdat zij de rijkdom en overvloed van de mensen hebben afgenomen en de mensen op een kunstmatig niveau van armoede gehouden.

Dit wordt in de de recente geschiedenis nergens duidelijker gedemonstreerd dan door de katholieke kerk in de middeleeuwen, omdat ik moet zeggen dat het feodale stelsel – zoals we al in Engeland hebben gezegd – zonder de katholieke kerk en haar doctrines, zich niet door Europa had kunnen verspreiden, en het niet zolang had overleefd als gebeurd is. De katholieke doctrines waren een totale vervorming van de ware leringen van Jezus, waarin hij heeft gezegd: “Voor zover je het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan.” En als de katholieke kerk loyaal aan die lering was geweest, zou ze niet het elitaire systeem hebben gesteund. Maar omdat die de leringen van Christus op vele manieren heeft vervormd, steunden ze wel een elitair systeem dat de feodale heren en de koningen toestond de macht over de bevolking te blijven uitoefenen en de bevolking in principe eeuwenlang als slaaf te houden.

Wat was de kern van de katholieke doctrines die armoede ondersteunde? Dat bepaalde omstandigheden op aarde het resultaat waren van de wil van God, waaronder de omstandigheid dat een kleine elite altijd regeerde, zelfs dat een kleine elite van geestelijken en de Paus de macht hadden om de mensen hun zonden kwijt te schelden en hen het koninkrijk der hemelen te laten binnengaan. Opnieuw, de totale vervorming van de leringen van Christus die zei: “Het koninkrijk van God zit binnenin jou,” wat inhoudt dat je niet een instituut en haar geestelijken nodig hebt om dat koninkrijk binnen te gaan.

Want hoe kon de Paus je bij de hand nemen en je naar dat koninkrijk leiden dat binnenin JOU zit? Dit is natuurlijk belachelijk. Maar het was niet belachelijk voor de mensen uit de middeleeuwen die waren opgegroeid met de indoctrinatie en programmering dat dit de absolute waarheid was en dat zij naar de hel zouden gaan als zij het gezag van de Paus en de katholieke kerk en haar doctrines durfden te betwijfelen. Wat was de voorwaarde voor de fysieke manifestatie van armoede? De spirituele armoede die door de katholieke kerk werd afgeroepen door de leringen van Christus te verdraaien!

Als je eens naar Zuid-Amerika kijkt, waar de katholieke kerk nog steeds sterk is in veel naties en beseft dat om armoede in Zuid-Amerika te overwinnen, de mensen de katholieke kerk en haar doctrines moeten durven te onderzoeken, vooral die, die niet op één lijn zitten met de ware leringen van Christus. En waarom denk je dat het zo belangrijk voor ons is om de vertaling van ‘The Christ is Born in You’ bij de mensen te brengen? Nu, dat is juist de reden. Want hoe kunnen ze anders horen dat er verschil bestaat tussen de ware leringen van Christus en de doctrines van de katholieke kerk in de buitenwereld?

Door de hele donkere middeleeuwen heen, tot in de moderne tijd, bestaat dit subtiele programmeren door de krachten van de antichrist – en die zelfs de religie gebruikt die beweert Christus op aarde te vertegenwoordigen – om in het collectieve bewustzijn te hameren dat armoede de wil van God is, dat het de wil van God is dat sommige mensen machtiger en rijker zijn dan anderen en dat de meerderheid van de bevolking simpelweg hun lot moet accepteren en niet proberen onrust te zaaien en eisen te stellen.

Wat is per slot van rekening de wil van God – volgens de katholieke kerk? Dat alle mensen na dit leven naar de hemel ascenderen en dus zijn mensen geprogrammeerd om niet naar het nu te kijken en niet naar de situatie op aarde te kijken en te zeggen: “Dit klopt niet! Dit kunnen wij niet accepteren. Wij willen veranderingen!” Nee, ze zijn geprogrammeerd om passief te zijn over de omstandigheden op aarde en te zeggen: “O, we zullen alleen maar goede christenen zijn en geen onrust zaaien, zodat wij weer uit de dood kunnen opstaan en in de hemel komen nadat wij dit fysieke octaaf achterlaten.”

Kunnen jullie deze heel subtiele en heel effectieve manier om mensen rustig te houden inzien, zodat zij niet aan het werk gaan om iets in het fysieke octaaf te veranderen? Omdat ze geloven dat zij alleen maar goede christenen hoeven te zijn en te wachten op veranderingen in de volgende wereld. En daardoor deze wereld overlaten aan de krachten van de antichrist die zichzelf tot de algemeen erkende leiders op deze wereld hebben opgesteld. En kunnen jullie zien, dat zolang dat programmeren onbetwist door mag gaan, er dan geen dramatische omslag in het collectieve bewustzijn kan komen?

Het doel van de krachten van de antichrist is de verdraaiing van de leringen van Christus te gebruiken om de mensen hun wil, de wilskracht van hen om op te staan, te ontzeggen en te zeggen: “Genoeg is genoeg! We eisen dat deze planeet aarde de waarheid van God vergroot zou moeten uitbeelden opdat het koninkrijk van God hier beneden kan worden gemanifesteerd zoals het boven al manifest is. En we eisen dat deze maatschappij van ons een vergrote uitbeelding is van de ware leringen van Christus die heeft gezegd: “Ik ben gekomen opdat ieder het leven krijgt en dat in overvloed.” Religie is dus de enige factor, de vervorming van het Vaderaspect, die de mensen heeft geprogrammeerd om hun wil te ondermijnen, hen hun wilskracht te ontnemen, zodat zij niet in opstand komen tegen de elite en eisen dat armoede wordt uitgeroeid.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.