De katholieke kerk is een werktuig om de bevolking onder de duim te houden

Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels, 28 oktober 2007

Het enige terrein van de maatschappij waar je de grootste weerstand tegen deze waarheid zult vinden, is juist de religie. En in de Britse maatschappij zul je de grootste weerstand tegen veranderingen juist in de Church of England vinden. Want hoewel de monarchie heel erg weerstand biedt aan veranderingen, is dat bij de Church of England zelfs nog erger. En dit zie je door de hele geschiedenis heen in het algemeen bij religies, zelfs de religie van het Joodse volk die mij verwierp als Messias.

Ze wisten dat de Messias zou komen, maar toen de Messias kwam, wilden ze hem niet erkennen, want ze wilden niet veranderen, toen ik hen daadwerkelijk opriep te veranderen. Ik riep hen op om hun oude identiteitsgevoel te laten sterven, zodat ze in de Geest herboren konden worden, maar ze wilden niet. En dus is de vraag vandaag of de Church of England vernieuwd en een levende, ademende organisatie kan worden die aan de spirituele behoeften van het Britse volk in de moderne wereld kan voldoen. Ik maak er een open vraag van, want ik heb er geen definitief antwoord op, want het hangt af van de vrije wil van de mensen zelf, van de leiders in de kerk en de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen.

De Church of England wordt op het fundament van de katholieke kerk gebouwd en de katholieke kerk werd vanaf het allereerste begin als een systeem opgevat – een gesloten systeem, een gesloten institutie – dat niet werd opgevat als een middel om de echte leringen van Christus te onderwijzen om de mensen te bevrijden. Nee, die werd door Constantijn bedacht als middel om het Romeinse volk te onderdrukken en in zijn macht te houden. Degenen die dit niet kunnen zien, zijn niet bereid om eerlijk naar de geschiedenis en het ontstaan van de katholieke kerk te kijken. Ze zijn niet bereid naar de katholieke kerk als institutie te kijken en die te vergelijken met de Bijbel die in ieder geval een glimp van mijn echte leringen weergeeft. Want zelfs als je naar de geschriften kijkt die bewaard gebleven zijn – die door de institutie de Kerk aan de mensen mochten worden gegeven – zelfs als je daarnaar kijkt, zie je dat er een grote discrepantie tussen mijn leringen en de institutie de Katholieke Kerk bestaat.

Wanneer je naar mijn leringen kijkt, zie je dat ik een heel ander concept van spiritualiteit, van verlossing, van het koninkrijk van God predikte dan wat de katholieke kerk vanaf het allereerste begin verkondigde. Ik predikte dat het koninkrijk van God binnenin jou is, wat betekent dat je geen instituut buiten jou nodig hebt om gered te worden, want verlossing is een innerlijk en individueel proces, namelijk de zoektocht naar de Heilige Graal. De Katholieke Kerk vervormde vanaf het allereerste begin dat concept door terug te gaan naar wat vanaf het eerste begin de vloek van religie geweest is, omdat de religie zich tussen de mensen en God plaatst, en zegt: “Je kunt slechts tot God komen door de institutie in de buitenwereld, het uiterlijke systeem.”

Preek het Levende Evangelie van Christus
Vanaf het allereerste begin is het gebaseerd op de loochening van Christus. Ik zei natuurlijk tegen mijn volgelingen dat zij de hele wereld in moesten trekken om mijn evangelie aan alle schepselen te prediken, alle mensen in discipelen te veranderen. Maar betekende dit dat ik wilde dat mijn discipelen de wereld ingingen en hen lid van een kerk in de buitenwereld maakten en dat zij blindelings de dictaten en de doctrines van die kerk zouden opvolgen? Dit was natuurlijk niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde dat zij de wereld in moesten trekken en de waarheid prediken dat het koninkrijk binnenin jou is, dat het een zoektocht naar een hogere bewustzijnsstaat is. Want jullie hebben ook een Christuspotentieel, zoals jullie het Christuspotentieel in Jezus zagen.

Als dat evangelie, dat levende evangelie, aan alle mensen was verkondigd, als de traditie van het Levende Woord, van de Sleutel van Kennis, bewaard was – omdat de kerk de mensen niet vertelt wat ze moeten geloven of hen op de brandstapel verbranden als ze iets buiten de kerkelijke doctrines om geloven, maar in plaats daarvan de mensen aanmoedigt de waarheid binnenin te zoeken, een directe ontmoeting met de Geest van Waarheid te zoeken, in plaats van de mensen te vertellen dat ze zich ter aarde moeten werpen en de gesneden beelden die de kerk heeft gemaakt, te aanbidden – nu, denken jullie dat Groot-Brittannië en zo vele andere christelijke landen dan een cultuur gehad zouden hebben waarin jonge mensen opgroeien zonder een gevoel van een bedoeling, zonder een gevoel van betekenis?

De enige manier om mensen natuurlijk een gevoel van bedoeling en betekenis te geven, is hen te laten zien dat er een hogere bedoeling is, dat er een zoektocht naar iets beters is, iets dat verder dan hun eigen leven en de samenleving gaat. Mensen laten zien dat zij, wanneer ze reiken naar dat hogere, wanneer ze reiken naar de Heilige Graal, een hogere bewustzijnsstaat kunnen vinden, een toestand van vreugde die het gelukkig en ongelukkig zijn overstijgt, maar die de eeuwige gelukzaligheid van God is. Zij kunnen een gevoel van vrede vinden dat het verstand te boven gaat, omdat het boven de dualiteit van het intellect ligt dat altijd moet werken met twee tegengestelde polariteiten. Maar in de geest van Waarheid zijn er geen tegengestelden en dus bestaat er geen tegenovergestelde van de vrede van God.

Als mensen opgroeien in een cultuur met dat gevoel van bedoeling, denken jullie dan dat ze de behoefte nog hebben om zich te verdoven met alcohol, drugs of andere vormen van escapisme? In geen geval. Zien jullie het bijna onbegrijpelijke verschil tussen de cultuur waarin jullie allemaal zijn opgegroeid en de visie van de cultuur die ik schets, waarin mensen opgroeien in de wetenschap dat zij een bedoeling hebben, dat de maatschappij niet alleen de bedoeling heeft om de status-quo te handhaven, om niet alleen de machtselite het licht en het levensbloed uit de mensen te laten zuigen, maar naar een steeds grotere overvloed toe te groeien, waarin alle mensen het overvloedige leven ervaren.

Ah, wat een verschil zou dit maken, mijn geliefden! En kunnen jullie niet voelen – wanneer je naar de Bijbel kijkt, wanneer je naar de persoon kijkt die de aarde bewandelde als de Jezus die jullie kennen uit de Bijbel – kunnen jullie dan niet voelen, dat ik dit voor alle mensen op aarde wil? Dat zij de ware leringen van Christus kennen en dat ze hun identiteit als Zonen en Dochters van God kennen die hier met een bedoeling zijn, een hogere bedoeling, een verhevener bedoeling. En wanneer je dit inziet, kunnen jullie dan niet begrijpen dat je het recht hebt te eisen dat die visie je maatschappij aanstuurt. Je hebt het recht om op te staan en te zeggen: “Dit is niet juist. We kunnen niet doorgaan met een cultuur en een samenleving die niet op een fundament wordt gebaseerd, die wordt gebouwd op het zand van het egobewustzijn, niet op de rots van het Christusbewustzijn.” En zo zien jullie dat ik opnieuw mijn oproep uit laat gaan om de wereld in te trekken om mijn echte evangelie aan alle mensen bekend te maken?

Hiermee zeg ik jullie niet eropuit moeten gaan om de mensen tot een bepaalde religie te bekeren. Niet alle mensen hoeven de AskRealJesus website te accepteren, te accepteren dat iemand leringen kan brengen die rechtstreeks van mij komen. Ik vraag jullie om zelfs universeler te worden en te beseffen dat jullie het recht hebben om de waarheid die je in je eigen hart kent, uit te spreken. Niet in de zin dat je een dualistische discussie met mensen aangaat, maar dat je het recht hebt tot uitdrukking te brengen dat er iets meer is, er iets is dat echt is, dat waar is in hogere zin dan het menselijke vermogen dat alles betrekkelijk maakt en over alles debatteert als gewoon weer een redenering.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.